Badadnie krwi na poziom przeciwciał IgE
Agnieszka Gierszon

IgE całkowite – wskazania do badania poziomu immunoglobuliny typu E (IgE), normy, wyniki

Przeciwciała klasy IgE, obok przeciwciał klasy IgG, IgM, IgA i IgD, należą do jednej z pięciu podklas immunoglobulin wytwarzanych przez komórki układu odpornościowego. Cząsteczki immunoglobulin klasy IgE wytwarzane są w odpowiedzi na alergeny i obecność pasożytów. Badanie poziomu IgE całkowitego wykonywane jest w przebiegu diagnostyki alergii, atopii i parazytoz (obecność pasożytów w organizmie). Poziom IgE całkowitego zależy od wieku pacjenta, najniższy jest u noworodków i niemowląt, a maksimum osiąga pomiędzy 10. a 15. rokiem życia pacjenta.
 1. IgE – czym jest przeciwciało IgE i kiedy się je oznacza?
 2. Czym różni się IgE całkowite od IgE swoistego?
 3. IgE całkowite – normy u dzieci i dorosłych
 4. Wysokie IgE całkowite – co oznacza?
 5. Zastosowanie badania immunoglobuliny E w diagnostyce alergii
 6. Badanie poziomu IgE całkowitego – cena/refundacja, skierowanie

IgE – czym jest przeciwciało IgE i kiedy się je oznacza?

W organizmie wyróżnia się dwie pule przeciwciał klasy IgE – krążącą (ok. 20% IgE) oraz związaną z mastocytami (komórkami tucznymi) i bazofilami (granulocytami zasadochłonnymi) (ok. 80% IgE). Przyłączenie się antygenu do immunoglobulin klasy IgE związanych z komórkami wyzwala uwalnianie histaminy z ziarnistości komórkowych i prowadzi do atopowej reakcji alergicznej. Cząsteczki immunoglobulin klasy IgE uczestniczą w reakcjach nadwrażliwości typu I, które powstają u części pacjentów w odpowiedzi na alergeny wziewne i pokarmowe. Reakcje nadwrażliwości typu I odpowiadają między innymi za wstrząs anafilaktyczny, astmę, egzemę, alergie pokarmowe i alergiczny nieżyt nosa. Prowadzą do występowania u pacjentów klasycznych objawów, tj. duszności, obrzęków, kataru i wyprysku lub pokrzywki skórnej, a w przypadku pacjentów z alergiami pokarmowymi także do objawów ze strony układu pokarmowego, tj. wzdęć, biegunek czy bólów brzucha. IgE całkowite oznacza się w diagnostyce chorób alergicznych, astmy oraz parazytoz, jednak jako samodzielne badanie laboratoryjne ma ono ograniczoną wartość diagnostyczną.

Czy wiesz, że alergia pokarmowa może występować bezobjawowo? Dowiedz się więcej o tym, jakie są przyczyny i po czym poznać alergię pokarmową, przeczytaj artykuł na DOZ.pl

Czym różni się IgE całkowite od IgE swoistego?

Do oznaczeń laboratoryjnych dostępne są jedynie przeciwciała klasy IgE niezwiązane z komórkami układu odpornościowego, a więc krążące, występujące w surowicy i wydzielinach błon śluzowych jako poliklonalne całkowite IgE (cIgE) i monoklonalne IgE swoiste alergenowo (sIgE). U pacjentów z prawidłowym stężeniem IgE całkowitego niejednokrotnie stwierdza się podwyższone poziomy IgE swoistych, stąd prawidłowy wynik badania poziomu IgE całkowitego nie wyklucza z całą pewnością alergii u pacjenta. Dopiero oznaczenie poziomu IgE całkowitego łącznie z pomiarem stężenia IgE swoistych pozwala m.in. odróżnić alergie IgE-zależne od alergii IgE-niezależnych.

Obecnie na rynku dostępne są testy antygenowe pozwalające ocenić w surowicy stężenie przeciwciał klasy IgE swoistych dla kilkuset najpopularniejszych antygenów. Ocena IgE swoistych dla konkretnych antygenów w połączeniu z oznaczeniem poziomu IgE całkowitego determinuje dalsze kroki diagnostyczne i terapeutyczne. Przyjmuje się bowiem, że u pacjentów, u których stężenie IgE całkowitego przekracza 300 IU/ml, prawdopodobieństwo alergii IgE-zależnej jest znacznie większe niż u osób z niższym poziomem przeciwciał klasy IgE.

