Czynnik reumatoidalny - RF - objawy, leczenie i badania

Badanie służy do wykrywania czynnika reumatoidalnego będącego autoprzeciwciałem głównie klasy IgM skierowanym przeciw immunoglobulinie klasy IgG.

Narząd: stawy, tkanka łączna, wątroba, płuca.

Materiał: surowica, płyn stawowy, płyn z jamy opłucnej i jamy osierdzia.

Norma: negatywny wynik


Podwyższone stężenie czynnika reumatoidalnego występuje w:

- chorobach reumatycznych tj.: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, mieszana choroba tkanki łącznej, zespół Sjogrena, zapalenie wielomięśniowe lub skórno-mięśniowe, krioglobulinemia,
- przewlekłych zapalnych chorobach płuc,
- nowotworach, głównie chorobach limfoproliferacyjnych.