Ranigast S-O-S, tabletki do ssania, 24 szt.

tabletka, nadkwaśność, refluks, zgaga

11.99 zł
Ikona doz lekarz
Potrzebujesz konsultacji z lekarzem?

Umów się na najbliższy dostępny termin.

Ikona umów się na najbliższy dostępny termin.

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego
 • ODBIÓR W APTECE
  Odbiór w aptece
  0.00 zł

  Sprawdź lokalizację

 • WYSYŁKA KURIEREM
  Kurier INPOST
  9.99 zł
  Kurier POLTRAF
  15.99 zł
 • ODBIÓR W PUNKCIE
  Paczkomat InPost
  9.99 zł
  Odbiór w punkcie DHL
  9.99 zł
Logo Polpharma

 

 

 

RANIGAST S-O-S
ZGAGA
NADKWAŚNOŚĆ
OCHRONA ŚLUZÓWKI ŻOŁĄDKA

24 tabletki do ssania
 

 

BŁYSKAWICZNA ULGA
OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA*

 

Jak działa Ranigast S-O-S?

Ranigast SOS jest polecany w przypadku lekkiej zgagi, kiedy oczekujemy natychmiastowej ulgi. Sole zobojętniające neutralizują kwasotę soku żołądkowego a alginiany dodatkowo chronią śluzówkę żołądka i zmniejszają liczbę epizodów zgagi. Ranigast SOS może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

 

SZYBKIE I EFEKTYWNE DZIAŁANIE

  Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu

Chroni śluzówkę żołądka

Zapobiega wystąpieniu uczucia pieczenia i niestrawności

  Neutralizuje kwaśną treść i zmniejsza nasilenie zgagi

zdjęcie kobiety
Ranigast SOS 2 produkty

CO WYRÓŻNIA
RANIGAST S-O-S ?

Wzbogacony skład o alginiany
alginiany - chronią śluzówkę żołądka oraz zmniejszają ilość epizodów zgagi

Szeroki zakres działań produktu:
łagodzi zgagę oraz ból brzucha
zmniejsza nadkwaśność 
zapobiega niestrawności

Nr 1 świadomości
wśród osób cierpiących na zgagę**

WYJĄTKOWY SKŁAD

SOLE ZOBOJĘTNIAJĄCE
neutralizują kwasotę soku żołądkowego

  ALGINIANNY
chronią śluzówkę żołądka
zmniejszają liczbę epizodów zgagi

Grafika składu

SMAK CYTRYNOWO-MIĘTOWY

Ranigast smak cytrynowo - miętowy

Zestawienie produktów należących do różnych grup terapeutycznych**

Pridukty Ranigast zobojętniacze

WSKAZANIA:
zgaga, nadkwaśność, ból brzucha


Stosowanie doraźne, niezależne od pory dnia

Neutralizują kwas obecny w żołądku
Nie hamują wydzielania nowych porcji kwasu
Działają błyskawicznie
Efekt działania utrzymuje się od 20 minut do 4 godzin po pojedynczej dawce
Obecność w składzie alginianów wpływa ochronnie na śluzówkę żołądka oraz zmniejsza częstość epizodów refluksu.

Ranigast H2 bloker

WSKAZANIA:
zgaga, niestrawność, nadkwaśność

Stosowanie doraźne, niezależne od pory dnia i posiłków


• Zmniejsza produkcję kwasu solnego w żołądku  
Blokuje receptory H2 w żołądku odpowiedzialne za wyzwalanie procesu produkcji kwasu
• Początek działania po 60-90 minutach
• Utrzymanie działania do 12 godzin
• Mniej interakcji z innymi lekami vs H2
• Blokery (stosowane wcześniej) i PPI

*Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha.

**Opracowano na podstawie PIL i ChPL produktów stosowanych w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego oraz Dettmar et al. Rapid oset of effect of sodium alginate on gastro-oesophageal reflux compare with ranitidine omeprazole, and relationship between symptoms and reflux episodes. Int J Clin Pract. 2006;60(3):275-283 i Langtry HD et al. Famotidine. An updated review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in peptic ulcer disease and other allied diseases. Drugs. 1989; 38(4):551-90. Zgodnie z wynikami badania Labenz J, Willmer C. Efficacy and safety of OTC omeprazole. MMW Forstchr Med. 2012l 154 Suppl 4:1 10-4 stosowanie omeprazole w dawcę 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie umożliwia ustąpienie zgagi nawet na 3 miesiące u znaczącego odsetka pacjentów.

