×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
Kleszcz Stop, spray odstraszający kleszcze i komary, 100 ml
Kleszcz Stop, spray odstraszający kleszcze i komary, 100 ml
9.99 zł

Kleszcz Stop, spray odstraszający kleszcze i komary, 100 ml

Kleszcz Stop, spray odstraszający kleszcze i komary, 100 ml
9.99 zł
BEZPŁATNIE
Kurier DHL
9.99 zł
Paczkomat InPost
6.99 zł
Odbiór w punkcie DHL
6.99 zł
Wysyłka zagraniczna
29.99 zł

Opis

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary to preparat, zawierający substancje zapachowe pochodzące z olejków eterycznych, m.in. z lawendy i eukaliptusa cytrynowego, a także znany i skuteczny repelent, działający przeciw kleszczom i komarom. Nie zawiera DEET. Preparat ma przyjemny zapach, może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia.

Zawartość opakowania

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary - 100 ml

Skład:

 • olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) – 1g/kg
 • ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) – 100g/kg
 • lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy – 1g/kg

Przeznaczenie produktu

Do stosowania na skórę, jako środek odstraszający kleszcze i komary.

Charakterystyka produktu

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

 • Czas skuteczności działania repelencyjnego (odstraszającego) produktu na komary – 5h,
 • Na kleszcze – 2h.

Stosowanie produktu

 • Przed użyciem wstrząsnąć.
 • Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm.
 • Nie stosować na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Uwagi i środki ostrożności

 • Pierwsze pomoc w przypadku narażenia:
 • Narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.
 • Przez kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.
 • Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.
 • W przypadku spożycia:  W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
 • Przechowywanie: Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.
 • Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne
 • Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Należy wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.
 • Postępowanie z odpadami produktu: Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.
 • Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7493/18.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Postać
Problem
Główny składnik
Część ciała
Pora stosowania
Sposób aplikacji

Opis

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary to preparat, zawierający substancje zapachowe pochodzące z olejków eterycznych, m.in. z lawendy i eukaliptusa cytrynowego, a także znany i skuteczny repelent, działający przeciw kleszczom i komarom. Nie zawiera DEET. Preparat ma przyjemny zapach, może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia.

Zawartość opakowania

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary - 100 ml

Skład:

 • olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) – 1g/kg
 • ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) – 100g/kg
 • lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy – 1g/kg

Przeznaczenie produktu

Do stosowania na skórę, jako środek odstraszający kleszcze i komary.

Charakterystyka produktu

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

 • Czas skuteczności działania repelencyjnego (odstraszającego) produktu na komary – 5h,
 • Na kleszcze – 2h.

Stosowanie produktu

 • Przed użyciem wstrząsnąć.
 • Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm.
 • Nie stosować na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Uwagi i środki ostrożności

 • Pierwsze pomoc w przypadku narażenia:
 • Narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.
 • Przez kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.
 • Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.
 • W przypadku spożycia:  W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
 • Przechowywanie: Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.
 • Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne
 • Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Należy wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.
 • Postępowanie z odpadami produktu: Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, można traktować je jako odpady komunalne podlegające segregacji.
 • Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7493/18.

Producent

ALBERT POLSKA
Obwodowa 4a
Dobczyce
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Postać
Problem
Główny składnik
Część ciała
Pora stosowania
Sposób aplikacji