Lakcid Entero, 250 mg, kapsułki twarde, 10 szt

drożdże, probiotyki, kapsułki, biegunka

25,29 zł
Cena za szt.: 2,53 zł

Formy dostawy dla tego produktu

Opcja niedostępna? Sprawdź dlaczego


10 kapsułek twardych

1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae
var. boulardii
(synonim Saccharomyces boulardii)

ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU
LUB LECZENIE
BIEGUNEK
RÓŻNEGO POCHODZENIA

Wskazania do stosowania

leczenie ostrych
biegunek infekcyjnych

zapobieganie biegunkom podróżnych

nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile

wspomagająco w leczeniu eradykacyjnym zakażenia Helicobacter pylori

leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS)

zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym

Lakcid Entero jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) zaliczane do probiotyków. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in. do biegunek.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli

Leczenie ostrych biegunek występujących
w zespole jelita drażliwego
(leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów); zapobieganie biegunkom podróżnych (przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży); wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori:
1 kapsułka - 1 do 2 razy na dobę.

Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile:
4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.

Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym:
3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę.

U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie

Leku probiotycznego Lakcid® ENTERO nie należy przechowywać
w temperaturze powyżej 25°C

Lakcid® to marka leków probiotycznych

ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU LUB LECZENIE BIEGUNEK RÓŻNEGO POCHODZENIA

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE BIEGUNKI ZWIĄZANEJ Z ANTYBIOTYKOTERAPIĄ

Lakcid Entero. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) co odpowiada min. 10 mld żywych komórek/1 g liofilizatu oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: 61,25 mg laktozy bezwodnej i sód. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych. Leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS). Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków. Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem. Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym. Zapobieganie biegunkom podróżnych. Wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 26594 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.08.27.

Lakcid forte. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus: Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20%; Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę. CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza, żółcień pomarańczowa (E110). Każda kapsułka zawiera 115 mg sacharozy i 83 mg laktozy. Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych części. Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego. Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń. Wskazania: Poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy. Zapobieganie biegunce podróżnych. Leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 21228 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.18.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

LAK-E/005/05-2022

Podmiot odpowiedzialny

POLPHARMA SA
Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Producent

POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański

Opis

Lakcid Entero to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym zawierającym drożdżaki Saccharomyces boulardii. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in. do biegunek.

Skład

Substancją czynną jest Saccharomyces boulardii.

Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) co odpowiada min. 1010 żywych komórek/1 g liofilizatu.

Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), kompleks miedziowy chlorofilu (E141), żelaza tlenek żółty (E172), woda, sodu dodecylosiarczan

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego. Kapsułkę połknąć popijając szklanką wody.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli:

  • ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia;
  • biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii;
  • biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile: 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni;
  • biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułki na dobę;
  • biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.
  • Wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. 1 kapsułka 2 razy na dobę.

U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza

Działanie

Lakcid Entero przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory.

Wskazania

Lakcid Entero jest stosowany w: leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych (występujących po spożyciu pokarmów bądź napojów zawierających bakterie chorobotwórcze lub po kontakcie np. z rotawirusami); leczeniu biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS); zapobieganiu biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków (biegunka występująca podczas lub po stosowaniu antybiotyku); nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganiu biegunkom podróżnych; wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Lakcidu Entero u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku, u pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej oraz w pacjentów w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko wystąpienia fungemii.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób): - przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - wzdęcia, zaparcia, - ciężkie zakażenie krwi (posocznica), - obrzęk twarzy, - wysypka miejscowa, wysypka na całym ciele (osutka), - pokrzywka, świąd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku: braku poprawy po 2 dniach leczenia, gorączki, pojawienia się krwi lub śluzu w stolcu, uczucia wzmożonego pragnienia, suchości języka, gdyż są to objawy rozpoczynającego się odwodnienia.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Lakcid Entero jednocześnie z innymi doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi oraz z inhibitorami monoaminooksydazy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Kapsułkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej szklanką wody). Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Dla pacjentów, którzy mają problemy z połykaniem oraz dla dzieci w wieku poniżej 6 lat, jak również przy karmieniu przez zgłębnik, kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość wymieszać odpowiednio z pokarmem lub z płynem w temperaturze pokojowej lub z roztworem do żywienia dojelitowego.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem produktu Lakcid Entero w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Tego leku nie należy stosować u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy.

Cechy produktu

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi
Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Umów E-Wizytę
Przeziębienie?
Umów e-wizytę!
Umów e-wizytę
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij