×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
Flegtac Kaszel, 1,6 mg/ml, syrop, 125 ml
Flegtac Kaszel, 1,6 mg/ml, syrop, 125 ml
8.99 zł

Flegtac Kaszel, 1,6 mg/ml, syrop, 125 ml

Flegtac Kaszel, 1,6 mg/ml, syrop, 125 ml
8.99 zł
BEZPŁATNIE
Kurier DHL
9.99 zł

Opis

Flegtac Kaszel to syrop na kaszel mokry, który działa wykrztuśnie poprzez upłynnienie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

Skład

Substancja czynną jest bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum).

Jeden ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:  sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420) w ilości 760 mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E 218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E 216) w ilości 0,10 mg/ml, sacharyna sodowa (E 954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. 
Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 30 ml/dobę (dawka maksymalna), (2 łyżki miarowe, trzy razy na dobę).
 
Dzieci i młodzież  Dzieci w wieku powyżej 12 lat:
5 ml (1 pełna łyżka miarowa), trzy razy na dobę, maksymalnie do  30 ml na dobę. 

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
2,5 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2), trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:
1,25 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4), trzy razy na dobę, maksymalnie do 5 ml na dobę.

 • Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
 • Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Działanie

Flegtac Kaszel upłynnia wydzielinę zalegjącą w drogach oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. W ten sposób syrop ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania

Flegtac Kaszel stosuje się w przypadku ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flegtac Kaszel?

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
 • Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegtac Kaszel może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry lub reakcje alergiczne, albo inne ciężkie działania niepożądane, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.  
 
Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka,
 • wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.  

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 •  ból głowy, zawroty głowy,
 • senność.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • niestrawność,
 • nadmierne pocenie się,
 • ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),
 • reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, 
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegtac Kaszel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjentów z ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
 • jeśli pacjent jest chory na astmę,
 • u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek,
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
 • pacjent ma trudności z odkrztuszaniem,

 

 • Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
 • Po pierwszym otwarciu lek zachowuje ważność przez 3 miesiące.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Lek Flegtac Kaszel należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
 • Leku Flegtac Kaszel nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu  kaszlowego.
 • Flegtac Kaszel może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
 • Flegtac Kaszel stosowany łącznie z niektórymi antybiotykami (leki stosowane w leczeniu zakażeń: amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina, oksytetracyklina, ampicylina) może prowadzić do zwiększenia stężenia antybiotyku w płucach.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Flegtac Kaszel należy przyjmować po posiłku.
W trakcie stosowania leku należy przyjmować większą ilość płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Flegtac Kaszel w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Bromoheksyna przenika do mleka ludzkiego.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bromoheksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Bankowa 4
44-100 Gliwice
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Układy narządowe
Pora stosowania
Sposób aplikacji

Opis

Flegtac Kaszel to syrop na kaszel mokry, który działa wykrztuśnie poprzez upłynnienie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych.

Skład

Substancja czynną jest bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum).

Jeden ml syropu zawiera 1,6 mg bromoheksyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:  sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420) w ilości 760 mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml, metylu parahydroksybenzoesan (E 218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E 216) w ilości 0,10 mg/ml, sacharyna sodowa (E 954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2 metylo-4-piron (maltol), aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. 
Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 30 ml/dobę (dawka maksymalna), (2 łyżki miarowe, trzy razy na dobę).
 
Dzieci i młodzież  Dzieci w wieku powyżej 12 lat:
5 ml (1 pełna łyżka miarowa), trzy razy na dobę, maksymalnie do  30 ml na dobę. 

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
2,5 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2), trzy razy na dobę, maksymalnie do 10 ml na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:
1,25 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4), trzy razy na dobę, maksymalnie do 5 ml na dobę.

 • Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
 • Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Działanie

Flegtac Kaszel upłynnia wydzielinę zalegjącą w drogach oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. W ten sposób syrop ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania

Flegtac Kaszel stosuje się w przypadku ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flegtac Kaszel?

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
 • Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegtac Kaszel może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry lub reakcje alergiczne, albo inne ciężkie działania niepożądane, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.  
 
Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka,
 • wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.  

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 •  ból głowy, zawroty głowy,
 • senność.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • niestrawność,
 • nadmierne pocenie się,
 • ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),
 • reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, 
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegtac Kaszel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjentów z ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
 • jeśli pacjent jest chory na astmę,
 • u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek,
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
 • pacjent ma trudności z odkrztuszaniem,

 

 • Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
 • Po pierwszym otwarciu lek zachowuje ważność przez 3 miesiące.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Lek Flegtac Kaszel należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
 • Leku Flegtac Kaszel nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu  kaszlowego.
 • Flegtac Kaszel może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
 • Flegtac Kaszel stosowany łącznie z niektórymi antybiotykami (leki stosowane w leczeniu zakażeń: amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina, oksytetracyklina, ampicylina) może prowadzić do zwiększenia stężenia antybiotyku w płucach.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Flegtac Kaszel należy przyjmować po posiłku.
W trakcie stosowania leku należy przyjmować większą ilość płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Flegtac Kaszel w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Bromoheksyna przenika do mleka ludzkiego.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bromoheksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Bankowa 4
44-100 Gliwice
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Układy narządowe
Pora stosowania
Sposób aplikacji