Espumisan, (40 mg / ml), krople doustne, emulsja, 30 ml
Espumisan, (40 mg / ml), krople doustne, emulsja, 30 ml
17.99 zł

Espumisan, (40 mg / ml), krople doustne, emulsja, 30 ml

Espumisan, (40 mg / ml), krople doustne, emulsja, 30 ml
17.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Espumisan zawiera substancję czynna symetykon. który jest środkiem stosowanym w zaburzeniach przewodu pokarmowego, zmniejszającym pienienie treści przewodu pokarmowego oraz stosowanym pomocniczo w badaniach diagnostycznych.

Skład

Substancją czynną leku Espumisan jest symetykon.
1 ml (25 kropli) kropli doustnych, emulsji zawiera 40 mg symetykonu. Jedna dawka z pompki dozującej (2 ml kropli doustnych, emulsji) zawiera 80 mg symetykonu.

Pozostałe składniki leku to: makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, karbomer, aromat bananowy, acesulfam potasowy, sorbitol płynny (niekrystalizujący), sodu chlorek, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek, kwas sorbowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z ulotką lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub pompki dozującej.

Zalecana dawka to:

Leczenie objawowe w dolegliwościach żoładkowo-jelitowych związanych z nadmiernym eromadzeniem sie gazów takich jak, np.: wzdęcia i niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia:

 • Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1 ml - 2 ml (25 - 50 kropli), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na dobę po 13 - 25 kropli) do 4 (4 razy na dobę po 6 -13 kropli) dawkach podzielonych; całkowita dawka dobowa nie większa niż 80 mg; lek Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
 • Dzieci od 1 do 6 lat: 1 ml (25 kropli), co odpowiada 40 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
 • Dzieci od 6 do 14 lat: 1 ml (25 kropli) - 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na 1 dobę.   
 • Młodzież i dorośli: 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej), co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Espumisan może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym.

Espumisan może być przyjmowany w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości. W razie konieczności lek Espumisan może być podawany przez dłuższy czas.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamv brzusznej

 • Badanie radiologiczne, ultrasonograficzne: 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej) leku Espumisan 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie oraz 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej) leku Espumisan rano w dniu badania, na czczo.
 • Jako substancja pomocnicza podawana razem z zawiesiną środka kontrastowego: Do badania obrazowego z podwójnym kontrastem, stosuje się 4 do 8 nil (100 do 200 kropli lub 2 do 4 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan na 1 litr płynu kontrastowego.
 • W przygotowywaniu pacjentów do badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii): Przed endoskopią, 4-8 ml (co odpowiada 100 do 200 kropli lub 2 do 4 dawek z pompki dozującej). W razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji przez kanał instrumentalny endoskopu, aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego.

Jako odtrutka w zatruciach detergentami (środkami powierzchniowo czynnymi):

 • Dawkowanie u dorosłych: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 10 do 20 ml (od ok. 1/3 do 2/3 zawartości butelki 30 ml lub 5 do 10 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan.
 • Dawkowanie u dzieci: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 2,5 do 10 ml (od 65 kropli do ok. 1/3 zawartości butelki 30 ml lub do 5 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan.

Uwaga: Jeśli po połknięciu detergentu lek Espumisan jest stosowany jako środek pierwszej pomocy, należy natychmiast udać się do lekarza.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Dawkowanie za pomocą kroplomierza: W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropli, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi.

Działanie

Substancja czynna Ieku. symetykon, powoduje pękanie pęcherzyków gazu. zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego. Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Wskazania

Może być stosowany we wszystkich grupach wiekowych,

 • W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak. np.: wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia
 • Wspomagająco w przygotowaniu do badań lamy brzusznej, takich jak np. badanie radiologiczne i ultrasonograticzne oraz gastroskopia.
 • Jako środek zmniejszający pienienie w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi (detergentami).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Espumisan jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Działania niepożądane

Dotychczas nie zanotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem leku Espumisan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez okres 6 miesięcy.

Lek Espumisan zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Espumisan należy unikać spożywania napojów gazowanych. Espumisan może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posWku, W razie konieczności, również przed snem.

Niemowlęta: Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem i (lub) pokarmem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u niemowląt w 1 miesiącu życia.

Producent

BERLIN CHEMIE
Cybernetyki 7 B
Warszawa
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Specyfika
Układy narządowe
Pora stosowania
Sposób aplikacji
PRODUCENT

Espumisan - Simeticonum - zastosowanie i działanie

Skład:

symetykon

Postać:

krople doustne kapsułki

Kategoria:

Przewód pokarmowy i metabolizm

Specjalności:

Medycyna rodzinna Pediatria Gastroenterologia

Działanie:

łagodzi wzdęcia

Wskazania:

Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (wzdęcia), również po zabiegach chirurgicznych. Środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (badania radiologiczne, ultrasonograficzne, gastroskopowe). Krople są również stosowane w leczeniu wspomagającym kolek jelitowych u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia oraz w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego.

Dawkowanie:

Doustnie. Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku oraz jeśli to konieczne przed snem. W stanach nadmiernego gromadzenia gazów w przewodzie pokarmowym, dzieci w wieku szkolnym i dorośli: 1-4 kapsułki na dobę. Dawka maksymalna dla dorosłych to 6 kapsułek. W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, w dniu poprzedzającym badanie - 2 kapsułki wieczorem oraz rano w dniu badania - 2 kapsułki. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia dolegliwości. Preparat może być podawany przez dłuższy okres czasu. Podczas stosowania preparatu nie należy pić napojów gazowanych. Dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia przeznaczona jest forma kropli doustnych. Niemowlętom simetikon w postaci kropli podawać dodając go do butelki z mlekiem lub z niewielką ilością płynu na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią. Kropli nie należy stosować u dzieci do ukończenia 1 miesiąca życia.

Możliwe skutki uboczne:

Nie zanotowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwości na składniki preparatu i 4-hydroksybenzoesan. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Brak badań odnośnie bezpieczeństwa i skuteczości stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią.