Volcano Medic 2, waporyzator do medycznej marihuany, 1 szt.

wyrób medyczny, akcesoria, sprzęt medyczny

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

2 499,99 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego

O produkcie

Producent

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Niemcy

Opis

Volcano Medic 2

– zatwierdzony medycznie wyrób medyczny przeznaczony do inhalacji kannabinoidów. Pozwala na zastosowanie zarówno płynnych kannabinoidów rozpuszczonych w alkoholu, jak i kannabinoidów bezpośrednio z suszonych kwiatów konopi. Urządzenie jest ulepszoną wersją waporyzatora Volcano Medic.

Produkt przeznaczony jest jedynie dla osób dorosłych. 

Zawartość opakowania

Urządzenie Volcano Medic 2 generator gorącego powietrza, przewód zasilania, balon z zaworem Medic Valve z ustnikiem (4 szt..), część aplikacyjna: 1 zespół węży (wąż o dł. 1 m z krzywką do węża i ustnikiem), komora napełniania, pierścień pokrywy, sitka normalne (6 sit o normalnej wielkości oczek (ok. Ø 30 mm)), podkładka napełniania (ok. Ø 28 x wys. 4 mm), uchwyt kapsułek dozujących, sitka normalne, małe, o normalnym rozmiarze oczek (ok. Ø 15 mm) – 2 szt., kapsułka dozująca, filtr powietrza (2 szt.), młynek do suszu (ok. Ø 59 mm), pędzel do czyszczenia, instrukcja użycia.

Działanie

Waporyzator ma za zadanie zapewnić wysoce efektywną, bezpieczną i szybko działającą aplikację kannabinoidów. Jego działanie opiera się na wytwarzaniu nadającego się do inhalacji i dobrze wchłanianego przez płuca aerozolu. Aerozol ten (którego średnia wielkość kropelek – MMAD – wynosi 0,64 µm), zostaje wchłaniany przez pęcherzyki płucne (alweole) i w ten sposób przedostaje się do układu krwionośnego.

Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do odparowania i następującej bezpośrednio po nim inhalacji dronabinolu (THC) rozpuszczonego w alkoholu lub kannabinoidów z kwiatostanów konopi (Cannabis flos). Waporyzator wskazany jest do tymczasowej, inhalacyjnej aplikacji zaordynowanych przez lekarza kannabinoidów w domu, szpitalu i gabinecie lekarskim.

Charakterystyka produktu

Urządzenie umożliwia inhalacyjne zastosowanie płynnych, rozpuszczonych w alkoholu kannabinoidów i kannabinoidów bezpośrednio z suszonych kwiatów konopi. 

Sposób użycia wyrobu medycznego

Użycie dronabinolu (THC)

1. Zdjąć pokrywę z komory napełniania, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. W przypadku stosowania drobaninolu (THC) rozpuszczonego w alkoholu sita komory napełniania nie są potrzebne i dlatego należy je zdjąć.
3. Postawić komorę napełniania do góry nogami i za pomocą pipety nanieść dronabinol (THC) rozpuszczony w alkoholu na dolną stronę podkładki napełniania w jej części środkowej. Podkładka napełniania może przyjąć do 10 kropli.
4. Następnie ponownie nakręcić pokrywę komory napełnia.
5. Należy oddzielić alkohol od dronabinolu, ponieważ alkoholu nie wolno wdychać. W tym celu należy założyć komorę napełniania z pokrywką na generator gorącego powietrza i dokręcić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W tym celu włączyć ogrzewanie (HEAT), ustawić temperaturę zadaną na 100°C i pozostawić do nagrzania do temperatury 100°C. Następnie nacisnąć przycisk z napisem „AIR”, aby przepompować powietrze przez podkładkę napełniania. Przy tej temperaturze dronabinol jeszcze nie paruje, natomiast alkohol szybko się skrapla (do 30 sek.).
6. Kiedy komora napełniania zostanie uwolniona od alkoholu, włączyć pompę (AIR). Dronabinol, który ulega waporyzacji tylko w wyższych temperaturach – powyżej 157°C, pozostaje w podkładce napełniania. Następnie ustawić temperaturę zadaną na 210°C i dalej nagrzewać.
7. W przypadku przestrzegania niniejszej instrukcji użycia układowa biodostępność odparowanego dronabinolu wynosi ok. 46%. Dla porównania: układowa biodostępność dronabinolu przyjmowanego doustnie wynosi poniżej 15%. W przypadku przestrzegania instrukcji użycia i przy temperaturze parowania wynoszącej 210°C uzyskuje się poniższe, potwierdzone w badaniach wartości orientacyjne:

Lek Zawartość kannabinoidów w leku Zawartość kannabinoidów w balonie zaworowym po odparowaniu przy 210°C Zawartość kannabinoidów w układzie krwionośnym (układowa biodostępność) po inhalacji
Dronabinol/THC (10 mg) THC: 10 mg ok. 7 mg ok. 4,6 mg

8.  Kiedy osiągnięta zostanie temperatura rzeczywista 210°C, naprężyć balon z zaworem, założyć na komorę napełniania i zatrzasnąć. Balon z zaworem jest ustawiony pionowo na generatorze gorącego powietrza w celu napełnienia. Zawór zostaje w ten sposób otwarty. Włączyć pompę (AIR). Balon zaworowy zostaje teraz napełniony dronabinolem w aerozolu.
9. Parowanie dronabinolu następuje już w pierwszych sekundach napełniania balonu.
10. Balon zaworowy należy zawsze napełniać w całości (przez ok. 60  sek.), ponieważ dolatujące powietrze powoduje rozrzedzenie aerozolu, co w szczególności przy dużych dawkach ułatwia inhalację.
11. Kiedy balon z zaworem zostanie napełniony, odłączyć pompę – w tym celu ponownie dotknąć przycisku dotykowego pompy (AIR) – i zdjąć balon z zaworem razem z komorą napełniania. W tym celu pokrywę komory napełniania umieścić na znajdujących się dookoła wypustkach.
12. Balon zaworowy odłączyć od komory napełniania. Podczas odłączania zawór zamyka się samoczynnie i znajdujący się w nim aerozol nie może wyciec.
13. Ustnik wstawić do zaworu aż do zatrzaśnięcia.
14. W celu inhalacji lekko nacisnąć ustami na ustnik. Powoduje to otwarcie zaworu i możliwość inhalacji aerozolu z balonu zaworowego. Po zwolnieniu nacisku z ustnika zawór zamknie się samoczynnie.
15. W przypadku przestrzegania niniejszej instrukcji użycia układowa biodostępność odparowanego dronabinolu wynosi ok. 33%. Dla porównania: układowa biodostępność dronabinolu przyjmowanego doustnie wynosi poniżej 15%. W przypadku przestrzegania instrukcji użycia i przy temperaturze parowania wynoszącej 210°C uzyskuje się poniższe, potwierdzone w badaniach wartości orientacyjne:

Lek Zawartość kannabinoidów w leku Zawartość kannabinoidów w balonie zaworowym po odparowaniu przy 210°C Zawartość kannabinoidów w układzie krwionośnym (układowa biodostępność) po inhalacji
Dronabinol/THC (10 mg) THC: 10 mg ok. 5 mg ok. 3,3 mg

16. Przed użyciem węża wyłączyć pompę, w tym celu nacisnąć przycisk dotykowy pompy (AIR). Kiedy osiągnięta zostanie temperatura rzeczywista 210°C, założyć zespół węży na komorę napełniania i zatrzasnąć.
17. Powoli przez kilka sekund inhalować parę z węża z nasadzonym ustnikiem.
18. Oddychanie podczas inhalacji powinno być o połowę płytsze, niż w trakcie normalnego oddychania. Należy zatrzymać powietrze przez kilka sekund, następnie wykonać powolny wydech. Zalecamy świadome skoncentrowanie się na czynności inhalacji. Zawierający kannabidiol aerozol jest wchłaniany przez pęcherzyki płucne i  tak trafia do krwiobiegu. Działanie rozpoczyna się po ok. 1-2 minut.
19. Po inhalacji należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.


