Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 szt.

omeprazol, kapsułki, refluks, zgaga, wrzody, nadkwaśność

15,39 zł
Cena za szt.: 1,10 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

PROFESJONALNA POMOC
NA SILNĄ ZGAGĘ1

_________________

 

Objawowe leczenie
zgagi i refluksu

 

kapsułki dojelitowe, twarde
20 mg, 14 kapsułek

LEK

 

Silnie hamuje
wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Jedna kapsułka
działa aż 24h2

Zawiera największą ilość substancji czynnej w kapsułce3

Stosowany 14 dni pozwala zapobiec wystąpieniu zgagi nawet
przez 3 miesiące4

Typowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego to zgaga, cofanie się treści żołądkowej i ból w nadbrzuszu.
 

Polprazol jest lekiem, który w znacznym stopniu hamuje wydzielanie kwasu solnego
w żołądku i
umożliwia kontrolę objawów refluksu przy podawaniu jeden raz na dobę.

Co to jest Polprazol® Max
i w jakim celu się go stosuje

1 Polprazol® Max jest stosowany
u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

2 Polprazol® Max zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych jako „inhibitory pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

 

Wysoka jakość Polprazol Max:

ponad 30 lat doświadczeń terapeutycznych na świecie z wykorzystaniem omeprazolu

najdokładniej przebadany i opisany
w literaturze medycznej inhibitor pompy protonowej5

systematyczna ocena bezpieczeństwa omeprazolu po wprowadzeniu do obrotu6

możliwość stosowania w szczególnych grupach pacjentów: u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia dziecka piersią,
u pacjentów w wieku podeszłym, u pacjentów z niewydolnością nerek2

Leczenie nawracającej zgagi i refluksu

Skoro przyczyną zgagi jest obecność w przełyku kwaśnej treści pokarmowej, to najlepszym sposobem na jej pozbycie się jest stosowanie leków, które zmniejszają kwaśny odczyn.

Zapoznaj się z informacjami o produkcie

Jak stosować Polprazol® Max


Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Sposób przyjmowania tego leku

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
 Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają mikrogranulki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby mikrogranulki nie uległy uszkodzeniu. Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Mikrogranulki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności z połykaniem kapsułek

Jeżeli pacjent ma trudność z połykaniem kapsułek:

Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.
Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.
Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek - nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprazol® Max

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Polprazol Max niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Polprazol® Max

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak przechowywać Polprazol® Max


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Informacje dodatkowe


Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera mikrogranulki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą); powidon K30; sodu laurylosiarczan; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); trisodu fosforan dwunastowodny; hypromeloza 6 cP; trietylu cytrynian; kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171); talk. Skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E127); indygotyna (E132); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna. Skład korpusu kapsułki: żółcień chinolinowa (E104); erytrozyna (E127); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna. Skład tuszu: szelak; glikol propylenowy; poliwinylopirolidon; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Polprazol® Max i co zawiera opakowanie
Polprazol Max to kapsułki barwy niebiesko (wieczko) - pomarańczowej (korpus) oznaczone symbolem oznaczone symbolem „O” na wieczku i „20” na korpusie, zawierające mikrogranulki barwy biało-beżowej.

Opakowanie zawiera 14 kapsułek.

1. Omeprazol (substancja czynna leku Polprazol Max) należy do inhibitorów pompy protonowej - grupy leków o największej skuteczności w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego [Dąbrowski A. Leczenie choroby refluksowej przełyku. Medycyna po Dyplomie 2014; 5(218):37-44.]; POL

2. ChPL Polprazol Max;

3. 20 mg to najwyższa zawartość omeprazolu w dostępnych na rynku lekach bez recepty wg danych IQVIA MAT 01.2022;

4. Zgodnie z wynikami badania Labenz J, Willmer C. Efficacy and safety of OTC omeprazole. MMW Forstchr Med. 2012; 154 Suppl 4:110-4 stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie umożliwia ustąpienie zgagi nawet na 3 miesiące u znaczącego odsetka pacjentów.

5. Liczba unikalnych rekordów w wyszukiwarce PubMed (24.03.2021): omeprazol – 12916; lanzoprazol – 3015; pantoprazol – 2134.

6. Okresowe raporty o bezpieczeństwie [PSUR] oraz dane z badań klinicznych [np. Lundell L et al. Nordic GERD Study Group. Comparison of outcomes twelve years after antireflux surgery or omeprazole maintenance therapy for reflux esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7(12):1292–8.]

Dotyczy leku Polprazol Max:
Polprazol MAX. Skład i postać: Polprazol MAX. Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu” oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2018.12.28.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański


POL-ACI/196/02-2022

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Opis

Polprazol Max to produkt leczniczy, stosowany w objawowym leczeniu zgagi i refluksu. Lek Polprazol Max wykazuje działanie zmniejszające ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Skład

Substancją czynną jest: omeprazol (Omeprazolum).

Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.

Substancjami pomocniczymi są: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk, erytrozyna (E127), indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), szelak, glikol propylenowy, poliwinylopirolidon,

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek do stosowania doustnego.
 • W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Zalecane dawkowanie to 1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.

Działanie

Lek Polprazol Max ma działanie polegające na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Wskazania

Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polprazol Max:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy,
 • biegunka,
 • nudności lub wymioty,
 • łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 na 100 pacjentów):

 • obrzmienia stóp i kostek,
 • zaburzenie snu,
 • uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie,
 • odczucie wirowania,
 • zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby,
 • wysypka skórna,
 • złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne,
 • zmiany odczuwania smaku,
 • suchość w jamie ustnej,
 • uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia,
 • bóle stawów lub bóle mięśni,
 • zwiększona potliwość.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Polprazol Max zawiera sacharozę, sód i erytrozynę.
 • Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza  o planowanym specyficznym badaniu krwi.
 • Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (nieuzasadniona utrata masy ciała, utrudnione połykanie, pojawienie się wymiotów z krwią, oddawanie czarnych stolców, wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

 • Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

 • Nie należy przyjmować leku Polprazol Max jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir.

Polprazol Max może wchodzić w interakcje z:  

 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybicznych,
 • digoksyną,
 • diazepamem,
 • fenytoiną,
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości (warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K),
 • dziurawcem (Hypericum perforatum).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek Polprazol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek przez przeciwwskazany u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Cechy produktu

Polecane artykuły
 • Jak wynika z badania naukowców z Kanady, które zostało opublikowane w czasopiśmie „Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association”, zakażenie bakterią Helicobacter pylori wiąże się z większym ryzykiem choroby Alzheimera.

 • Krwawe wymioty mogą mieć wiele przyczyn – od niegroźnego podrażnienia błony śluzowej żołądka, aż po zagrażające życiu pęknięcie żylaków przełyku. Śladowe krwawienie może pochodzić z jamy ustnej, nosa, gardła, krtani, przełyku czy żołądka. Pojedynczy epizod niewielkiej ilości krwi w wymiotach nie musi budzić niepokoju, natomiast jeśli sytuacja się powtarza lub ilość krwi jest znaczna, konieczna będzie pilna konsultacja specjalistyczna. Czym zatem jest spowodowane wymiotowanie krwią? Czy jest groźne?

 • Eozynofilowe zapalenie przełyku to przewlekła choroba zapalna o podłożu immunologicznym. Występuje coraz częściej, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Nierzadko współwystępuje także z innymi zespołami nadwrażliwości np. atopowym zapaleniem skóry. Z czasem doprowadza do zwężeń przełyku i trudności w przełykaniu. Jakie są objawy eozynofilowego zapalenia przełyku? Jak je leczyć?

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij