×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Azzalure - zastosowanie, działanie i opis

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Azzalure jest wskazany w celu tymczasowej poprawy wyglądu umiarkowanych lub silnych zmarszczek gładzizny czoła (pionowe zmarszczki pomiędzy brwiami) widocznych podczas marszczenia brwi u pacjentów dorosłych w wieku poniżej 65 lat. w przypadku, gdy nasilenie takich zmarszczek wywiera istotny psychologiczny wpływ na pacjenta.

Dawkowanie

Azzalure powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie takiego leczenia oraz wymagany sprzęt.

Dzieci i młodzież: Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Azzalure u dzieci poniżej 18. roku życia.

Poinformuj lekarza

Należy poinformować lekarza jeśli występuje: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; infekcja w proponowanych miejscach wstrzyknięć; w przypadku obecności miastenii rzekomoporaźncj. zespołu Eaton Lamberta lub stwardnienia bocznego zanikowego.

Azzalure należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem lub klinicznie potwierdzoną znaczną dysfunkcją przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. Nie zaleca się podawania Azzalure u pacjentów z dysfagią i aspiracją w wywiadzie. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania Azzalure w obecności stanu zapalnego w proponowanym miejscu(ach) wstrzyknięć lub. jeśli docelowy mięsień wykazuje nadmierne osłabienie lub zanik. Podobnie jak w przypadku wszystkich wstrzyknięć domięśniowych nie zaleca się podawania Azzalure u pacjentów z wydłużonym czasem krzepnięcia. Gdy podejrzewasz lub gdy jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią.

Skutki uboczne

Istnieje potencjalne ryzyko miejscowego osłabienia mięśni lub zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem tego produktu, które może tymczasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często - ból głowy; Często - niedowład twarzy (głównie opisywany jako niedowład brwi); Niezbyt często - zawroty głowy

Zaburzenia oka: Często - astenopia, opadnięcie powieki, obrzęk powieki, nasilenie łzawienia, zespół suchego oka, drganie mięśni (drganie mięśni wokół oczu); Niezbyt często - zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia ruchów gałek ocznych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często - świąd, wysypka skórna; Rzadko - pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często - odczyny w miejscu wstrzyknięcia (np. rumień, obrzęk, podrażnienie, wysypka, świąd, parestezja, ból. dyskomfort, kłucie i zasinienie)

Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często - nadwrażliwość