Użycie kwiatostanów konopi

1. Używać tylko standaryzowanych i kontrolowanych, medycznych kwiatostanów konopi (Cannabis flos), które zostały sprawdzone przez licencjonowanych producentów według obowiązujących norm.
2. Przy przestrzeganiu niniejszej instrukcji obsługi układowa biodostępność waporyzowanych kannabinoidów z kwiatostanów konopi wynosi w balonie z zaworem ok. 50%, a w wężu ok. 43%.
3. Zdjąć pokrywę komory napełniającej z komory napełniającej obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Kwiatostan konopi rozdrobnić w dołączonym młynku do suszu. W tym celu między dwie tarcze młynka włożyć ilość mniej więcej o wielkości orzecha laskowego i obrócić 4-5 razy w każdą stronę.
5. W zależności od zawartości substancji czynnej i dawki zalecanej przez lekarza, włożyć do komory napełniania rozdrobniony susz.
6. Następnie ponownie nakręcić pokrywę komory napełniania.
7. Zwrócić uwagę, aby sita nie były zanieczyszczone materiałem roślinnym. Dla zapewnienia optymalnej funkcjonalności zaleca się czyszczenie sit po każdym odparowaniu za pomocą dołączonego pędzelka do czyszczenia.
8. W przypadku przestrzegania instrukcji użycia i przy temperaturze parowania wynoszącej 210°C uzyskuje się poniższe, potwierdzone w badaniach wartości orientacyjne:

Lek Zawartość kannabinoidów w leku Zawartość kannabinoidów w balonie zaworowym po odparowaniu przy 210°C Zawartość kannabinoidów w układzie krwionośnym (układowa biodostępność) po inhalacji
Lek A (100 mg) THC: 19 mg ok. 15 mg ok. 10 mg
Lek B (100 mg) THC: 6 mg ok. 5 mg ok. 3 mg
CBD: ok. 7,5 mg pok. 6 mg ok. 4 mg

 

 

 

 

 

 

 

9. Założyć komorę napełniania z pokrywką na generator gorącego powietrza i dokręcić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Włączyć ogrzewanie (HEAT), ustawić temperaturę zadaną i pozostawić do nagrzania. Kiedy temperatura rzeczywista będzie zgodna z temperaturą zadaną, naprężyć balon z zaworem, założyć na komorę napełniania i zatrzasnąć. Balon z zaworem jest ustawiony pionowo na generatorze gorącego powietrza w celu napełnienia. Zawór zostaje w ten sposób otwarty.
10. Włączyć pompę (AIR). Balon zaworowy zostaje teraz napełniony kannabinoidem w aerozolu.
11. Kiedy balon z zaworem zostanie napełniony, odłączyć pompę – w tym celu ponownie dotknąć przycisku dotykowego pompy (AIR) – i zdjąć balon z zaworem razem z komorą napełniania.
12. W tym celu pokrywę komory napełniania umieścić na znajdujących się dookoła wypustkach.
13. Balon zaworowy odłączyć od komory napełniania. Podczas odłączania zawór zamyka się samoczynnie i znajdujący się w nim aerozol nie może wyciec.
14. Komory napełniania – z wyjątkiem napełniania balonu zaworowego – nie pozostawiać na króćcu wydmuchowym Volcano Medic 2, jeżeli ogrzewanie jest włączone.
15. Ustnik wstawić do zaworu aż do zatrzaśnięcia.
16. W celu inhalacji lekko nacisnąć ustami na ustnik. Powoduje to otwarcie zaworu i możliwość inhalacji aerozolu z balonu zaworowego.
17. Po zwolnieniu nacisku z ustnika zawór zamknie się samoczynnie.
18. Jeżeli zawartość balonu kończy się, można go całkowicie opróżnić przez naciągnięcie, a następnie inhalację.
19. Balon zaworowy nie jest przystosowany do dłuższego przechowywania aerozolu, ponieważ z czasem (po kilku godzinach) ulega on kondensacji na powłoce balonu. Dlatego zawartość balonu należy inhalować w ciągu 10 minut.
20. W przypadku przestrzegania instrukcji użycia i przy temperaturze parowania wynoszącej 210°C uzyskuje się poniższe, potwierdzone w badaniach wartości orientacyjne:

Lek Zawartość kannabinoidów w leku Zawartość kannabinoidów w balonie zaworowym po odparowaniu przy 210°C Zawartość kannabinoidów w układzie krwionośnym (układowa biodostępność) po inhalacji
Lek A (100 mg) THC: 19 mg ok. 12 mg ok. 8,25 mg
Lek B (100 mg) THC: 6 mg ok. 4 mg ok. 2,75 mg
CBD: ok. 7,5 mg pok. 5 mg ok. 3,4 mg

 

 

 

 

 

 

 

21. Przed użyciem węża wyłączyć pompę, w tym celu nacisnąć przycisk dotykowy pompy (AIR). Założyć komorę napełniania z pokrywką na generator gorącego powietrza i dokręcić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Włączyć ogrzewanie (HEAT), ustawić temperaturę zadaną i pozostawić do nagrzania. Kiedy temperatura rzeczywista będzie zgodna z temperaturą zadaną, założyć zespół węży na komorę napełniania i zatrzasnąć.
22. Powoli przez kilka sekund inhalować parę z węża z nasadzonym ustnikiem.
23. Komory napełniania – z wyjątkiem separowania alkoholu i napełniania balonu zaworowego – nie pozostawiać na króćcu wydmuchowym Volcano Medic 2, jeżeli ogrzewanie jest włączone.
24. Oddychanie podczas inhalacji powinno być o połowę płytsze, niż w trakcie normalnego oddychania. Należy zatrzymać powietrze przez kilka sekund, następnie wykonać powolny wydech. Zalecamy świadome skoncentrowanie się na czynności inhalacji. Zawierający kannabidiol aerozol jest wchłaniany przez pęcherzyki płucne i  tak trafia do krwiobiegu. Działanie rozpoczyna się po ok. 1-2 minut.
25. Po inhalacji należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Otworzyć pokrywę komory napełniania przez obrócenie jej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wysypać zużyty materiał roślinny.

 

Szczegółowa instrukcja użycia opisana została w instrukcji obsługi. 

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Jeżeli u użytkownika występują schorzenia dróg oddechowych lub płuc, korzystanie z urządzenia dozwolone jest tylko po konsultacji i wyrażeniu zgody przez lekarza prowadzącego. W zależności od gęstości, opary mogą drażnić układ oddechowy i płuca, co może powodować kaszel.

Uwagi i środki ostrożności

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia waporyzatora.
Nie dotykać części metalowych.
Nie uruchamiać w przypadku uszkodzenia kabla zasilacza. 
Nie używać w pomieszczeniach wilgotnych np. w łazience, w środowisku łatwopalnym lub zagrożonym wybuchem, a także w pobliżu przedmiotów zapalnych np. zasłon, obrusów, papieru. 
Nigdy nie dotykać mokrymi dłońmi. 
Nie stosować kruchych ani uszkodzonych nasadek na ustnik. 

Należy używać tylko standaryzowanych i kontrolowanych, medycznych kwiatostanów konopi (Cannabis flos).
Chronić przed źródłami ciepła, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed wodą, wilgocią, zwierzętami domowymi i szkodnikami. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Osoby wymagające pomocy inhalować się mogą jedynie pod stałą kontrolą. 
W przypadku wystąpienia zakłóceń w trakcie użytkowania należy niezwłocznie wyciągnąć zasilacz z gniazda.
Waporyzatora można używać jedynie po założeniu jednorazowej nasadki ochronnej na ustnik. Przed użyciem urządzenia przez inną osobą należy wymienić moduł chłodnicy i wyczyścić waporyzator. 
Gorące urządzenie należy odkładać jedynie na powierzchnie twarde, nigdy na powierzchnie miękkie lub wrażliwe na wysoką temperaturę. 

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Przy odpowiednim stosowaniu kannabinoidy mogą wywołać działanie psychotyczne (oszałamiające), posiadają one także potencjał uzależniający. 

Uwagi

Medyczna marihuana jest sprzedawana w kawałkach lub już rozdrobniona, pacjent musi ją tylko podzielić na porcje i odważyć zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli kwiatostany konopi są nierozdrobnione, to należy je najpierw rozdrobnić, do czego służy wchodzący w skład zestawu młynek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Urządzenie nie jest dozwolone do używania przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. 

Cechy produktu

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij