Aspirin Effect - Acidum acetylsalicylicum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład kwas acetylosalicylowy
Postać granulat
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Medycyna rodzinna
Działanie przeciwbólowe
przeciwgorączkowe
Zamów w doz.pl Aspirin Effect, 500 mg, granulki, 10 saszetek

Wskazania:

Dolegliwości bólowe np.: ból głowy, bóle zębów, bóle mięśni, stawów, pleców. Dolegliwości związane z przeziębieniem i grypą. Gorączka.

Dawkowanie:

Doustnie. Dorośli - jednorazowo 1-2 saszetki. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 saszetek na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat - jednorazowo 1 saszetkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetek na dobę. Lek należy przyjmować po posiłku. Granulat należy umieścić bezpośrednio na języku i poczekać aż się rozpuści. Rozpuszczone granulki należy połknąć, a jeśli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Lek nie należy zażywać na czczo. Uwaga! Przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Effect. Lek Aspirin Effect należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Możliwe skutki uboczne:

Zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz). Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Zaburzenia naczyniowe: wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe). Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciw zapalne i przeciwreumatyczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, skazę krwotoczną, chorobę wrzodową żołądka i/lub jelit,  ciężkie zaburzenia ze strony serca, wątroby i/lub nerek, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu – dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Gdy przyjmujesz inne leki. Leku Aspirin Effect nie wolno stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny. Lek Aspirin Effect można stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami ze szczególną ostrożnością i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila:  działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny (jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności); działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu; działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego; działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego; działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina. Lek Aspirin Effect można stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami ze szczególną ostrożnością i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl). Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.