Spirytus skażony hibitanem 0,5%, 1000 ml (Amara)
Spirytus skażony hibitanem 0,5%, 1000 ml (Amara)
15.99 zł

Spirytus skażony hibitanem 0,5%, 1000 ml (Amara)

Spirytus skażony hibitanem 0,5%, 1000 ml (Amara)
15.99 zł
BEZPŁATNIE

Opis

Spirytus skażony hibitanem 0,5%.

Skład

100 g produktu zawiera: 0,5 g substancji czynnej: chlorheksydyny diglukonianu

Substancje pomocnicze: etanol (760 g/l), woda oczyszczona

Dawkowanie

Do użytku zewnętrznego.

Dezynfekcja pola operacyjnego: dokładnie przecierać powierzchnię tamponem lub wacikiem suto nasączonym preparatem, wysuszyć jałowym ręcznikiem, po czym procedurę powtórzyć.

Mycie rąk: przemywać ręce i przedramiona czyszcząc za pomocą szczoteczki lub gąbki. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na paznokcie i przestrzenie między palcami. Następnie dokładnie przemyć ręce ciepłą wodą i powtórzyć procedurę czyszczenia.

Działanie

Działanie odkażające.

Działa bakteriobójczo i bakteriostatyczne na wegetatywne na postacie bakterii Gram-dodatnich, słabiej na bakterie Gram-ujemne.

Wskazania

Dezynfekcja pola operacyjnego przed zabiegiem, do mycia rąk przed zabiegami operacyjnymi.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu, a także na uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane

Preparat moze powodować podrażnienia skóry i tkanki poskórnje w postaci reakcji alergicznych i fotodermatoz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Unikać uwolnienia do środowiska.
  • Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi/międzynarodowy przepisami.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wdychanie oparów lub przypadkowe wypicie produktu powoduje obniżenie zdolności prowadzenia pojazdó i obsługi maszyn.

Producent

AMARA
Stacyjna 5
Kraków
Produkt w kategoriach
Cechy produktu
Płeć
Wiek
Typ produktu
Postać
Działanie/właściwości
Problem
Główny składnik
Część ciała
Pora stosowania
Sposób aplikacji
PRODUCENT