Nicorett invisipatch, 15 mg, plastry transdermalne, 7 szt.

plastry Nicorette, lek bez recepty, rzucanie palenia, system transdermalny z nikotyną

72.99 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

*wg ChPL Nicorette Invisipatch

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” – dane PEX za okres YTD 10.2022.

2. 2 razy większa szansa na rzucenie palenia z Nikotynową Terapią Zastępczą vs placebo: A.h Maseeh, G. „A Review of Smoking Cessation Interventions” MedGenMed. 2005; 7(2):24.

3. Terapia Łączona to połączenie plastrów NICORETTE® INVISIPATCH oraz drugiego produktu NICORETTE® w formie doustnej (Aerozoli, Tabletek do ssania 2 mg lub Leczniczych gum do żucia 2 mg). Terapia Łączona przeznaczona jest dla osób silnie uzależnionych od palenia papierosów oraz mających trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa lub które powróciły do nałogu pomimo stosowania monoterapii NTZ. Na podstawie ChPL Nicorette® Invisipatch.

NICORETTE® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® SPRAY. Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

NICORETTE® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

PL-NI-2300055

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

MCNEIL AB
Szwecja
Helsingborg

Opis

Plastry transdermalne Nicorette invisipatch to lek z nikotyną. Produkt leczniczy stosuje się raz na dobę i w tym czasie pomaga uporać się z chęcią sięgnięcia po papierosa, gdyż lek osłabia objawy głodu nikotynowego i odstawienia. Nicorette invisipatch jest przeznaczony dla osób dorosłych zdecydowanych rzucić nałóg. Plastry nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania nikotyny. Nicorette invisipatch w dawce 15 mg/16 h jest przeznaczony dla osób o niskim stopniu uzależnienia lub na etapie odstawiania plastrów, to II krok w terapii.

Skład

Substancją czynną leku jest nikotyna.

1 plaster (system transdermalny) dostarcza 15 mg w ciągu 16 h (22,5 cm2), zawiera 23,62 mg nikotyny.

Substancje pomocnicze: warstwa nośna - triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy; warstwa zewnętrzna ochronna - politeraftalan etylenu (PET) 19 μm, warstwa akrylowa; warstwa przylegająca - roztwór akrylowy adhezyjny Durotak 387-2051, potasu wodorotlenek, kroskarmelozę sodową, acetyloacetonian glinu; warstwa ochronna, usuwana przed umieszczeniem plastra na skórze - politeraftalan etylenu (PET) 100 μm.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry i odkleić przed pójściem spać. Nicorette w dawce 15 mg/16 h przeznaczony jest dla osób o niskim stopniu uzależnienia lub dla tych, które są już na początkowym etapie odstawiania systemu transdermalnego - jest to tzw. krok II.Osoby z dużym uzależnieniem powinny stosować plastry z tą dawką przez 2 tygodnie, natomiast przy niskim stopniu uzależnienia przez 8 tygodni.

U osób dorosłych o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 1, tj. plastra 25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez 8 tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie plastrów (systemu transdermalnego).

Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Jednak niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby nie wrócić do nałogu. Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i zakończyć terapię sukcesem.

Instrukcja aplikacji plastra dostępna jest w ulotce dołączonej do opakowania leku. Należy się z nią zapoznać przed zastosowaniem produktu leczniczego.

Działanie

Działanie systemu transdermalnego z nikotyną, czyli plastrów Nicorette Invisipatch polega na dostarczaniu nikotyny w czystej postaci systematycznie przez cały czas noszenia leku. Stałe uwalnianie nikotyny jest możliwe dzięki jej równomiernemu rozmieszczeniu w plastrze. Plastry Nicorette są przeznaczone do stosowania podczas dziennej aktywności, czyli. przez około 16 godzin, a najwyższe stężenie leku jest osiągane po południu/wieczorem, kiedy ryzyko powrotu do nałogu jest największe. W odróżnieniu od papierosów plastry Nicorette Invisipatch nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.
Leczenie za pomocą plastrów (systemu transdermalnego) imituje wahania stężenia nikotyny u palaczy w ciągu dnia i bez przyjmowania nikotyny podczas snu. Stosowanie plastra w ciągu dnia nie powoduje zaburzeń snu obserwowanych podczas stosowania nikotyny podczas snu.

W efekcie lek pomaga zmniejszyć objawy odstawienia czy głodu nikotynowego.

Wskazania

Preparat jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych wystepujących po zaprzestaniu palenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować Nicorette Invisipatch u osób z uczuleniem na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej oraz głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): wysypka, pokrzywka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 osób): palpitacje, tachykardia, reakcje w miejscu podania, astenia, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, ból mięśni, niezwykłe sny, duszność, nadmierne pocenie, zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze.

Częstość nieznana: Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja alergiczna), dyskomfort żołądkowo-jelitowy, ból kończyn, obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzująca się występowaniem ograniczonych obrzęków), rumień

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem plastrów Nicorette Invisipatch należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego; bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej; niewyrównanego nadciśnienia tętniczego; choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; nadczynności tarczycy; cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia); stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy; ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby; ciężkiej choroby nerek; zapalenia przełyku.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Invisipatch po zalecanym okresie leczenia, lecz potencjalne ryzyko długoterminowego stosowania Nicorette Invisipatch jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takżę o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania.

Nicorette Invisipatch może wchodzić w interakcję z:

 • imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji),
 • klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii),
 • teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli),
 • takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera),
 • ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona),
 • flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca),
 • pentazocyna (lek przeciwbólowy),
 • insulina.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nikotyna przenika do mleka matki w ilościach, mogących oddziaływać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych.

Wpływ na badania laboratoryjne

Plaster Nicorette Invisipatch należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zapobiec oparzeniom.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 lat

Cechy produktu

Polecane artykuły
 • Objawy zatrucia nikotyną zależne są głównie od liczby wypalonych papierosów. Uznaje się, że aby doszło do wystąpienia zatrucia nikotynowego, konieczne jest przyjęcie w krótkim czasie ok. 4-8 mg nikotyny. Podstawą oczyszczania organizmu z nikotyny jest oczywiście rzucenie palenia papierosów. Większość nikotyny dostarczanej wraz z wypalanym papierosem wydalana jest niemal natychmiastowo przez nerki.

 • Palenie papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania na choroby serca, udary, nowotwory oraz wiele innych poważnych schorzeń. Konsekwencje szkodliwego wpływu papierosów na zdrowie są ogromne – najnowsze wyniki badań mówią również o negatywnych skutki palenia na zdolności poznawcze.

 • Rak okrężnicy jest drugim co do częstości nowotworem oraz drugą przyczyną zgonu w krajach zachodnich, a niestety ilość zachorowań na ten typ raka wciąż rośnie. Dlatego najważniejsza jest profilaktyka lub wczesne wykrycie, które zapewnia wysoką wyleczalność. Pierwsze symptomy raka okrężnicy są nietypowe i zależą od jego lokalizacji. Jak objawia się rak okrężnicy? Jak mu zapobiec?

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij