Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, (200mg/5ml), zawiesina doustna, 100 ml

ibuprofen, syrop, gorączka, ból, stan zapalny

Sprawdź warianty
malinowy
24,99 zł
24,99 zł / 100 ml
truskawkowy
24,99 zł
24,99 zł / 100 ml

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

O produkcie

Pokaż wszystkie produkty IBUFEN

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Opis

Ibufen dla dzieci forte to produkt leczniczy w postaci syropu przeznaczony dla dzieci. Stosuje się go w zwalczaniu bólu, gorączki, stanu zapalnego, który towarzyszy np. ząbkowaniu, infekcjom.
Smak truskawkowy

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu

Substancje pomocnicze to: hypromeloza, guma ksantan, glicerol (E422), sodu benzoesan (E211), maltitol ciekły (E965), sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E954), sodu chlorek, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Określając dawkę ibuprofenu u dzieci o masie ciała powyżej 5 kg należy uwzględnić masę ciała (mc.) i wiek dziecka.  Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., aż do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc., podzielonej na 3 do 4 pojedynczych dawek.

 • Produkt podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów.
 • Należy zachowywać co najmniej 6-godzinną przerwę między kolejnymi dawkami.
 • W celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki.
 • Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.
 • Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.
 • Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni. Lek przeznaczony do doraźnego stosowania.
 • Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Leku nie należy stosować u niemowląt o masie ciała poniżej 5 kg.
Masa ciała (wiek pacjenta) Dawka jednorazowa Częstość podawania
(maksymalna dawka dobowa ibuprofenu)
5-7,6 kg (3-6 miesięcy) 1,25 ml (1 × 50 mg) 3 razy na dobę (150 mg)
7,7-9 kg (6-12 miesięcy) 1,25 ml (1 × 50 mg) 3 do 4 razy na dobę (150-200 mg)
10-15 kg (1-3 lat) 2,5 ml (1 × 100 mg) 3 razy na dobę (300 mg)
16-20 kg (4-6 lat) 3,75 ml (1 × 150 mg) 3 razy na dobę (450 mg)
21-29 kg (7-9 lat) 5 ml (1 × 200 mg) 3 razy na dobę (600 mg)
30-40 kg (10-12 lat) 7,5 ml (1 × 300 mg) 3 razy na dobę (900 mg)
Powyżej 40 kg
(dzieci i młodzież od 12 lat i dorośli)
5-10 ml (200-400 mg) 3 razy (1200 mg)
 • W przypadku dzieci w wieku 3-5 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.
 • U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki leku nie jest wymagane.

Przypadki przedawkowania są rzadkie, jednak jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża dawka leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Działanie

Lek Ibufen dla dzieci FORTE obniża gorączkę, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Wskazania

Lek Ibufen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących przypadkach:

 • gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych),
 • bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym da umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ibufen dla dzieci Forte:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent miał w przeszłości objawy alergii w postaci kataru (nieżytu błony śluzowej nosa), obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, albo występuje lub występowało krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną,
 • jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, takie jak trombocytopenia,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
 • w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży,
 • nie podawać niemowlętom o masie ciała poniżej 5 kg.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Ibufen dla dzieci Forte jest na ogół dobrze tolerowany.
Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej.

Często (występujące rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów):

 • biegunka (ze względu na obecność maltitolu i glicerolu w składzie leku).

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niestrawność, ból brzucha, nudności, wzdęcia;
 • bóle głowy;
 • wysypki skórne różnego typu, pokrzywka i świąd.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia i wymioty;
 • zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie i uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zaburzenia układu krwiotwórczego,
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości,
 • astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność i świszczący oddech;
 • nerwowość;
 • zaburzenia widzenia;
 • szumy uszne, zawroty głowy;
 • obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca (zgłaszano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach);
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, szczególnie u osób w podeszłym wieku; wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej;
 • zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna;
 • zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu; zapalenie wątroby i żółtaczka;
 • ciężkie postaci reakcji skórnych,
 • ostra niewydolność nerek; martwica brodawek nerkowych,
 • obniżony poziom hematokrytu i hemoglobiny w wynikach badań laboratoryjnych.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS.
 • W pojedynczych przypadkach opisywano depresję i reakcje psychotyczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.
 • Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2.
 • Lek może maskować objawy infekcji.
 • Produkt leczniczy nie zawiera cukru, zawiera za to maltitol ciekły (E 965). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
 • Lek nadaje się do użytku w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z:

 • chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit,
 • nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniami czynności serca w wywiadzie
 • bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,
 • zaburzeniami czynności nerek ze względu na pogorszenie czynności nerek,
 • zaburzeniami czynności wątroby,
 • zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ibufen dla dzieci Forte może wchodzić w interakcje z:

 • lekami o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan);
 • lekami przeciwbólowymi i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi;
 • lekami stosowanymi w depresji (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)), lit;
 • lekami moczopędnymi;
 • zydowudyną, rytonawirem (leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV);
 • metotreksatem (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów);
 • kortykosteroidami (takie jak prednizolon);
 • glikozydami nasercowymi, w tym digoksyną (stosowanymi w leczeniu chorób serca);
 • fenytoiną (lek przeciwpadaczkowy);
 • cyklosporyną, takrolimusem (leki obniżające reakcje odpornościowe organizmu);
 • antybiotykami z grupy chinolonów (takie jak cyprofloksacyna);
 • antybiotykami aminoglikozydowymi (takie jak streptomycyna);
 • mifeprystonem (lek stosowany w ginekologii);
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (takie jak glimepiryd);
 • worykonazolem, flukonazolem (leki przeciwgrzybicze);
 • baklofenem (lek stosowany się w celu zmniejszenia i złagodzenia nadmiernego napięcia mięśni szkieletowych, które występuje w przebiegu niektórych chorób, np. stwardnieniu rozsianym).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka karmiących matek, jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią.

Wpływ na płodność

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Należy stosować u niemowląt powyżej 3 miesiąca życia oraz o masie ciała powyżej 5 kg.

Cechy produktu

Polecane artykuły
 • W niemal całej Europie liczba przypadków zachorowań na krztusiec gwałtownie rośnie. Ogniska choroby występują przede wszystkim w Czechach i Chorwacji. Najgorzej jest właśnie na Bałkanach, gdzie odnotowano ponad 6100 przypadków krztuśca. W Czechach w styczniu zaobserwowano 28 przypadków, teraz zgłoszono ich prawie 3100. Czy w Polsce jest niebezpiecznie? Czy liczba zachorowań także rośnie?

 • Rumień zakaźny to zakaźna choroba wirusowa, która dotyczy najczęściej dzieci w wieku od 2. do 12. roku życia. Może więc wystąpić zarówno u niemowląt, jak i starszych dzieci. Nie należy jednak do niebezpiecznych chorób, a jej objawy w większości przypadków ustępują samoistnie.

 • Lęku doświadcza każdy z nas w różnych sytuacjach. W szczególności obecny jest w życiu dzieci, które w okresie dzieciństwa odczuwają go o różnym nasileniu. Czasami jednak nadmierny i nieuzasadniony lęk może świadczyć o zaburzeniach lękowych, które nieleczone mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Jakie są objawy zaburzeń lękowych u dzieci? Jak je leczyć?

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij