×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
Pedicetamol, 100 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
Pedicetamol, 100 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
16.99 zł

Pedicetamol, 100 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml

Pedicetamol, 100 mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
16.99 zł
BEZPŁATNIE
Kurier DHL
9.99 zł

Opis

Pedicetamol to lek, który zawiera przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol. Lek można krótkotrwale stosować, aby zmniejszyć gorączkę i łagodny lub umiarkowany ból. Pedicetamol ma formę roztworu doustnego i jest przeznaczony dla niemowląt oraz dzieci.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmoizyna) (E122) i woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania.

Pedicetamol przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu w wieku od 0 miesięcy do 10 lat). Konieczne jest stosowanie się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i określenie odpowiedniej dawki roztworu doustnego w mililitrach.  
Przybliżone przedziały wiekowe określone w odniesieniu do masy ciała zostały podane tylko jako dodatkowa informacja dla pacjenta. 

Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg masy ciała na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

Poniżej przedstawiono instrukcję podawania leku w dawce 15 mg/kg, co 6 godzin: 

Masa ciała dziecka Wiek ( w przybliżeniu) Objętość w ml Zawartość paracetamolu
do 4 kg od 0 do 3 miesięcy 0,6 ml 60 mg
do 7 kg od 4 do 8 miesięcy 1,0 ml 100 mg
do 8 kg od 9 do 11 miesięcy 1,2 ml 120 mg
do 10,5 kg od 12 do 23 miesięcy 1,6 ml 160 mg
do 13 kg od 2 do 3 lat 2,0 ml 200 mg
do 18,5 kg od 4 do 5 lat 2,8 ml 280 mg
do 24 kg od 6 do 8 lat 3,6 ml 360 mg
do 32 kg od 9 do 10 lat 4,8 ml 480 mg

Aby bezpośrednio wyznaczyć dawkę, należy pomnożyć masę ciała dziecka w kilogramach przez 0,15. Wynik jest liczbą ml leku Pedicetamol, którą należy podać.   
U dzieci, dawka ta powinna być podawana co 6 godzin, również w nocy.  
Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3 - 4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg masy ciała. 

Nigdy nie należy podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. 
Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów gorączki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.

Działanie

Pedicetamol zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Wskazania

Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Pedicetamol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • złe samopoczucie,
 • niedociśnienie,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. 

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby,
 • hipoglikemia,
 • mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek,
 • wysypka skórna, pokrzywka,
 • wstrząs anafilaktyczny,
 • zmiany liczby krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia. 

Zgłaszano również poważne reakcje skórne.  

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pedicetamol zawiera azorubinę oraz etanol i może wywoływać reakcje alergiczne a także astmę, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Lek zawiera mniej niż 100 mg na dawkę (0,0012 ml alkoholu w 1 ml roztworu).

Przed podaniem leku dzieciom poniżej 3 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu Pedicetamol należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

 • zaburzenia czynności nerek, serca albo płuc,
 • problemy z niedokrwistością, aktywnością enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • choroby wątroby.

Należy zachować ostrożność u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg, z anoreksją, niedożywieniem lub odwodnionych ze względu na możliwe działanie hepatotoksyczne leku.

W przypadku wysokiej gorączki, czyli powyżej 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawią się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Po otwarciu przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.
 • Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

Pedicetamol  może wchodzić w interakcje z:

 • antybiotykami (chloramfenikolem),
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (acenokumarol, warfaryna),
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i estrogenami,
 • lekami przeciwpadaczkowymi (jak: lamotrygina, fenytoina lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina),
 • lekami przeciwgruźliczymi,
 • barbituranami,
 • węglem aktywowanym,
 • cholestyraminą,
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
 • lekami stosowanymi w spazmach i kurczach żołądka, jelita oraz pęcherza,
 • metoklopramidem i domperydonem,
 • propranololem,
 • zydowudyną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi. Stosowanie paracetamolu u pacjentów regularnie pijących alkohol (trzy lub więcej napoje alkoholowe dziennie) może uszkodzić wątrobę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pedicetamol można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Paracetamol w dawkach leczniczych może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne

W przypadku planowanych badań laboratoryjnych (takich jak: badanie krwi, moczu, skórne testy alergiczne itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu niniejszego leku, ponieważ może on mieć wpływ na wyniki tych badań. 