Powiązane produkty

IgE całkowite – normy u dzieci i dorosłych

Stężenie IgE całkowitego zależy od wieku osoby badanej:

 • najniższe stężenia IgE występują u noworodków i niemowląt;
 • następnie wraz z wiekiem stężenie IgE w organizmie rośnie, osiągając maksimum w wieku ok. 10-15 lat;
 • u dzieci poniżej 1. miesiąca życia poziom IgE całkowitego wynosi poniżej 1,5 IU/ml;
 • u niemowląt (od 1. do 12. miesiąca życia) poziom IgE całkowitego plasuje się poniżej 15 IU/ml;
 • u dzieci w wieku 1-5 lat – poniżej 60 IU/ml;
 • u dzieci pomiędzy 5. a 9. rokiem życia – poniżej 90 IU/ml;
 • u dzieci pomiędzy 9. a 15. rokiem życia poziom IgE całkowitego nie powinien przekraczać 200 IU/ml;
 • dla dzieci powyżej 15. roku życia i osób dorosłych norma IgE całkowitego wynosi poniżej 100 IU/ml.

Należy pamiętać, że zakresy referencyjne mogą różnić się od siebie w poszczególnych laboratoriach. Pacjenci nie powinni zatem sami interpretować wyników badań laboratoryjnych. Specjalista kierujący pacjenta na badanie podczas interpretacji wyniku bierze pod uwagę wiek, stan pacjenta, pełny wywiad kliniczny i dopiero na tej podstawie jest w stanie zalecić dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Wysokie IgE całkowite – co oznacza?

Podwyższone ponad normę stężenie IgE całkowitego występuje u ok. 50% pacjentów z astmą lub alergicznym nieżytem nosa, wypryskiem atopowym i infekcjami pasożytniczymi, takimi jak owsica, tasiemczyca, glistnica i niektóre choroby tropikalne. Poziom IgE całkowitego wzrasta także u pacjentów w przebiegu atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz w szeregu chorób o podłożu niealergicznym, np. w zespole hiper-IgE, szpiczaku IgE, mononukleozie zakaźnej, u dzieci z niektórymi wrodzonymi niedoborami odporności (zespół Wiskotta-Aldricha, zespół Hioba, zespół DiGeorge’a), w ziarnicy złośliwej, idiopatycznym zespole nerczycowym, łuszczycowym zapaleniu stawów czy w mukowiscydozie.

Obniżony poziom IgE całkowitego występuje bardzo rzadko, zwykle w przebiegu niektórych szpiczaków (innych niż IgE), w zespole ataksja-teleangiektazja oraz u pacjentów z pewnymi wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności, innymi niż wymienione powyżej.

Zastosowanie badania immunoglobuliny E w diagnostyce alergii

Badanie poziomu IgE całkowitego ma pewną wartość diagnostyczną w diagnostyce astmy oraz w monitorowaniu leczenia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. Oznaczanie poziomu IgE całkowitego ma natomiast ograniczone zastosowanie w diagnostyce alergii, ponieważ prawidłowy wynik badania nie wyklucza z całą pewnością alergii i atopii u pacjenta. Jego wynik jest miarodajny jedynie w sytuacji, gdy u pacjenta wykluczone zostały choroby o podłożu pasożytniczym i inne choroby, w których może dochodzić do wzrostu poziomu IgE całkowitego, oraz wykonano dodatkowe badania diagnostyczne, pozwalające określić swoistość wykrywanych przeciwciał.

Badanie poziomu IgE całkowitego – cena/refundacja, skierowanie

Badanie poziomu IgE całkowitego nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi pozostawać na czczo, badanie można także wykonać o dowolnej porze dnia. Jeżeli pacjent otrzyma skierowanie na badanie poziomu IgE całkowitego od odpowiedniego lekarza specjalisty, np. od alergologa, koszt badania pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Gdy pacjent zdecyduje się na wykonanie badania za odpłatnością, jego koszt nie powinien przekroczyć 35-50 zł, w zależności od lokalizacji laboratorium i stosowanej przez nie metody. W obu przypadkach czas oczekiwania na wynik nie będzie dłuższy niż jeden dzień roboczy.

 1. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, pod red. A. Dembińskiej-Kieć, J. Naskalskiego i B. Solnicy, wyd. IV, Wrocław 2018.
 2. Choroby alergiczne, red. Kowalski M.L., Padjas A., Bazan-Socha B. [w:] Szczeklik A., Gajewski P., Interna Szczeklika 2019, Kraków 2019.
 3. Kerkhof M., Dubois A.E., Postma D.S., Schouten J.P., de Monchy J.G., Role and interpretation of total serum IgE measurements in the diagnosis of allergic airway disease in adults, Allergy 2003; 58(9): 905-11.
 4. Chang M.L., Cui C., Liu Y.H., Pei L.C., Shao B., Analysis of total immunoglobulin E and specific immunoglobulin E of 3,721 patients with allergic disease, Biomedical Reports 2015; 3(4): 573-577.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Próby wątrobowe (ALAT i ASPAT) — co oznaczają podwyższone wyniki?

