×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Aspirin Effect - Acidum acetylsalicylicum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład kwas acetylosalicylowy
Postać granulat
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Medycyna rodzinna
Działanie przeciwbólowe
przeciwgorączkowe
Zamów w doz.pl Aspirin Effect, 500 mg, granulki w saszetkach, 10 szt.

Wskazania do stosowania

Dolegliwości bólowe np.: ból głowy, bóle zębów, bóle mięśni, stawów, pleców. Dolegliwości związane z przeziębieniem i grypą. Gorączka.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli - jednorazowo 1-2 saszetki. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 saszetek na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - jednorazowo 1 saszetkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetek na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku. Granulat należy umieścić bezpośrednio na języku i poczekać aż się rozpuści. Rozpuszczone granulki należy połknąć, a jeśli to konieczne można popić niewielką ilością płynu. Lek nie należy zażywać na czczo.

Uwaga! Przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Effect. Lek Aspirin Effect należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciw zapalne i przeciwreumatyczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, skazę krwotoczną, chorobę wrzodową żołądka i/lub jelit,  ciężkie zaburzenia ze strony serca, wątroby i/lub nerek, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu – dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Gdy przyjmujesz inne leki. Leku Aspirin Effect nie wolno stosować jednocześnie z metotreksatem przyjmowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ nasila on działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny.

Lek Aspirin Effect można stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami ze szczególną ostrożnością i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: 

  • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny (jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności); działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków;
  • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów;
  • działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;
  • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego;
  • działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego;
  • działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina.

Lek Aspirin Effect można stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami ze szczególną ostrożnością i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:

  • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
  • leków moczopędnych;
  • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl).

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Skutki uboczne

Zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Zaburzenia naczyniowe: wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe).

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości.

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.