Nota Prawna

Witryna internetowa www.doz.pl, zwana dalej "Witryną", jest zarządzana i obsługiwana przez DOZ.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11, NIP: 5372492924, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000301254.

Witryna zawiera atrakcyjną i bogatą ofertę usług związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia i poprawą stylu życia. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Witryny jest DOZ.PL Sp. z o.o. oraz inne podmioty, wyraźnie wskazane w Witrynie.

Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Jako takie podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.

DOZ.PL Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników Witryny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póżn. zm). Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują dodatkowo przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników Witryny przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej zgody, w zakresie i celu dokładnie określonym w stosownych klauzulach zgody zamieszczonych w Witrynie. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników Witryny określa Regulamin.

Ponadto, usługi świadczone za pośrednictwem Witryny, z uwagi na swój przedmiot, niejednokrotnie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wraz z przepisami wykonawczymi. Regulacjom tym podlega w szczególności sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.

Zwroty i reklamacje produktów dostępnych w Witrynie dokonywane są zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami regulaminów świadczenia poszczególnych usług i podlegają przepisom ustawy - Prawo farmaceutyczne (w odniesieniu do sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych poprzez "Platformę zamawiania leków"). Dodatkowo zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprzedaż realizowana w ramach "Platformy zamawiania leków" nie jest sprzedażą wysyłkową i jako taka nie podlega regulacji przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

DOZ.PL Sp. z o.o. – mając na względzie wysoki standard i bezpieczeństwo prawne oferowanych usług, w trosce o należną ochronę praw konsumentów - zapewnia, w zakresie będącym pod jego kontrolą, zgodność warunków, na jakich świadczone są usługi za pośrednictwem Witryny, z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi. Usługi oferowane w Witrynie świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu oraz regulaminami odnoszącymi się do poszczególnych usług.

W odniesieniu do usług świadczonych przez innych usługodawców, DOZ.PL Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych z jej strony starań – w szczególności z uwzględnieniem założeń określonych w Regulaminie - zmierzających do zapewnienia zgodności ofert i sposobu ich realizacji z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi jednakże z tego tytułu odpowiedzialności.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryny użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

Treści publikowane w Witrynie chronione są prawami autorskimi przysługującymi DOZ.PL Sp. z o.o. albo licencjodawcom DOZ.PL Sp. z o.o., w tym – DOZ S.A. oraz "Bez Recepty" sp. z o.o. w Łodzi.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij