Pyrantelum OWIX, 250 mg, tabletki, 3 szt.

tabletka, owsica, pasożyty

18,79 zł
Cena za szt.: 6,26 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

 

Jedyna kuracja na owsiki dla dzieci
i dorosłych dostępna bez recepty!

 

3 tabletki

Co to jest Pyrantelum OWIX

To lek przeciwpasożytniczy, przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami (Enterobius vermicularis).

Działanie produktu

Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium, ale nie działa na larwy.

Nie podrażnia jelit ani nie wywołuje migracji robaków.

W niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego.

Jest szybko metabolizowany w wątrobie
i wydalany z moczem oraz kałem.

Dawkowanie Pyrantelum OWIX zależy od masy ciała

Dorośli i dzieci od 2 lat
o masie ciała od 11 kg
:
11 mg/kg mc jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu zakażenia.

Inne produkty

Zapoznaj się z informacjami o produkcie

Co to jest lek Pyrantelum OWIX i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum OWIX jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.
 

Wskazania do stosowania: Owsica

Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu. Owsiki są to małe, białe robaki pasożytnicze, które żyją w jelicie. Wyglądają jak nitki z białej waty a samice ich mają około 10 mm długości. Pojedyncze owsiki trudno zauważyć, ale kiedy rozmnożą się nadmiernie, w kale wyraźnie widać białe, ruszające się jednocentymetrowe robaki. Obecność owsików można też stwierdzić podczas oglądania wieczorem okolicy odbytu śpiącego dziecka (najlepiej w 2 godziny po zaśnięciu, gdy odbywa się proces składania jaj). Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny, zwłaszcza osobistej w celu zapobiegania samozakażeniu lub przenoszeniu zakażenia na inne osoby. Wymienione poniżej zasady należy stosować co najmniej przez 6 tygodni po zakończeniu leczenia.

Jak stosować lek Pyrantelum OWIX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne. Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. Ze względu na postać farmaceutyczną le8k Pyrantelum Owix, 250 mg, tabletki nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Na rynku jest dostępny lek zawierający pyrantel w postaci zawiesiny doustnej przeznaczony do stosowania również u małych dzieci.

Sposób podawania  
Lek stosuje się doustnie w czasie lub po posiłku popijając wodą.
Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum OWIX
W razie zastosowanie większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenie lub uczucie zawrotu głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej lub siedzącej, pocenie się, nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia, nieregularne tętno; skurcz, drżenie i osłabienie mięśni; uczucie wyczerpania, trudności w oddychaniu, utrata przytomności. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Pyrantelum OWIX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Dotyczy leków Pyrantelum OWIX:

Pyrantelum OWIX (zawiesina doustna): Pyrantelum OWIX Skład i postać: W 5 ml zawiesiny doustnej znajduje się 250 mg pyrantelu w postaci pyrantelu embonianu (721 mg). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 70% (5 ml zawiesiny zawiera 3,06 g sorbitolu). Wskazania: Owsica u dzieci od 2 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2764 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.06.18.

Pyrantelum OWIX (tabletki): Skład i postać: Pyrantelum OWIX Każda tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu (Pyranteli embonas) (720 mg). Wskazania: Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: R/2064 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.23.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

PYRA/137/03-2022

Pokaż wszystkie produkty PYRANTELUM

Podmiot odpowiedzialny

POLPHARMA SA
Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Producent

POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański

Opis

Pyrantelum OWIX jest produktem leczniczym o działaniu przeciwpasożytniczym. Lek stosuje się w zakażeniu owsikami u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. 

Skład

Substancją czynną leku jest pyrantel (Pyrantelum).

1 tabletka zawiera 250 mg pyrantelu. 

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

 • Lek stosuje się doustnie.
 • Tabletkę Pyrantelum OWIX należy dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć przed połknięciem.
 • Lek popić wodą. Przyjąć w trakcie lub po posiłku.
 • Po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę.
 • Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne. 

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:

Masa ciała Dawka jednorazowa Dawka jednorazowa (mg)
17-28 kg 1 tabletka 250 mg
29-39 kg 1½ tabletki 375 mg
40-50 kg 2 tabletki  500 mg
51-62 kg 2½ tabletki 625 mg
63-75 kg 3 tabletki 750 mg
Dorośli o masie ciała>75 kg 4 tabletki 1000 mg

Działanie

Pyrantelum OWIX oddziałuje na robaki obłe zlokalizowane w obrębie przewodu pokarmowego. Poraża ich mięśnie, dzięki czemu zostają one usunięte za pomocą ruchów perystaltycznych jelit. Lek nie działa na larwy w trakcie ich migracji przez tkanki. 

Pyrantelum OWIX działa na następujące robaki obłe:

 • Enterobius vermicularis,
 • Ascaris lumbricoides,
 • Ancylostoma doudenale,
 • Necator americanus,
 • Trichostrongylus orientalis,
 • Trichostrongylus colubriformis.

Wskazania

Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum OWIX:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent przyjmuje piperazynę,
 • jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia,
 • bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność,
 • wysypka,
 • osłabienie,
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotrasnferaz.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

 • parcie na stolec,
 • omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia),
 • gorączka,
 • zaburzenia słuchu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, niedożywienia lub anemii należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie:

 • Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pyrantelum OWIX może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu (stosowana w leczeniu astmy). 
Leku nie można stosować łącznie z piperazyną — działanie obu leków ulega osłabieniu. 

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na postać leku (tabletki). 

Cechy produktu

Polecane artykuły
 • Glista ludzka to pasożyt z rodzaju nicieni bytujący w jelicie cienkim. Glistnica, czyli choroba wywoływana przez glistę ludzką, zaliczana jest do tzw. chorób brudnych rąk – do zarażenia glistą ludzką dochodzi bowiem najczęściej, gdy nie umyjemy rąk po kontakcie z ziemią bądź zjemy nieumyte warzywo czy owoc, na powierzchni którego znajdują się jaja glisty. Szczególnie narażone są na to dzieci. Objawy glistnicy to bóle brzucha, zaparcia i/lub biegunka, nudności, brak apetytu, a także duszności czy przewlekły ból gardła.

 • Owsica to choroba pasożytnicza, która może dotyczyć osób w każdym wieku. Dotyka głównie dzieci w wieku przedszkolnym, żlobkowym i szkolnym, natomiast wśród dorosłych największe ryzyko zachorowania występuje u osób przebywających i pracujących w domach opieki lub zakładach karnych oraz opiekujących się dziećmi. Leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwpasożytniczych oraz przestrzeganiu zasad higieny osobistej. 

 • Przeciwciała klasy IgE, obok przeciwciał klasy IgG, IgM, IgA i IgD, należą do jednej z pięciu podklas immunoglobulin wytwarzanych przez komórki układu odpornościowego. Cząsteczki immunoglobulin klasy IgE wytwarzane są w odpowiedzi na alergeny i obecność pasożytów. Badanie poziomu IgE całkowitego wykonywane jest w przebiegu diagnostyki alergii, atopii i parazytoz (obecność pasożytów w organizmie). Poziom IgE całkowitego zależy od wieku pacjenta, najniższy jest u noworodków i niemowląt, a maksimum osiąga pomiędzy 10. a 15. rokiem życia pacjenta.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij