Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop, 120 ml
Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop, 120 ml
13.99 zł

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop, 120 ml

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop, 120 ml
13.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu.

Skład

Substancją czynną w 15 ml syropu jest 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

Ponadto lek zawiera wodę oczyszczoną, sacharozę, glikol propylenowy, etanol 96%, miód, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, karmelozę sodową, polietylenu tlenek, makrogolu stearynian, sodu benzoesan (E 211), aromaty, sacharynę sodową,

Dawkowanie

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy należy stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to: Młodzież w wieku powyżej 14 lat i dorośli: 15 ml (zgodnie z oznaczeniem na miarce), (co odpowiada 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku) 3 razy na dobę, maksymalna dawka dobowa dawka wynosi 45 ml (co odpowiada 60 mg dekstrometorfanu bromowodorku).

Przed zastosowaniem wstrząsnąć.

Aby otworzyć butelkę należy docisnąć nakrętkę i w tym samym czasie przekręcić w kierunku wyznaczonym przez strzałkę.

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.

Wskazania

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).
 • podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO)
 •  u pacjentów z zaburzaną czynnością wątroby.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

 • Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
 • Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów
 • Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów
 • Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów
 • Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów
 • Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, trudności w oddychaniu, obrzęk jamy ustnej i gardła.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia jeśli lek jest nadużywany.

Zaburzenia żoładka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: podczas stosowania dekstrometorfanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ten lek zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vick#MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

Sacharoza - 15 ml zawiera 5,5 g sacharozy (cukier), co odpowiada około 0,54 jednostkom chlebowym. Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli znajduje się na diecie cukrzycowej.

Sód - 15 ml zawiera 1,3 mmol (30 mg sodu). Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeśli znajduje się na diecie o niskiej zawartości soli.

Alkohol - Ten produkt zawiera 5% alkoholu. Jeśli lek stosowany Jest zgodnie z zaleceniami, z każdą dawką przyjmuje się 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Istnieje ryzyko dla zdrowia, między innymi, u pacjentów z chorobą wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, organiczną chorobą mózgu, kobiet ciężarnych, karmiących piersią i dzieci. Działanie innych leków może być zaburzone lub nasilone.

 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Termin ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Należy unikać dodatkowego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten produkt leczniczy może powodować umiarkowane zmęczenie, przez co może zmieniać reakcje tak bardzo, że zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Występuje to szczególnie podczas jednoczesnego spożywania alkoholu lub stosowaniu innych leków mogących zaburzać reakcje.

Producent

WICK PHARMA
Sulzbacher Str. 40-50, Niemcy
Schwalbach am Taunus
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Układy narządowe
Pora stosowania
Sposób aplikacji
PRODUCENT

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy - Dextromethorphani hydrobromidum - zastosowanie i działanie

Skład:

bromowodorek dekstrometorfanu

Postać:

syrop pastylki do ssania

Kategoria:

Układ oddechowy

Specjalności:

Medycyna rodzinna Otolaryngologia

Działanie:

przeciwkaszlowe

Wskazania:

Leczenie suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu. 

Dawkowanie:

Doustnie. Syrop: Młodzież w wieku powyżej 14 lat i dorośli: 15 ml (zgodnie z oznaczeniem na miarce), (co odpowiada 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku) 3 razy na dobę, maksymalna dawka dobowa wynosi 45 ml (co odpowiada 60 mg dekstrometorfanu bromowodorku). Tabletki: Dorośli i mlodzież powyżej 12 lat: Jeśli nie zalecono inaczej w razie konieczności należy stosować 2 pastylki co 4-6 godzin, ale nie więcej niż 12 pastylek na dobę  

Możliwe skutki uboczne:

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości. Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy. Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia,jeśli lek jest nadużywany. Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.  

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedDex.  Gdy masz astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa). Gdy masz  zaburzoną czynność wątroby.  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie gdy jednocześnie stosujesz leki poprawiające nastrój (inhibitory MAO) lub jesteś po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.