Manusan, 4%, płyn, 500 ml, z dozownikiem
Manusan, 4%, płyn, 500 ml, z dozownikiem
18.99 zł

Manusan, 4%, płyn, 500 ml, z dozownikiem

Manusan, 4%, płyn, 500 ml, z dozownikiem
Ostatnia cena produktu
18.99 zł
Icon
Ten produkt nie jest już dostępny w ofercie doz.pl
BEZPŁATNIE

Opis

Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.
 

Skład

Substancja czynna: Kwas d-glutonowy, związek z N ,N'"-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydyny) CAS: 18472-51-0 [Zaw.:40g/l]

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (>30%), środki konserwujące, kompozycje zapachowe.

Działanie

Produkt wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową. Działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby.

Wskazania

Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.

  • Higieniczne mycie rąk ma na celu usuniecie ze skóry rąk flory przejściowej. Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami.
  • Chirurgiczne mycie rąk. Chirurgiczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk wszelkich zanieczyszczeń, w tym flory przejściowej i jak najdalej idące usunięcie flory stałej. Chirurgiczne mycie rąk stosuje się przed każdą chirurgiczną interwencją przebiegającą z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta jak i przed podjęciem wszelkich czynności w strefie sterylnej.
  • Mycie ciała i włosów. Mycie ciała i włosów ma na celu usunięcie zabrudzeń oraz zmniejszenie ilości drobnoustrojów, na przykład po zanieczyszczeniu materiałami zakaźnymi, wydzielinami, wydalinami.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Higienicze mycie rąk: Nanieść 3 ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty. Dokładnie wpłukać wodą, a ręcze osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk: Nanieść 3-5 ml preparatu za zwilożone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty. Spłukać wodą. Następnie 3 ml preparatu wcierać w ręce i przedramiona przez conajmniej 1 minutę. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Podczas mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.

Mycie ciała i włosów: Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować na uszkodzony naskórek. Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.

Produktu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne. Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem - ryzyko wystąpienia przebarwień.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

  • W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, wyzyko poważnego uszkodzenia oczu
  • Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty
  • Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.
  • Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeśli są), nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem.

Uwagi

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Produkt do użytku zewnętrznego.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Unikać uwolniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

  • Chronić przed dziećmi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
  • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt.
  • Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.

Producent

Lab.Polfa Łódź
Aleje Jerozolimskie 142B
Warszawa

Manusan - Chlorhexidinum gluconicum - zastosowanie i działanie

Skład:

glukonian chlorheksydyny

Postać:

płyn

Kategoria:

Dermatologia

Specjalności:

Chirurgia ogólna Dermatologia i wenerologia

Działanie:

bakteriobójcze

Wskazania:

Płyn dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Diglukonian chlorheksydyny posiada zdolność kumulowania się w naskórku, dzięki czemu preparat wykazuje przedłużone działanie (do około 3 godzin), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry, uwalniające się do rękawiczek podczas operacji chirurgicznych.  

Dawkowanie:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Możliwe skutki uboczne:

Reakcje nadwrażliwości w postaci alergicznych zmian skórnych.

Poinformuj lekarza: