Ostatnie sztuki

Apap Junior, 250 mg, granulat, 10 saszetek

paracetamol, saszetki, ból, gorączka

20,49 zł
Cena za szt.: 2,05 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

 

Na gorączke i ból bez popijania

APAP Junior stosuje się w celu obniżenia gorączki
i złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.

Od 4 roku życia (dla dzieci ważących 17 kg i więcej)

Bez
popijania

Smak
truskawkowo-waniliowy

Dawki zależą od wieku i masy ciała; dawka jednorazowa wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała,
a całkowita dawka dobowa wynosi 60-75 mg/kg masy ciała.

Sposób podawania

Granulat należy przyjmować bezpośrednio do ust (na język)
i połknąć bez popijania wodą.

Nie przyjmować po posiłku.

Nie wolno stosować leku dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka

Na każdą gorączke od urodzenia1

Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom2 

1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza.

Na przeziębienie i grypę
od 6 roku życia:

udrożnia nos i zatoki,
usuwa gorączkę i ból

APAP dla dzieci FORTE
40 mg/ml zawiesina 85 ml

SPRAWDŹ

APAP dla dzieci FORTE
40 mg/ml zawiesina 150 ml

SPRAWDŹ

APAP przeziębienie
junior x 6 sasz

SPRAWDŹ

Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź”
1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza.
2 Leki na gorączkę i ból dla dzieci – postrzeganie marek, N=864, 77% matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje dziecku” pasuje do marki, Q1-Q4
2019, IQS CHPL APAP dla dzieci FORTE;

Skład

Substancją czynną jest paracetamol 250 mg w saszetce


Pozostałe składniki:


Sorbitol (E 420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmeloza sodowa, sukraloza (E 955), magnezu stearynian, hypromeloza, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon, aromat truskawkowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską , aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, triacetynę, 3 -hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on, aromat waniliowy (zawiera maltodekstrynę, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, sacharozę

 

Wskazania

 

Paracetamol należy do grupy farmakoterapeutycznej analgetyków (leków przeciwbólowych), które równocześnie działają jako antypiretyki (leki przeciwgorączkowe) i słabe leki przeciwzapalne. Lek Apap Junior stosuje się w celu obniżenia gorączki i złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.

 

Dawkowanie

 

Dawkę ustala się na podstawie informacji podanych w poniższej tabeli. Dawka leku Apap Junior zależy od wieku i masy ciała, zwykle jednorazowa dawka wynosi 10–15 mg paracetamolu na kilogram masy ciała, do całkowitej dawki dobowej do 60-75 mg/kg masy ciała.

 

Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej.

 

Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Przeciwwskazania

 

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9).

 

Inne informacje

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Okres ważności 3 lata.

 

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 

Twojemu życiu lub zdrowiu.

Pokaż wszystkie produkty APAP

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław

Opis

Apap Junior to lek w formie truskawkowo-waniliowego granulatu podawanego na język, który jest przeznaczony dla dzieci. Lek zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo. Apap Junior stosuje się w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu oraz gorączki u dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Smak truskawkowo-waniliowy.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).

1 saszetka zawiera 250 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: sorbitol (E 420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmeloza sodowa, sukraloza (E 955), magnezu stearynian, hypromeloza, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon, aromat truskawkowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, triacetynę, 3-hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on), aromat waniliowy (zawiera maltodekstrynę, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, sacharozę).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek Apap Junior podaje się wyłącznie doustnie, na język, bez popijania.
 • Nie należy przyjmować leku po posiłku.
 • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, lub pojawi się wysoka gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Dawka leku zależy od wieku i masy dziecka ( zgodnie z tabelą).

Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę.

Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
17 kg - 25 kg (4-8 lat) 250 mg paracetamolu (1 saszetka) 1000 mg paracetamolu (4 saszetki)
26 kg-40 kg (8-12 lat) 500 mg paracetamolu (2 saszetki) 1500 mg paracetamolu (6 saszetek)

Działanie

Lek zawiera paracetamol, który należy do leków przeciwbólowych (analgetyków) i wykazuje również działanie przeciwgorączkowe.