Producent

SEQUOIA SP. Z O.O.
Ostródzka 74 n
Warszawa

Pedicetamol - Paracetamolum - zastosowanie i działanie

Skład:

paracetamol

Postać:

roztwór doustny

Kategoria:

Ośrodkowy układ nerwowy

Specjalności:

Medycyna rodzinna Pediatria

Działanie:

przeciwbólowe przeciwgorączkowe

Wskazania do stosowania:

Obniżanie gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Dawkowanie:

Doustnie. Dawkowanie jest indywidualne ustalone według masy ciała dziecka. Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg masy ciała na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10mg/kg masy ciała co 4 godziny. U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podanie roztworu doustnego w postaci kropli (4mg/kroplę), za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml. U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml. Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów gorączki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.   Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi.   Uwaga! Gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u osób dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na paracetamol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia czynności wątroby, ciężką niedokrwistość hemolityczną, zmiany obrazu krwi, zaburzenia czynności nerek, serca lub płuc, chorobę alkoholową, stany niedożywienia.   Gdy przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe, doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny, leki przeciwpadaczkowe (lamotryginę, fenytoinę lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepinę), leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicynę), barbiturany (stosowane jako środki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe), węgiel aktywowany (stosowany w leczeniu biegunki i wzdęć), cholestyraminę (stosowaną w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi), leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej (probenecyd i sulfinpirazon), leki stosowane w celu przyniesienia ulgi w spazmach i kurczach żołądka, jelita i pęcherza, metoklopramid, propranolol, zydowudynę.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś ciąży lub karmisz piersią. W ciąży i okresie karmienia pierisią stosować krótkotwale, jedynie w przypadku konieczności.

Skutki uboczne:

Reakcje niepożądane to ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększone aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko, podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby. Również bardzo rzadko może pojawić się hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek, wysypka skórna, pokrzywka, zmiany obrazu krwi.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Pedicetamol - Paracetamolum - zastosowanie i działanie

Skład:

paracetamol

Postać:

roztwór doustny

Kategoria:

Ośrodkowy układ nerwowy

Specjalności:

Medycyna rodzinna Pediatria

Działanie:

przeciwbólowe przeciwgorączkowe

Wskazania do stosowania:

Obniżanie gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Dawkowanie:

Doustnie. Dawkowanie jest indywidualne ustalone według masy ciała dziecka. Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg masy ciała na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10mg/kg masy ciała co 4 godziny. U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podanie roztworu doustnego w postaci kropli (4mg/kroplę), za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml. U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml. Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów gorączki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.   Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi.   Uwaga! Gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u osób dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na paracetamol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia czynności wątroby, ciężką niedokrwistość hemolityczną, zmiany obrazu krwi, zaburzenia czynności nerek, serca lub płuc, chorobę alkoholową, stany niedożywienia.   Gdy przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe, doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny, leki przeciwpadaczkowe (lamotryginę, fenytoinę lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepinę), leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicynę), barbiturany (stosowane jako środki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe), węgiel aktywowany (stosowany w leczeniu biegunki i wzdęć), cholestyraminę (stosowaną w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi), leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej (probenecyd i sulfinpirazon), leki stosowane w celu przyniesienia ulgi w spazmach i kurczach żołądka, jelita i pęcherza, metoklopramid, propranolol, zydowudynę.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś ciąży lub karmisz piersią. W ciąży i okresie karmienia pierisią stosować krótkotwale, jedynie w przypadku konieczności.

Skutki uboczne:

Reakcje niepożądane to ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększone aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko, podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby. Również bardzo rzadko może pojawić się hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek, wysypka skórna, pokrzywka, zmiany obrazu krwi.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Opis

Pedicetamol to lek, który zawiera przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol. Lek można krótkotrwale stosować, aby zmniejszyć gorączkę i łagodny lub umiarkowany ból. Pedicetamol ma formę roztworu doustnego i jest przeznaczony dla niemowląt oraz dzieci.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmoizyna) (E122) i woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania.

Pedicetamol przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu w wieku od 0 miesięcy do 10 lat). Konieczne jest stosowanie się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i określenie odpowiedniej dawki roztworu doustnego w mililitrach.  
Przybliżone przedziały wiekowe określone w odniesieniu do masy ciała zostały podane tylko jako dodatkowa informacja dla pacjenta. 

Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg masy ciała na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

Poniżej przedstawiono instrukcję podawania leku w dawce 15 mg/kg, co 6 godzin: 

Masa ciała dziecka Wiek ( w przybliżeniu) Objętość w ml Zawartość paracetamolu
do 4 kg od 0 do 3 miesięcy 0,6 ml 60 mg
do 7 kg od 4 do 8 miesięcy 1,0 ml 100 mg
do 8 kg od 9 do 11 miesięcy 1,2 ml 120 mg
do 10,5 kg od 12 do 23 miesięcy 1,6 ml 160 mg
do 13 kg od 2 do 3 lat 2,0 ml 200 mg
do 18,5 kg od 4 do 5 lat 2,8 ml 280 mg
do 24 kg od 6 do 8 lat 3,6 ml 360 mg
do 32 kg od 9 do 10 lat 4,8 ml 480 mg

Aby bezpośrednio wyznaczyć dawkę, należy pomnożyć masę ciała dziecka w kilogramach przez 0,15. Wynik jest liczbą ml leku Pedicetamol, którą należy podać.   
U dzieci, dawka ta powinna być podawana co 6 godzin, również w nocy.  
Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3 - 4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg masy ciała. 

Nigdy nie należy podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. 
Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów gorączki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.

Działanie

Pedicetamol zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Wskazania

Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Pedicetamol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • złe samopoczucie,
 • niedociśnienie,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. 

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby,
 • hipoglikemia,
 • mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek,
 • wysypka skórna, pokrzywka,
 • wstrząs anafilaktyczny,
 • zmiany liczby krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia. 

Zgłaszano również poważne reakcje skórne.  

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pedicetamol zawiera azorubinę oraz etanol i może wywoływać reakcje alergiczne a także astmę, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Lek zawiera mniej niż 100 mg na dawkę (0,0012 ml alkoholu w 1 ml roztworu).

Przed podaniem leku dzieciom poniżej 3 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu Pedicetamol należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują:

 • zaburzenia czynności nerek, serca albo płuc,
 • problemy z niedokrwistością, aktywnością enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • choroby wątroby.

Należy zachować ostrożność u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg, z anoreksją, niedożywieniem lub odwodnionych ze względu na możliwe działanie hepatotoksyczne leku.

W przypadku wysokiej gorączki, czyli powyżej 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawią się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Po otwarciu przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.
 • Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

Pedicetamol  może wchodzić w interakcje z:

 • antybiotykami (chloramfenikolem),
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (acenokumarol, warfaryna),
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i estrogenami,
 • lekami przeciwpadaczkowymi (jak: lamotrygina, fenytoina lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina),
 • lekami przeciwgruźliczymi,
 • barbituranami,
 • węglem aktywowanym,
 • cholestyraminą,
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
 • lekami stosowanymi w spazmach i kurczach żołądka, jelita oraz pęcherza,
 • metoklopramidem i domperydonem,
 • propranololem,
 • zydowudyną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi. Stosowanie paracetamolu u pacjentów regularnie pijących alkohol (trzy lub więcej napoje alkoholowe dziennie) może uszkodzić wątrobę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pedicetamol można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Paracetamol w dawkach leczniczych może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne

W przypadku planowanych badań laboratoryjnych (takich jak: badanie krwi, moczu, skórne testy alergiczne itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu niniejszego leku, ponieważ może on mieć wpływ na wyniki tych badań. 

Producent

SEQUOIA SP. Z O.O.
Ostródzka 74 n
Warszawa