• Icon
Termometr cyfrowy, Eco Temp Basic
Termometr cyfrowy, Eco Temp Basic
17.99 zł

Termometr cyfrowy, Eco Temp Basic

 • Icon
Termometr cyfrowy, Eco Temp Basic
17.99 zł
BEZPŁATNIE
Kurier DHL
4,99 zł
Paczkomat InPost
4,99 zł
Odbiór w punkcie DHL
4,99 zł
Wysyłka zagraniczna
19,99 zł

Opis

Termometr cyfrowy Eco Temp Basic

 • wyrób medyczny

Działanie

Termometr cyfrowy Eco Temp Basic

 • bezpieczny,
 • dokładny,
 • szybki pomiar temperatury.

Wskazania

Wyrób medyczny Eco Temp Basic umożliwia pomiar temperatury:

 • w odbycie (doodbytniczo),
 • w ustach (doustnie) 
 • pod pachą (pachowo).

Sposób użycia wyrobu medycznego

 • Dokładność pomiaru nie może zostać zagwarantowana, jeżeli użyta metoda pomiaru temperatury jest nieprawidłowa.
 • Następujące czynniki mogą spowodować błędne pomiary:
  • Pomiar temperatury bezpośrednio po ćwiczeniach, kąpieli, jedzeniu lub piciu spowoduje niedokładny pomiar. Przed zmierzeniem temperatury odczekaj co najmniej 30 minut.
  • Pomiar temperatury po aktywności ruchowej. Zmierz temperaturę bezpośrednio po przebudzeniu lub odczekaj co najmniej 30 minut po aktywności ruchowej

Pomiar w ustach (powyżej 4 roku życia):

 • Usta powinny pozostawać zamknięte przez 5 minut przed rozpoczęciem pomiaru.
 • Umieść termometr w ustach pod językiem, tak żeby znajdował się po lewej lub prawej stronie korzenia języka.
 • Utrzymuj termometr w miejscu przy użyciu języka.
 • Przytrzymaj termometr, aby zapobiec jego wysunięciu się z ust.

Pomiar pod pachą (pachowy)

 • .Zablokuj końcówkę czujnika pod ramieniem, lekko przyciskając je do wewnątrz.
 • Umieść końcówkę czujnika w środku pachy.

Pomiar w odbycie:

 • Zwykle stosowany w przypadku małych dzieci, kiedy pomiar w ustach lub pod pachą jest utrudniony.
 • Posmaruj termometr delikatnym, przyjaznym dla skóry żelem.
 • Delikatnie wprowadź końcówkę czujnika do odbytu nie głębiej niż 1,3 cm. Nie wsuwaj końcówki do odbytu w przypadku napotkania oporu.
 • Zdezynfekuj termometr po użyciu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Nie używaj termometru do pomiarów innych niż temperatura ciała ludzkiego.
 • Chronić od wilgoci.
 • Nie upuszczaj termometru i etui, ani nie wystawiaj ich na wstrząsy lub drgania.
 • Wysoka lub przedłużająca się gorączka wymaga pomocy lekarskiej, szczególnie w przypadku małych dzieci. Należy skontaktować się z lekarzem.
 • W celu zapewnienia dokładnych odczytów temperatury należy dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. 
 • Nie należy ruszać się podczas pomiaru.
 • Wykorzystanie odczytów temperatury do samodzielnego diagnozowania jest niebezpieczne i może prowadzić do pogorszenia istniejącego stanu.
 • W celu zinterpretowania wyników należy skontaktować się z lekarzem.
 • Ten termometr służy do pomiarów temperatury w ustach, odbycie lub pod pachą. Nie należy mierzyć temperatury w innych miejscach, takich jak ucho, ponieważ może to spowodować fałszywe odczyty i doprowadzić do urazu.
 • Termometr przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom pozostawionym bez nadzoru na samodzielny pomiar temperatury.
 • Nie pozostawiać baterii, pokrywy baterii lub osłony czujnika w miejscu dostępnym dla dzieci. Dzieci mogą je połknąć. W przypadku połknięcia przez dziecko baterii, pokrywy baterii lub osłony czujnika należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Nie wykonuj pomiarów, jeśli termometr jest wilgotny, ponieważ może to spowodować niedokładne odczyty. 

Uwagi

 • Należy pamiętać, że na temperaturę ma wpływ palenie papierosów, jedzenie lub picie. W razie jakichkolwiek pytań związanych z określonymi temperaturami należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie przegryzaj termometru. Może to spowodować rozkruszenie i/lub obrażenia.
 • Nie udostępniaj termometru innym osobom.
 • Nie należy demontować ani naprawiać termometru. Może to spowodować niedokładne odczyty.
 • Nie wolno palić baterii. Może ona wybuchnąć.Zwróć uwagę na biegunowość (+ –), wymieniając baterię. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do wycieku płynu, wytworzenia ciepła lub wybuchu, powodując uszkodzenie urządzenia.
 • Wyjąć baterię, jeżeli termometr nie będzie używany przez 3 miesiące lub dłużej. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do wycieku płynu, wytworzenia ciepła lub wybuchu, powodując uszkodzenie urządzenia.
 • Nie używać termometru w miejscach, w których występuje silna elektryczność statyczna lub pola magnetyczne. Może to doprowadzić do niedokładnych odczytów i przyczynić się do awarii urządzenia.
 • Nie należy wykonywać pomiarów doodbytniczo u osób ze schorzeniami odbytu. Może to spowodować podrażnienia lub pogorszenie choroby.
 • Nie deptaj po urządzeniu lub twardym etui.
 • Gwarancja 3 lata od daty zakupu. 

Producent

OMRON
"Sengera ""Cichego"" 1,"
Warszawa