***Dotyczy leku Famotydyna Ranigast (Famotidinum). Skład i postać: Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E124). Wskazania: Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli. Produkt wskazany jest w doraźnym leczeniu dolegliwości dyspeptycznych u pacjentów dorosłych. W przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle sto-suje się 1 tabletkę 20 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki). Produktu nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach lecze-nia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z uwagi na to, że famotydyna jest wydalana głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu, gdyż może okazać się konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 godzin. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek. Stosowanie pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Stosowanie u dzieci i młodzieży. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania famotydyny u dzieci. Produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Sposób podawania. Podanie doustne. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody. Produkt można przyjmować niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaobserwowano nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie. Niewydolność nerek. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Leczenie antagonistami recep-tora histaminowego H2, w tym m.in. famotydyną, może maskować objawy raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. nawracających wymiotów, wymiotów krwistych lub smolistych stolców) należy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć obecność zmian nowotworowych. Zaleca się także zasięgnięcie porady lekarza przed przyjęciem produktu Famotydyna Ranigast wśród następujących grup pacjentów: pacjenci w średnim wieku lub w podeszłym wieku z objawami niestrawności, które wystąpiły po raz pierwszy lub u których objawy te uległy zmianie w ostatnim czasie; pacjenci z trudnościami z przełykaniem, przewlekłym bólem brzucha lub niezamierzoną utratą masy ciała w połączeniu z objawami niestrawności. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 14 dniach leczenia, należy bez-zwłocznie zweryfikować diagnozę. Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Famotydyna nie jest odpowiednia dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek pozostających bez opieki medycznej. Famotydyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu u dzieci nie zostały zbadane. Podczas podawania famotydyny pacjentom w podeszłym wieku w trakcie badań klinicznych nie obserwowano wzrostu częstości występowania lub zmiany rodzaju działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. Nie jest wymagana modyfikacja dawki tylko ze względu na wiek. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej produkt może powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Działania niepożądane wymieniono według częstości występowania: bardzo często ≥1/10; często ≥1/100 do <1/10; niezbyt często ≥1/1000 do <1/100; rzadko ≥1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000. Zaburzenia krwi i układu chłonnego. Bardzo rzadko: pan-cytopenia, leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, neutropenia. Zaburzenia układu immunologicznego. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Niezbyt często: anoreksja. Zaburzenia psy-chiczne. Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia psychiczne w tym depresja, stany lękowe, pobudzenie, dezorientacja, splątanie i omamy, spadek libido, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego. Często: ból głowy, zawroty głowy. Niezbyt często: zaburzenia smaku. Bardzo rzadko: drgawki, napady padaczkowe typu grand mal (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), parestezje, senność. Zaburzenia serca. Bardzo rzadko: blok przedsionkowo-komorowy po dożylnym podaniu antagonisty receptora H2, wydłużenie odcinka QT (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc czasami śmiertelne. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: zaparcia, biegunka. Niezbyt często: suchość w jamie ustnej, nudności i (lub) wymioty, uczucie dyskomfortu lub pełności w jamie brzusznej, wzdęcia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Bardzo rzadko: zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Niezbyt często: wysypka, świąd, pokrzywka. Bardzo rzadko: wypadanie włosów, zespół Stevensa-Johnsona/toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (czasem ze skutkiem śmiertelnym). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej. Bardzo rzadko: bóle stawów, kurcze mięśni. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi. Bardzo rzadko: impotencja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Niezbyt często: zmęczenie. Bardzo rzadko: ucisk w klatce piersiowej. Obserwowano rzadkie przypadki ginekomastii jednak w kontrolowanych badaniach klinicznych częstość jej występowania nie była większa niż u pacjentów otrzymujących place-bo. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-czych. Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0147 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2020.12.22.

PRODUCENT
Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Logo Polpharma

Producent

SIIT
Via Ariosto 50/60
Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy

Opis

Ranigast S-O-S, tabletki do ssania wyrób medyczny, wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu. Łagodzi nadkwaśność oraz chroni śluzówkę żołądka. Sole zobojętniające zawarte w produkcie neutralizują kwasotę soku żołądkowego, a alginiany tworzą warstwę ochronną na śluzówce żołądka, zmniejszając częstotliwość refluksu.

smak: cytrynowo-miętowy.

Skład

Alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węglan wapnia 140 mg; substancje pomocnicze: mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru; aromat: cytrynowy, miętowy.

Działanie

Ranigast S-O-S łagodzi objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu. Umożliwia wyrównanie kwasoty soku żołądkowego, co zapobiega powstawaniu uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i niestrawności. Może być stosowany również wspomagająco u osób z zapaleniem żołądka. Preparat jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Substancje zobojętniające wykazują szybkie działanie, neutralizując kwasotę soku żołądkowego, a alginiany chronią śluzówkę żołądka.

Wskazania

Ranigast S-O-S stosowany jest w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu oraz wspomagająco przy zapaleniu żołądka.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 1-2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.
Dzieci 6-12 lat: 1 tabletka po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
 • Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.
 • Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.
 • Preparat nie powinien być stosowany nieprzerwanie dłużej niż przez 30 dni.
 • Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
 • Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.
 • Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego, jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zaparcie i przemijająca biegunka. Jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

Suplementy diety, w tym witaminy, składniki odżywcze, preparaty ziołowe i homeopatyczne, należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu wyrobu medycznego Ranigast S-O-S. Wyrób medyczny może opóźniać lub ograniczać wchłanianie innych jednocześnie podawanych substancji i leków. Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjentka stosuje leki antykoncepcyjne.

Ciąża i karmienie piersią

Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Wyrób medyczny zasadniczo przeznaczony jest do stosowania u dorosłych po ukończeniu 18. roku życia. Okazjonalnie może być stosowany u młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 12 lat – dawkę należy zmniejszyć o połowę i stosować zgodnie z zaleceniami.

Cechy produktu

Polecane artykuły
Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij