Reumelox, 7,5 mg, tabletki, 10 szt.
4.49 zł

Reumelox, 7,5 mg, tabletki, 10 szt.

Reumelox, 7,5 mg, tabletki, 10 szt.
Ostatnia cena produktu
4.49 zł
Icon
Ten produkt nie jest już dostępny w ofercie doz.pl
BEZPŁATNIE

Opis

Reumelox Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Skład

Substancją czynną leku jest meloksykam. 1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Substancje pomocnicze to: skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna, sodu cytrynian, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Lek stosuje się doustnie.
Lek należy przyjmować raz na dobę podczas posiłku popijając wodą lub innym napojem.

Stosowanie u dorosłych
Zalecana dawka dobowa to 7,5 mg ( 1 tabletka). Nie należy przekraczać dawki 15 mg/dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie wolno przyjmować dłużej niż 7 dni.

Lek może być stosowany jako kontynuacja zaleceń lekarza po zdiagnozowaniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

W razie wątpliwości należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych:
Zalecana dawka u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek:
U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek nie należy stosować dawki większej niż 7,5 mg/dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby zmniejszenie dawki nie jest konieczne.

Działanie

Substancją czynną leku Reumelox jest meloksykam. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe, objawowe leczenie zaostrzeń bólów kostno-stawowych i mięśniowych w chorobach reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reumelox:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości objawy alergii w postaci astmy oskrzelowej (świszczący oddech), polipów nosa (zatkanie nosa spowodowane obrzękiem błony śluzowej) wraz z towarzyszącym katarem, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki, związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • u pacjentów z perforacją lub krwawieniami z przewodu pokarmowego związanymi z leczeniem innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ);
 • u pacjentów z innymi krwawieniami lub krwawieniem z przewodu pokarmowego (krwawienia z żołądka lub jelit), krwawieniem z naczyń mózgowych;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u pacjentów niedializowanych;
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Reumelox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

 • krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty lub stolce);
 • napad duszności (trudności z oddychaniem);
 • obrzęk twarzy;
 • obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub oddychaniem;
 • wysypka lub uszkodzenie błony śluzowej.

Pozostałe działania niepożądane uszeregowane wg częstości występowania:

Często (występujące więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • oszołomienie, ból głowy,
 • niestrawność, nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Niezbyt często (występujące mniej niż u1 na 100 pacjentów):

 • niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych),
 • zawroty głowy, senność,
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody trawienne, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące),
 • przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny),
 • pokrzywka, świąd, wysypka,
 • zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, zaburzenia wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia kreatyniny lub mocznika).

Rzadko(występujące mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia dotyczące liczby krwinek: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne,
 • zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne, zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie),
 • zapalenie spojówek, wystąpienie napadów astmy u niektórych pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jelita grubego, smoliste stolce, krwawe wymioty, zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (pierwszymi objawami mogą być kaszel, bóle, ból głowy oraz gorączka. Mogą one następować po pojawieniu się czerwonej wysypki na twarzy, tułowiu lub następnie na całym ciele. Wysypka może przechodzić w pęcherze pojawiające w okolicach oczu, ust i narządów płciowych. Może nastąpić zapalenie błony śluzowej i w przypadku martwiczego oddzielania się naskórka skóra może łatwo oddzielać się płatami, i złuszczać się warstwowo),
 • Obrzęk naczynioruchowy, objawy pęcherzowe takie jak rumień wielopostaciowy,
 • kołatanie serca, niewydolność serca.

Bardzo rzadko(występujące mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki):

 • agranulocytoza (brak granulocytów we krwi),
 • zapalenie wątroby,
 • niewydolność nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • dezorientacja, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, nadwrażliwość na światło.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W następujących sytuacjach, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Reumelox należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka i (lub) owrzodzenie żołądka (schorzenia te wymagają całkowitego wyleczenia przed rozpoczęciem stosowania meloksykamu); oraz u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna z uwagi na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia;
 • u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, gdyż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest zwiększone (w szczególności dotyczy to krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji, które mogą być bardzo niebezpieczne dla pacjenta);
 • u pacjentów , u których w przeszłości wystąpiły dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nietypowe objawy dotyczące jamy brzusznej – zwłaszcza na początku leczenia);
 • u pacjentów przyjmujących równocześnie leki mogące zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, bądź leki hamujące działanie płytek (takie jak kwas acetylosalicylowy);
 • u pacjentów, którzy przyjmują leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi lub leki moczopędne;
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (zwłaszcza niedostatecznie kontrolowanym), zaburzeniami czynności serca, chorobą tętnic obwodowych (zmniejszone krążenie w kończynach), chorobami naczyniowo-mózgowymi (zaburzenia przepływu krwi do mózgu);
 • u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki i zmniejszoną objętością krwi krążącej (hipowolemia);
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (np. niewydolność nerek, zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa).

 

 • Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Reumelox jeśli stosowane są:

 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy
 • leki przeciwzakrzepowe takie jak np. acenokumarol, heparyna, tyklopidyna, warfaryna
 • lit – stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju
 • metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów, ciężkich zmian skórnych lub reumatoidalnego zapalenia stawów

Przed zastosowaniem leku Reumelox należy skonsultować się z lekarzem jeśli stosowane są:

 • cyklosporyna – stosowana po przeszczepach, w leczeniu ciężkich zmian skórnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów, zespole nerczycowym;
 • leki moczopędne – w przypadku ich stosowania lekarz będzie monitorował czynność nerek;
 • leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi w tym leki beta-adrenolityczne (np. atenolol, propranolol), antagoniści receptora angiotensyny II (np. ibesartan), inhibitory ACE (np. enalapryl, peryndopryl);
 • leki trombolityczne (leki powodujące rozpuszczenie zakrzepu w naczyniach krwionośnych, np. streptokinaza, urokinaza);
 • leki przeciwdepresyjne należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, sertralina);
 • leki przeciwcukrzycowe;
 • kortykosteroidy – stosowane w celu zmniejszenia zapalenia skóry;
 • cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;
 • takrolimus - stosowany po przeszczepach lub w atopowym zapaleniu skóry;
 • wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u kobiet w ciąży i kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeni terapii.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Reumelox może powodować trudności z koncentracją, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, senność, rzadko mogą wystąpić zaburzenia widzenia, między innymi nieostrość widzenia.

W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Dostawa / odbiór produktu:

Odbiór zamówionych produktów możliwy jest w 915 aptekach na terenie całej Polski. Zapraszamy do katalogu aptek, w celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie. Dostawa do aptek na terenie całego kraju realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h
Cechy produktu
Wiek
Typ produktu
Pora stosowania
Postać
Płeć
Część ciała
Problem
Działanie/właściwości
Układy narządowe
Sposób aplikacji
Główny składnik