  Próby wątrobowe to enzymy, po oznaczeniu których można stwierdzić, w jakim stanie jest wątroba i czy pracuje w prawidłowy sposób. Zalicza się do nich aminotransferazy ASPAT i ALAT oraz gamma-glutamylotranspeptydazę (GGTP). ALAT i ASPAT to najczęściej oznaczane próby wątrobowe. Ich pełne nazwy to aminotransferaza alaninowa, czyli ALAT oraz aminotransferaza asparaginowa — ASPAT.

 • Prawidłowe ciśnienie i puls. Jaka jest norma?

  Serce to najważniejszy narząd w organizmie. To dzięki jego pracy można żyć. Razem z nim współpracuje cały układ krążenia — on także powinien funkcjonować prawidłowo. W innym przypadku zaczynają pojawiać się problemy zdrowotne. Z sercem i układem krążenia są bez wątpienia ściśle związane dwa pojęcia — ciśnienie tętnicze oraz puls.

 • CRP – co oznacza CRP wysokie, a co CRP niskie? O jakich chorobach może świadczyć podwyższone CRP?

  Białko C-reaktywne (CRP) to białko ostrej fazy, stanowiące czuły i szybki marker stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek wskutek martwicy, urazu lub infekcji. Oznaczenie poziomu CRP jest wskazane w diagnostyce i monitorowaniu terapii stanów zapalnych i infekcji bakteryjnych, chorób o podłożu autoimmunologicznym i nowotworowym oraz zawału serca. Badanie stężenia CRP pozwala również na ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z grupy ryzyka.

 • Rezonans magnetyczny głowy – co wykrywa, ile kosztuje, jak wygląda badanie?

  Rezonans magnetyczny (MRI) głowy to badanie, w którym wykorzystywane są właściwości pola magnetycznego. Najczęściej MRI głowy zleca się po wypadkach samochodowych i urazach głowy, a także w sytuacji pogłębienia diagnostyki neurologicznej. Główną wadą rezonansu, będącego badaniem refundowanym, jest czas oczekiwania na to prześwietlenie, liczony nawet w miesiącach. 

 • Rezonans magnetyczny kręgosłupa – przebieg badania, wskazania, cena

  Rezonans magnetyczny kręgosłupa to badanie pozwalające na ocenę elementów kostnych tego obszaru, jego tkanek miękkich oraz rdzenia kręgowego. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie wszelkich zmian zapalnych, zwyrodnieniowych i nowotworowych. Najczęściej bada się pacjentów, którzy zgłaszają się do neurologa z bólami pleców i drętwieniem kończyn – zarówno rąk, jak i nóg. Częstym wskazaniem do badania jest także uraz kręgosłupa. Ile kosztuje MRI, jak długo trwa badanie i czy kobiety w ciąży mogą przystąpić do rezonansu magnetycznego kręgosłupa? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Badanie poziomu serotoniny – normy, cena, interpretacja wyników

  Serotonina stanowi jeden z najbardziej znanych neurotransmiterów modulujących aktywność komórek nerwowych oraz szeroką gamę procesów neuropsychologicznych. Jako że większość puli serotoniny w organizmie zlokalizowana jest poza układem nerwowym, substancja ta ma również wpływ m.in. na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego i moczowo-płciowego. Może także regulować proces krzepnięcia i agregację płytek krwi. Oznaczenie poziomu serotoniny wykonywane jest m.in. w diagnostyce rakowiaków, czyli nowotworów wywodzących się z komórek neuroendokrynnych.

 • Badanie poziomu witaminy D, metabolit 25(OH). Normy, cena, interpretacja wyników

  Witamina D bierze udział w gospodarce wapniowo-fosforanowej organizmu, wpływa również na prawidłową budowę i funkcję kości. Oznaczenie poziomu witaminy D ma zastosowanie m.in. w diagnostyce i leczeniu osteoporozy, osteomalacji i krzywicy, chorób wątroby i nerek, a także w monitorowaniu leczenia kortykosteroidami, lekami immunosupresyjnymi i przeciwpadaczkowymi oraz suplementacji witaminą D u pacjentów, którym ją zlecono.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij