Olfen MAX, 20 mg/g, żel, 100 g

diklofenak, żel, stłuczenie, ból

20,99 zł
20,99 zł / 100 g
Sprawdź warianty
50 g
20,39 zł
40,78 zł / 100 g
100 g
20,99 zł
20,99 zł / 100 g
150 g
30,19 zł
20,13 zł / 100 g

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

Skład

Substancja aktywna zawarta w leku
Olfen MAX to diklofenak dietyloamoniowy.
Jest to najsilniejsza substancja
przeciwbólowa i przeciwzapalna
dostępna w Polsce bez recepty.1,2

Olfen MAX zawiera maksymalne stężenie diklofenaku dostępne bez recepty.

Wskazania

Olfen MAX jest wskazany do stosowania u osób dorosłych do miejscowego,
objawowego leczenia bólu i stanów zapalnych w przypadku:

Stosowanie

1x rano
1x wieczorem

2 lata przydatności od daty produkcji - nawet po otwarciu!

W zależności od powierzchni leczonego miejsca, stosujemy 2 g do 4 g żelu, czyli ilość odpowiadającą wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego.3

Leki Olfen

Olfen to szeroka gama leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Znajdziesz w niej
dwa rodzaje specjalistycznych żeli oraz plastry.

O nas

Olfen to prawdziwy specjalista w leczeniu bólu mięśni i stawów. Od wielu lat leki Olfen
są powszechnie stosowane w naszym kraju. Olfen to marka, której możesz zaufać.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na www.olfen.pl

Referencje

  1. Dotyczy diklofenaku w postaci żelu emulsyjnego w porównaniu do substancji czynnych w postaciach miejscowych dostępnych bez recepty na podstawie porównania parametru NNT w bólu ostrym: Derry S et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Derry S et al.Cochrane Database of Systematic Reviews 2017.
  2. ChPL Olfen MAX.
  3. Haltner-Ukomadu E.H., Hydrogel increases diclofenac skin permeation and absorption, Biopharm Drug Dispos. 2019; 40:217-224.
  4. ChPL Olfen Hydrożel.
  5. ChPL Olfen Patch.
  6. Gschwend MH et al. Determination of transdermal bioavailability of newly developed diclofenac sodium patch in comparison with reference preparation. Arzneimittelfoorschung 2005; 55(7): 403-413.
  7. Dotyczy postaci miejscowych (maści, żele) zawierających diklofenak dostępnych bez recepty.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Olfen Max, 20 mg/g, żel 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 gram żelu zawiera 54 mg glikolu propylenowego (E 1520), 0,2 mg butylohydroksytoluenu (E 321) oraz 1 mg substancji zapachowej (zawierającej 0,15 mg/g alkoholu benzylowego, cytral, cytronelol, kumarynę, eugenol, farnezol, geraniol, d-limonen i linalol). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt CHPL 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Żel Jednorodny żel w kolorze białym do prawie białego.
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Olfen Max jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży
w wieku 14 lat i starszych. Dorośli i młodzież w wieku od 14 lat Olfen Max przeznaczony jest do krótkotrwałego, miejscowego objawowego łagodzenia ostrego bólu, stanu zapalnego i obrzęku w przypadku urazów tkanek miękkich, takich jak: pourazowe zapalenie ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałych np. wskutek skręcenia, zwichnięcia lub stłuczenia (kontuzje sportowe). Dorośli Olfen Max przeznaczony jest do miejscowego, objawowego leczenia bólu i stanów zapalnych w przypadku: urazów tkanek miękkich, takich jak pourazowe zapalenie ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów spowodowanych np. skręceniem, zwichnięciem lub stłuczeniami (kontuzje sportowe); bólu pleców (kontuzje sportowe); miejscowych postaci reumatyzmu tkanek miękkich, np. zapalenie pochewek ścięgnistych (łokieć tenisisty), zapalenie kaletek maziowych
i okołostawowe zapalenia tkanek (periartropatie);  miejscowych postaci reumatyzmu zwyrodnieniowego, np. choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kolan. 4.3. Przeciwwskazania - nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1; - pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); - na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z egzemą i błonę śluzową; - w ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt CHPL 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandia Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26078 wydane przez Prezesa URPLWMiPB 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 2021.07.02
Kategoria dostępności OTC - Produkt dostępny bez przepisu lekarza.
Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl

OLFM-PL-00026-09-2023

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE
Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Podmiot odpowiedzialny

TEVA B.V.
Swensweg 5, Holandia
Haarlem

Opis

Żel Olfen Max to lek do stosowania na skórę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zawiera on diklofenak z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i jest przeznaczony do objawowego leczenia miejscowego ostrych nadwyrężeń, stłuczeń czy skręceń. Olfen Max jest przeznaczony dla młodzieży w wieku powyżej 14 lat oraz osób dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak.

1 g żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.

Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy (E 1520), kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, karbomer, makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, kwas oleinowy, butylohydroksytoluen (E 321), substancja zapachowa (zawierająca cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy, linalol, limonen, cytral, farnezol, kumarynę i eugenol), woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Olfen Max stosuje się zewnętrznie, na skórę. Zależnie od powierzchni leczonego miejsca wymagane jest od 1 g do 4 g żelu, czyli w ilości odpowiadającej wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego. Aplikacja leku polega na  naniesieniu cienkiej warstwy żelu na wymagającą leczenia powierzchnię ciała i delikatnym wmasowaniu w skórę. Następnie należy umyć ręce (chyba że to one są miejscem leczonym).

Dawkowanie Olfenu Max u dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat to aplikacja żelu 2 razy dziennie( najlepiej rano oraz wieczorem). Maksymalna dawka dobowa to 8 g żelu.

Okresl eczenia zależy od objawów i choroby podstawowej. Leku Olfen Max nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień bez konsultacji z lekarzem. W przypadku nasilenia objawów chorobowych lub braku poprawy w ciągu 3 – 5 dni stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie

Żel Olfen Max zawiera jako substancję czynną diklofenak z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). W konsekwencji lek działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie w miejscu podania.

Wskazania

Olfen Max stosuje się w miejscowym, objawowym leczeniu bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami.

Przeciwwskazania

Nie stosować Olfenu Max u osób uczulonych na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania są również uczulenie (gdy wystąpiła reakcja uczuleniowa - wysypka, trudności w oddychaniu) po zastosowaniu ASA (kwasu acetylosalicylowego), ibuprofenu lub innych leków stosowanych w bólu stawów i mięśni z grupy NLPZ, oraz otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne. Nie używać żelu na skórę z egzemą i błonę śluzową.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia poniższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): pokrzywka, wysypka skórna (z pęcherzykami).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma), spłycony oddech, sapanie; obrzęk - ust, twarzy, języka, krtani.

Inne działania niepożądane.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie, egzema, zapalenie skóry, w tym zapalenie kontaktowe skóry.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób): łuszczenie się skóry, odwodnienie skóry, obrzęk.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): wysypka grudkowata, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka), nadwrażliwość na światło z wystąpieniem reakcji skórnych po ekspozycji na światło słoneczne.

Częstość nieznana: uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, suchość skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olfen Max należy omówić to z lekarzem g dy u pacjenta zachodzi większe niż u innych pacjentów prawdopodobieństwo wystąpienia napadów astmy (tak zwana nietolerancja leków przeciwbólowych/ astma analgetyczna), obrzęku miejscowego skóry lub błony śluzowej (tzw. obrzęk Quinckego) lub pokrzywki;jeśli pacjent choruje na astmę, katar sienny, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zakażenia dróg oddechowych (szczególnie związane z objawami typowymi dla kataru siennego) lub występuje nadwrażliwość na inne leki przeciwbólowe i różnego rodzaju leki przeciwreumatyczne.

Nie należy stosować żelu Olfen Max na otwarte rany, uszkodzoną skórę, wypryski. W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

Nie należy stosować żelu na duże powierzchnie ciała ani długotrwale.

Olfen Max przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na skórę. Nie stosować na błony śluzowe (np. w jamie ustnej) i należy unikać kontaktu z oczami.

Nie należy stosować na miejsce zaaplikowane nieprzepuszczającego powietrza bandaży.

W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, leczenie lekiem Olfen Max należy przerwać. Podczas stosowania tego leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne, w tym solarium.

Lek zawiera glikol propylenowy i butylohydroksytoluen, który może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub powodować podrażnienia oczu oraz błon śluzowych.

Lek ten zawiera kompozycję zapachową, w skład której wchodzi alkohol benzylowy (0.15 mg/g), cytral, cytronelol, kumaryna, eugenol, farnezol, geraniol, d-limonen i linalol – substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne. Ponadto, alkohol benzylowy może powodować łagodne, miejscowe podrażnienia.

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnej tubie w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży (pierwszych sześć miesięcy) wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowane w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Diklofenak przenika do mleka kobiet karmiących piersią (w niewielkich ilościach).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Olfen Max to produkt leczniczy przeznaczony dla osób powyżej w wieku 14 lat.

Cechy produktu

Polecane artykuły
  • Artroskopia kolana to małoinwazyjny zabieg, zarówno diagnostyczny, jak i leczniczy. Jego zastosowanie zwiększa komfort pacjenta (w porównaniu z tradycyjną operacją), prowadzi do szybszego powrotu do sprawności, zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz okres hospitalizacji. Artroskopia polega na oglądaniu wnętrza stawu kolanowego za pomocą endoskopu wprowadzanego przez niewielkie nacięcie na skórze. Dowiedz się, jakie są wskazania do operacji kolana tą metodą.

  • Artrodeza (usztywnienie stawu) to metoda chirurgicznego leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych i górnych. Polega na usunięciu resztek chrząstki stawowej i zespoleniu kości. Dla pacjenta oznacza utratę ruchomości w stawie, jednak w określonych sytuacjach, gdy inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jest to jedyna metoda, aby pozbyć się przewlekłego bólu. Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu artrodezy?

  • Ból żeber najczęściej jest związany z przebytym urazem obejmującym okolicę klatki piersiowej, jest on wówczas silny, na skórze widoczny jest krwiak, mogą pojawić się również kłopoty z oddychaniem. Inne przyczyny bólu żeber obejmują schorzenia układu pokarmowego (ból żeber po prawej stronie może oznaczać m.in. problemy z wątrobą), neuralgię międzyżebrową, stany zapalne czy choroby układu krążenia – ból żeber po lewej stronie może być objawem zawału serca. 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij