Elmex, żel, 25 g (import równoległy, Delfarma)
Elmex, żel, 25 g (import równoległy, Delfarma)
27.49 zł

Elmex, żel, 25 g (import równoległy, Delfarma)

Elmex, żel, 25 g (import równoległy, Delfarma)
Ostatnia cena produktu
27.49 zł
Icon
Ten produkt nie jest już dostępny w ofercie doz.pl
BEZPŁATNIE

Opis

Elmex żel do stosowania na zęby
Importer: Delfarma
Kraj: Niemcy
Dowiedz się więcej o imporcie równoległym

Skład

1 g żelu zawiera 12,5 mg fluoru z 30,32 mg aminofluorku Olaflur, 2,87 mg aminofluorku Dectaflur i 22,1 mg fluorku sodu (Natrii fluoridum) oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę, sacharynę, aromat bananowy, aromat jabłkowy, aromat mentonowy, olejek mięty pieprzowej, olejek mięty ogrodowej, wodę oczyszczoną.

Dawkowanie

Stosowanie żelu Elmex w domu:

W profilaktyce próchnicy i leczeniu wczesnych zmian próchnicowych u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia żel Elmex stosuje się raz w tygodniu, najlepiej wieczorem przed snem. Należy nałożyć 1 cm żelu (w przybliżeniu 0,5 g, co odpowiada 6,25 mg fluorku) na szczoteczkę, następnie szczotkować zęby przez 2-3 minuty, po czym wypluć i wypłukać jamę ustną. Dzieci w wieku 6-8 lat powinny stosować żel Elmex tylko pod nadzorem dorosłych.

Powinny one unikać połykania żelu podczas aplikacji, a po wyszczotkowaniu zębów wypluć i wypłukać jamę ustną. Żel Elmex nie powinien być stosowany przed opanowaniem umiejętności odpluwania (u dzieci w wieku przedszkolnym - poniżej 6 lat).

W leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych żel Elmex należy delikatnie nakładać palcem lub miękką szczoteczką na bolące powierzchnie.

W przypadku podwyższonego ryzyka próchnicy i w leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych podaną powyżej częstotliwość stosowania preparatu można zwiększyć. Dotyczy to szczególnie stosowania preparatu u pacjentów noszących aparaty ortodontyczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Elmex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie żelu Elmex w gabinecie stomatologicznym:

Żel Elmex może być podawany za pomocą specjalnych indywidualnych szyn plastycznych oraz łyżek do aplikacji, może być również nakładany bezpośrednio na powierzchnie żujące i do przestrzeni międzyzębowych przy użyciu tępej igły z napełnionej strzykawki jednorazowej. Powinno się zapewnić kontakt zębów z żelem przez 2-4 minuty, ale nie dłużej niż przez 5 minut. Po zabiegu należy wypłukać jamę ustną.

Zalecana częstotliwość tego typu aplikacji to około dwa razy w roku.

U pacjentów szczególnie narażonych na próchnicę ten sposób aplikacji można stosować częściej. Aplikacja żelu za pomocą łyżek rekomendowana jest od 8 roku życia.

Wskazania

Żel Elmex z aminofluorkami przeznaczony jest do stosowania:

profilaktycznie:

 • do intensywnej profilaktyki próchnicy, zwłaszcza u dzieci, młodzieży oraz u osób szczególnie narażonych na próchnicę - pacjentów z aparatami ortodontycznymi, mostami lub częściowymi protezami.

leczniczo:

 • do remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych,
 • do leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Elmex w następujących przypadkach:

 • w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników czynnych lub substancji pomocniczych,
 • w przypadku patologicznych zmian złuszczających błony śluzowej jamy ustnej,
 • u niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat, ponieważ lek zawiera olejek z mięty pieprzowej i olejek z mięty ogrodowej (istnieje niebezpieczeństwo skurczu krtani).
 • u pacjentów z fluorozą kości i/lub szkliwa oraz u osób, które nie kontrolują odruchu połykania (dzieci w wieku przedszkolnym - poniżej 6 lat, osoby niepełnosprawne).

Zachować szczególną ostrożność:

 • Ponieważ lek zawiera olejek z mięty pieprzowej i olejek z mięty ogrodowej, osoby z astmą oskrzelową i innymi zaburzeniami dróg oddechowych przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem lub lekarzem stomatologiem.
 • Dzieci w wieku 6-8 lat powinny stosować żel Elmex tylko pod nadzorem dorosłych. Dodatkowo nie poleca się aplikowania żelu Elmex w gabinecie za pomocą łyżki do fluoryzacji u dzieci w wieku poniżej 8 lat.
 • Po aplikacji żelu Elmex zaleca się kilkudniową przerwę w systemowym doprowadzaniu fluoru (na przykład w postaci tabletek).
 • Zawarty w preparacie glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Elmex może powodować działania niepożądane.

Częstość występowania działań niepożądanych jest zwykle opisywana następująco:

Bardzo często (≥ 1/10),
Często (≥ 1/100 do ≤ 1/10),
Niezbyt często (≥ 1/1000 do ≤ 1/100),
Rzadko (≥ 1/10 000 do ≤ 1/1000),
Bardzo rzadko (≤1/10 000),
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 • Bardzo rzadko może wystąpić ograniczone podrażnienie błon śluzowych i/lub złuszczanie śluzówki jamy ustnej albo reakcje uczuleniowe.
 • Po aplikacjach w gabinecie stomatologicznym za pomocą łyżki, następujących po sobie w krótkich odstępach czasu, bardzo rzadko obserwowano złuszczanie, uszkodzenia powierzchniowe, względnie owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy przerwać stosowanie żelu Elmex.
 • Glikol propylenowy może powodować podrażnienia skóry.
 • U niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat olejek z mięty pieprzowej i olejek mięty ogrodowej mogą spowodować skurcz krtani, powodujący ciężkie zaburzenia oddechowe.
 • U niektórych osób w czasie stosowania żelu Elmex mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Elmex z jedzeniem i piciem
Bezpośrednie zażycie wapnia, magnezu (np. mleka) i glinu (leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych; antacidum) po zastosowaniu żelu Elmex może skutecznie ograniczać jego działanie.

Ciąża
Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.
W okresie ciąży i karmienia piersią wolno stosować żel Elmex jedynie po porozumieniu się z lekarzem.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu żelu Elmex w czasie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Żel Elmex nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Elmex
Glikol propylenowy może powodować podrażnienia skóry.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.
Stosowanie żelu Elmex równocześnie z kuracjami przeprowadzanymi w oparciu o leki zawierające związki wapnia, magnezu lub glinu, może ograniczać skuteczność ich używania.

W przypadku zażycia większej dawki leku Elmex niż zalecana

Ostre przedawkowanie:

W przypadku ostrego przedawkowania możliwe są miejscowe podrażnienia błony śluzowej. W zależności od dawki i sposobu podawania (np. przy aplikacji w gabinecie stomatologicznym za pomocą łyżki) w ekstremalnych przypadkach do jamy ustnej może zostać wprowadzonych do 100 mg fluorku, co odpowiada 8 g żelu Elmex. Połknięcie całej tej ilości może wywołać mdłości, wymioty i biegunkę. Objawy te występują w większości przypadków w ciągu pierwszej godziny od zastosowania i ustają po upływie około 3 do 6 godzin.

Działania podejmowane w przypadku ostrego przedawkowania:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku objawów lekkiego zatrucia (poniżej 150 mg fluorku, co odpowiada ilości poniżej 12 g żelu Elmex), aby związać fluorek należy przyjmować napoje zawierające wapń (mleko, wapno w postaci tabletek musujących).

W przypadku objawów ciężkiego zatrucia (ponad 150 mg fluorku, co odpowiada ilości ponad 12 g żelu Elmex) zaleca się dodatkowo podanie węgla aktywnego. W razie potrzeby można też podać dożylnie wapno, wprowadzić wymuszoną diurezę oraz alkalizowanie moczu. Należy starannie kontrolować tętno, krzepnięcie krwi, równowagę elektrolitową i kwasowo- zasadową.

W przypadku pominięcia dawki leku Elmex
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Żel Elmex można zastosować ponownie w dowolnym momencie, jednakże po zastosowaniu należy odczekać zalecany okres przed kolejną aplikacją.

Przechowywanie leku Elmex
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Należy zwrócić uwagę na okres trwałości po otwarciu tuby. Po otwarciu lek jest trwały przez 20 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca terminu ważności.
Nie należy stosować żelu Elmex po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Żel Elmex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Producent

DELFARMA/GABA

Produkt w kategoriach
Cechy produktu
PRODUCENT