Ellaone, 30 mg, tabletki, 1 szt
99.99 zł
 • B DODAJ DO ULUBIONYCH
 • B POWIADOM O WYPRZEDAŻY

Ellaone, 30 mg, tabletki, 1 szt

Ellaone, 30 mg, tabletki, 1 szt
99.99 zł
BEZPŁATNIE
 • B DODAJ DO ULUBIONYCH
 • B POWIADOM O WYPRZEDAŻY

Opis

EllaOne 30 mg Doustny lek antykoncepcyjny do stosowania w przypadkach nagłych, w ciągu 120 godzin (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła.

Skład

Substancją czynną jest: octan uliprystalu. Jedna tabletka zawiera 30 mg octanu uliprystalu.

Inne składniki to: laktoza, powidon k30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem, pracownikiem służby zdrowia lub farmaceuty.

Należy przyjąć jedną tabletkę doustnie jak najwcześniej i nie później niż po 120 godzinach (5 dniach) od momentu odbycia stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcyjna zawiodła. Nie należy opóźniać przyjęcia leku.

Lek ellaOne można przyjąć przed posiłkiem, z posiłkiem lub po posiłku.

Lek ellaOne można przyjąć w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego.

W przypadku występowania wymiotów w ciągu 3 godzin od zażycia tabletki ellaOne należy zgłosić się do lekarza lub pracownika służby zdrowia, który przepisze następną tabletkę.

Jeśli po zażyciu tabletki ellaOne dojdzie do ciąży, ważne jest, aby powiadomić lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceutę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku ellaOne

Brak zgłoszeń dotyczących ciężkich, szkodliwych skutków po jednoczesnym przyjęciu kilku dawek leku. Mimo to w razie przypadkowego zażycia więcej niż jednej tabletki należy skonsultować się z lekarzem, pracownikiem służby zdrowia lub farmaceutą.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceuty.

Działanie

ellaOne jest doustnym produktem antykoncepcyjnym do stosowania w przypadkach nagłych, co oznacza, że może być stosowany w celu zapobiegnięcia ciąży po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub ,w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła, na przykład:

- jeśli doszło do pęknięcia, zsunięcia się lub wypadnięcia prezerwatywy u któregoś z partnerów lub w przypadku, gdy zapomniano ją zastosować;

- jeśli stale stosowana tabletka antykoncepcyjna nie została przyjęta w odpowiednim czasie (należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania danego produktu antykoncepcyjnego).

ellaOne można zastosować do 120 godzin (5 dni) po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła.

ellaOne wpływa na aktywność naturalnego hormonu, progesteronu. Uważa się, że lek działa poprzez zatrzymanie uwalniania komórki jajowej przez jajniki. Tabletka ellaOne nie zawsze jest skuteczna: na 100 kobiet, które zażyją ellaOne do 5 dni po stosunku płciowym bez zabezpieczenia, w przybliżeniu dwie zajdą w ciążę.

Leku ellaOne nie należy stosować jako stałej metody antykoncepcyjnej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ellaOne

- w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży;

- jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie na octan uliprystalu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Antykoncepcja w przypadkach nagłych jest zastępczą metodą zapobiegania ciąży i może być stosowana jedynie sporadycznie. Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku ellaOne stosowanego wielokrotnie, dlatego też nie zaleca się przyjmowania więcej niż jednej tabletki ellaOne w ciągu tego samego cyklu miesiączkowego. Lekarz lub pracownik służby zdrowia może udzielić informacji na temat właściwych długoterminowych metod antykoncepcji.

W przypadku chorób wątroby należy powiadomić lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceutę. Nie zaleca się stosowania leku ellaOne w przypadku zaawansowanych chorób wątroby.

W przypadku występowania ciężkiej astmy należy powiadomić o tym lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceutę.

Po zażyciu tabletki ellaOne, przed kolejnym stosunkiem należy zastosować godną zaufania mechaniczną metodę antykoncepcyjną np. prezerwatywę. Tabletka ellaOne nie zadziała w przypadku odbycia kolejnego stosunku płciowego bez zabezpieczenia.

Po zastosowaniu leku ellaOne można rozpocząć w tym samym cyklu stosowanie antykoncepcji hormonalnej takiej jak tabletki antykoncepcyjne, ale do kolejnego miesiączkowania należy stosować godną zaufania metodę mechaniczną taką jak prezerwatywy.

W przypadku stosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (np. tabletek antykoncepcyjnych) można dalej kontynuować ich stosowanie bezpośrednio po zażyciu tabletki ellaOne, lecz do czasu rozpoczęcia następnej miesiączki należy stosować godną zaufania mechaniczną metodę antykoncepcyjną, taką jak prezerwatywa.

Po przyjęciu tabletki ellaOne u większości kobiet miesiączka występuje w przewidywanym czasie. Jednak u niektórych kobiet może dojść do jej opóźnienia lub przyspieszenia. U wszystkich kobiet należy zastosować niezwłocznie antykoncepcję w przypadkach nagłych po odbyciu stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Istnieją dowody, że tabletka ellaOne może być mniej skuteczna w przypadku wzrostu masy ciała lub wskaźnika masy ciała (BMI), jednak dane te są ograniczone i nieprzekonujące. Z tego względu tabletki ellaOne są nadal zalecane dla wszystkich kobiet, bez względu na ich masę lub BMI.

Zaleca się konsultację z lekarzem w przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek problemów związanych ze stosowaniem antykoncepcji w przypadkach nagłych. Jeśli miesiączka spóźnia się o ponad 7 dni lub jest nietypowo skąpa lub nietypowo obfita, albo jeśli wystąpią objawy, takie jak ból brzucha, nudności, wymioty lub bóle piersi, oraz w przypadku podejrzenia zajścia w ciążę, należy wykonać test ciążowy, aby upewnić się, że nie doszło do zapłodnienia.

Jeśli po przyjęciu tabletki ellaOne stwierdzi się ciążę, należy powiadomić o tym lekarza, lekarz sprawdzi, czy ciąża nie jest pozamaciczna (tzn. nie rozwija się poza macią). Jest to szczególnie ważne, jeśli po przyjęciu tabletki ellaOne wystąpi ostry ból brzucha lub krwawienie oraz w przypadku kobiet, u których w przeszłości stwierdzono ciążę pozamaciczną, a także które przeszły zabieg chirurgiczny na jajowodzie lub długotrwałe (przewlekłe) zakażenie narządów płciowych (zapalenie narządów miednicy).

W przypadku obaw związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową: tabletka ellaOne nie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak: chlamydioza, opryszczka narządów płciowych, kłykciny kończyste, rzeżączka, wirusowe zapalenie wątroby typu B i kiła). Przed wystąpieniem tych chorób zabezpiecza wyłącznie prezerwatywa. W przypadku obaw należy skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Inne leki i ellaOne

Należy powiedzieć lekarzowi, pracownikowi służby zdrowia lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z leków wymienionych poniżej:

-  niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, fosfenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina);

-  niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (rytonawir, efawirenz, newirapina);

-  niektóre leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna, ryfabutyna);

-  produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) stosowane w depresji i lęku;

ellaOne może również zmniejszać skuteczność regularnie stosowanych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. W związku z tym, do rozpoczęcia następnej miesiączki należy stosować godną zaufania mechaniczną metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywa.

Leku ellaOne nie należy przyjmować z doraźnymi produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie należy przyjmować leku ellaOne w ciąży. Stosowanie leku ellaOne w ciąży może mieć niekorzystny wpływ na jej przebieg. W przypadku wątpliwości co do istnienia ciąży należy wykonać test ciążowy.

W przypadku zajścia w ciążę po przyjęciu tego leku należy powiadomić lekarza, pracownika służby zdrowia lub farmaceutę.

Kobiety karmiące piersią

Nie należy karmić piersią dziecka przez jeden tydzień od zastosowania leku ellaOne. W tym czasie zaleca się odsysać i wyrzucać mleko w celu stymulowania i utrzymania laktacji.

Płodność

Po zastosowaniu leku ellaOne owulacja może powrócić w tym samym cyklu miesiączkowym. Dlatego ważne jest stosowanie godnej zaufania antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po przyjęciu tabletki ellaOne u niektórych kobiet występują zawroty głowy, senność, nieostre widzenie i(lub) zaburzenia uwagi: jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek ellaOne zawiera laktozę

Jeśli w przeszłości rozpoznano nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, tek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

 • mdłości, ból brzucha, uczucie dyskomfortu w brzuchu, wymioty;
 • ból głowy, zawroty głowy; bolesne miesiączkowanie, bóle miednicy, wrażliwość piersi;
 • zmęczenie;
 • wahania nastroju;
 • bóle mięśni, bóle pleców.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000)

 • biegunka, suchość w ustach,zgaga, gazy jelitowe;  
 • nietypowe krwawienie z pochwy i zaburzenia miesiączkowania (obfite lub przedłużające się krwawienie miesiączkowe, zespół napięcia przedmiesiączkowego);
 • zapalenie pochwy, upławy;
 • uderzenia gorąca;
 • grypa, gorączka, dreszcze;
 • mdłość;
 • zaburzenia apetytu,zaburzenia emocjonalne, niepokój, pobudzenie, zaburzenia snu, senność, zmiany libido;
 • trądzik, zmiany skórne, świąd;
 • migrena;
 • zaburzenia wzrokowe.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

 • świąd narządów płciowych, ból podczas stosunku płciowego, pęknięcie uprzednio obecnej torbieli jajnika, bóle narządów płciowych; nietypowe niewielkie krwawienie miesiączkowe;
 • zaburzenia uwagi, zawroty głowy, drżenie, dezorientacja, zaburzenia smaku, omdlenia;
 • nietypowe uczucie w oku, przekrwienie oczu, światłowstręt;
 • pragnienie;
 • suchość w gardle;
 • pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.
 • Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Dostawa / odbiór produktu:

Odbiór zamówionych produktów możliwy jest w 858 aptekach na terenie całej Polski. Zapraszamy do katalogu aptek, w celu poznania lokalizacji najbliższej apteki, która zrealizuje Państwa zamówienie. Dostawa do aptek na terenie całego kraju realizowana jest bezpłatnie w terminie 24-72h
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Wiek
Typ produktu
Pora stosowania
Postać
Płeć
Problem
Działanie/właściwości
Układy narządowe
Sposób aplikacji
PRODUCENT

Ellaone - Ulipristali acetas - zastosowanie i działanie

Skład:

octan uliprystalu

Postać:

tabletki

Kategoria:

Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

Specjalności:

Ginekologia i położnictwo

Działanie :

zapobiega owulacji i zapłodnieniu

Wskazania:

Antykoncepcja w przypadkach nagłych do stosowania w ciągu 120 godzin (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła.   Uwaga! Antykoncepcja w przypadkach nagłych za pomocą tabletki Ellaone jest metodą stosowaną w sporadycznych przypadkach. W żadnym razie nie powinna zastępować stałej metody antykoncepcji.

Dawkowanie:

Doustnie. Stosować tylko po konsultacji z lekarzem. Należy zażyć jak najszybciej po stosunku płciowym ( maksymalnie do 120 godzin po stosunku ). Nie należy stosować preparatu wielokrotnie w cyklu miesiączkowym.Tabletkę można przyjąć z posiłkiem lub bez posiłku. Jeśli w ciągu 3 godzin po przyjęciu tabletki Ellaone wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę.   Uwaga! Preparat nie powoduje przerwania istniejącej ciąży.   Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.   Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Możliwe skutki uboczne:

Bardzo często: bóle brzucha, zaburzenia miesiączkowania. Często: zaburzenia nastroju, bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, niestrawność, skurcze mięśni, bóle pleców, bolesne miesiączkowanie, nadmiernie nasilone krwawienie miesiączkowe, krwawienie międzymiesiączkowe, zmęczenie. Niezbyt często: zaburzenia apetytu, depresja, objawy lękowe, bezsenność, zaburzenia libido, drażliwość, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, biegunka, zaparcia, suchość w ustach, wzdęcia, trądzik, wysypka, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe, częstomocz, ból piersi, bóle narządów płciowych, zespół napięcia przedmiesiączkowego, świąd narządów płciowych, wydzielina z pochwy.   Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. : zawroty głowy o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, senność, zaburzenia widzenia może stwarzać niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia czynność wątroby i/lub nerek, ciężką postać astmy oskrzelowej, dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy Lappa lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.   Gdy przyjmujesz przyjmujesz inne leki antykoncepcyjne, leki pobudzające aktywność enzymów wątrobowych (np. ryfampicynę, fenytoinę, fenobarbital, karbamazpinę, rytonawir, ziele dziurawca) - leki te mogą prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku. Także leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki zobojętniające) mogą być przyczyną zmniejszonej skuteczności leku. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.   Gdy karmisz piersią. Po przyjęciu tabletki Ellaone nie zaleca się karmienia piersią przez co najmniej 36 godzin.

PODYSKUTUJ O PRODUKCIE

Informacje / opinie zawarte w komentarzach stanowią subiektywną ocenę użytkownika i nie mogą być traktowane jako porada dotycząca zażywania / stosowania produktu. W przypadku wątpliwości prosimy o konsultacje z Farmaceutą Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus
 • B DODAJ DO ULUBIONYCH
 • B POWIADOM O WYPRZEDAŻY