Wskazania

Apap Junior podaje się w celu obniżenia gorączki, a także złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Apap Junior:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z jego składników,
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Apap Junior może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie następujących rzadkich działań niepożądanych:

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): niedokrwistość (zarówno zmniejszona liczba czerwonych krwinek jak i niski poziom hemoglobiny w krwinkach) , niedokrwistość niehemolityczna i choroby szpiku kostnego z zaburzonym wytwarzaniem krwinek (zwane depresją szpiku kostnego), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi); obrzęki zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwawienie, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby (uszkodzenie wątroby, martwica wątroby), żółtaczka. świąd (swędzenie) , wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy (obrzęki podskórne obejmujące okolice twarzy, kończyn, mogące zamykać drogi oddechowe) pokrzywka (swędząca wysypka); choroby nerek.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje skórne.

Paracetamol to lek powszechnie stosowany, a doniesienia o występowaniu działań niepożądanych są rzadkie i zwykle związane z przedawkowaniem.
Działania nefrotoksyczne są rzadkie, nie odnotowano ich związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami długotrwałego stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Apap Junior należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent cierpi na ciężkie zaburzenie czynności nerek albo wątroby a także w przypadku pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez cech marskości (występuje u nich większe ryzyko przedawkowania).

Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku.

Należy zwrócić uwagę, czy inne produkty stosowane podczas leczenia nie zawierają paracetamolu, aby uniknąć ryzyka przedawkowania.

Zaleca się ostrożność podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby (łagodnej do umiarkowanej).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u osób z poalkoholowym uszkodzeniem wątroby bez cech marskości. Należy zachować ostrożność w przypadkach przewlekłego alkoholizmu. W takich przypadkach nie należy przekraczać dobowej dawki 2 g.

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki lub objawów wtórnego zakażenia, lub przy utrzymywaniu się objawów ponad 3 dni należy ponownie ocenić stosowane leczenie.

Należy zachować ostrożność w przypadkach podawania paracetamolu osobom odwodnionym lub przewlekle niedożywionym. Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę u osób dorosłych i dzieci o masie ciała co najmniej 50 kg.

Nie należy przyjmować leku Apap Junior przez długie okresy lub w dużych dawkach bez konsultacji z lekarzem lub dentystą.

Apap Junior w 1 saszetce zawiera 600 mg sorbitolu i 0,1 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie:

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. 

Apap Junior może wchodzić w interakcje z:

 • probencydem,
 • lekami potencjalnie uszkadzającymi wątrobę, jak np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon, ryfampicyna,
 • metoklopramidem i domperydonem - mogą zwiększać wchłanianie i początek działania,
 • lekami spowalniającymi opróżnianie żołądka,
 • cholestyraminą,
 • lakami zmniejszającymi krzepliwość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza warfaryna),
 • zydowudyną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie podawać leku po posiłku.

Nie należy przyjmować alkoholu w trakcie leczenia paracetamolem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki.

Wpływ na badania laboratoryjne

Paracetamol może wpływać na oznaczanie stężenia kwasu moczowego i cukru we krwi.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek nie jest wskazany u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Cechy produktu

Polecane artykuły
 • Lęku doświadcza każdy z nas w różnych sytuacjach. W szczególności obecny jest w życiu dzieci, które w okresie dzieciństwa odczuwają go o różnym nasileniu. Czasami jednak nadmierny i nieuzasadniony lęk może świadczyć o zaburzeniach lękowych, które nieleczone mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Jakie są objawy zaburzeń lękowych u dzieci? Jak je leczyć?

 • Zakażenie koronawirusem u dzieci najczęściej ma przebieg bezobjawowy lub postać łagodnie wyrażonych objawów infekcji dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Leczenie COVID-19 u dzieci, podobnie jak u dorosłych, polega na łagodzeniu symptomów choroby. Większość dzieci z zakażeniem SARS-CoV-2 może być leczona w warunkach domowych i nie wymaga hospitalizacji czy specjalistycznego leczenia. Groźnym powikłaniem zakażenia koronawirusem u dzieci jest pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny, czasowo związany z zakażeniem SARS-CoV-2.  

 • Bóle wzrostowe nie są groźne. Zwykle skarżą się na nie dzieci w wieku 3-12 lat, a uciążliwy ból zazwyczaj pojawia się w nocy. W jaki sposób je rozpoznać i mieć pewność, że ból nóg u dziecka nie jest przyczyną poważniejszych dolegliwości? 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij