Nurofen Express Caps, 200 mg, kapsułki miękkie, 10 szt.

ibuprofen, kapsułki, ból, gorączka, stan zapalny, zapalenie

10,99 zł
Cena za szt.: 1,10 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

O produkcie

Podmiot odpowiedzialny

RECKITT BECKINSER POLAND SP. Z O.O.
ul.Okunin 1
Nowy Dwór Mazowiecki

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa

Opis

Nurofen Express Caps to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy, należący do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Przeznaczony jest do objawowego leczenia łagodnego i umiarkowanego bólu.

Skład

1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Każda kapsułka, miękka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600; potasu wodorotlenek (min. 85 % sumy zasad, w przeliczeniu na KOH); woda oczyszczona. Skład kapsułki: sorbitol ciekły, częściowo odwodniony; żelatyna; czerwień koszelinowa (E 124). Tusz: OPACODE WB white NS-78-18011; tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 CP.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież (powyżej 40 kg): dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek. Potem, w razie potrzeby 1 (200 mg) do 2 (400 mg) kapsułek co 4 (dla dawki 200 mg) do 6 godzin (dla dawki 400 mg). Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (1200 mg ibuprofenu).

Dzieci o masie ciała od 20 kg do 29 kg: dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsułki (600 mg ibuprofenu).

Dzieci o masie ciała od 30 do 39 kg: dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsułki (800 mg ibuprofenu).

Lek należy stosować doustnie. Produkt leczniczy podaje się podczas lub niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie należy żuć ani ssać, ani rozgryzać.

Działanie

Nurofen Express Caps zawiera ibuprofen, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), o działaniu zmniejszającym ból, gorączkę oraz stan zapalny.

Wskazania

Nurofen Express Caps stosuje się w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, oraz gorączki i bólu występujących w przebiegu przeziębienia.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: występowanie w przeszłości jakichkolwiek objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości; perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie z przewodu pokarmowego, związane z uprzednim leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lub też krwawienia z przewodu pokarmowego (przebyte poważne krwawienia, dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca, choroba naczyń wieńcowych; skaza krwotoczna; krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie; odwodnienie.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): dolegliwości żołądkowe, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi w żołądku i (lub) w jelitach, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka; zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia; różne wysypki skórne; reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) • szumy uszne (dzwonienie w uszach). • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, bóle w dolnej części pleców i (lub) bóle brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek). • zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 osób): zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita; niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego i obrzęk twarzy lub rąk; oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle oraz obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniem czynności nerek), obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy), zapalna choroba nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Jeśli wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów lub jeśli pacjent czuje się ogólnie źle, należy przerwać stosowanie leku Nurofen i natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek; reakcje psychotyczne i depresja; wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń; kołatanie serca; zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być przebarwienia skóry), szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; zaburzenia produkcji krwinek - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione siniaczenie. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Pacjent nie powinien leczyć się samodzielnie lekami przeciwbólowymi lub lekami obniżającymi gorączkę (lekami przeciwgorączkowymi); ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną; opisywano pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeżeli wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia); podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko takich objawów. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie).

Działania niepożądane występujące o częstości nieznanej: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych • Reaktywność dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność; Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek); czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen Express Caps i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną; Reakcje nadwrażliwości na światło.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli u pacjenta występują: choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy) lub mieszana choroba tkanki łącznej); wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna; zaburzenia czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby; astma; alergia; katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe; ospa wietrzna; zaburzenia krzepnięcia krwi; 

Jeśli pacjentka planuje ciąże należy poinformować lekarza.

Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

W przypadku długotrwałego stosowania leku c, wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory enzymu cyklooksygenazy (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe); digoksynę (lek stosowany w niewydolności serca); glikokortykosteroidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu); leki przeciwpłytkowe; kwas acetylosalicylowy (w małych dawkach); leki do rozcieńczania krwi (takie jak warfaryna); fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki); selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w depresji); lit (lek stosowany w chorobie maniakalno-depresyjnej oraz w depresji); probenecyd i sulfinpyrazon (leki stosowane w dnie moczanowej); leki przeciwnadciśnieniowe i leki moczopędne; diuretyki oszczędzające potas; metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych); takrolimus i cyklosporyny (leki immunosupresyjne); zydowudynę: (lek stosowany w leczeniu HIV/AIDS); pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe); antybiotyki z grupy chinolonów; worykonazol i flukonazol (inhibitory CYP2C9), stosowane w infekcjach grzybiczych.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Nurofen Express Caps w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy zachować ostrożność.

Cechy produktu

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij