Dziurawiec
Mateusz Durbas

Jakie suplementy mogą pomóc na stres i zmęczenie?

Dbałość o zdrowie psychiczne sprowadza się do odpowiedniego stylu życia, który uwzględnia systematycznie wykonywaną aktywność fizyczną, właściwy sposób odżywiania, należytą higienę snu, dobre relacje z bliskimi, wsparcie społeczne oraz znajdowanie czasu na odpoczynek i relaks. Wiele osób zmagających się z chronicznym stresem i zmęczeniem decyduje się często na suplementację diety preparatami bogatymi w bioaktywne składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz gospodarki hormonalnej. Istnieje co najmniej kilka substancji bioaktywnych, które rzeczywiście mogą wspomagać organizm w walce ze stresem oraz wzmożonym napięciem i zmęczeniem.

 1. Witamina D na stres i zmęczenie
 2. Witaminy z grupy B i ich wpływ na układ nerwowy
 3. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 a stres
 4. Magnez na stres
 5. Cynk i działanie przeciwdepresyjne
 6. Antydepresyjny selen
 7. Ekstrakt z korzenia ashwagandhy jako gwarant spokoju
 8. Przeciwlękowa kurkumina
 9. Probiotyki na lęk
 10. Dziurawiec zwyczajny
 11. Koenzym Q10 również chroni przed stresem

Witamina D na stres i zmęczenie

Aktywna postać witaminy D – kalcytriol – poprzez swoiste receptory dla witaminy D (VDR) wpływa na poszczególne struktury mózgowia, między innymi na podwzgórze, hipokamp i korę mózgową, a zatem obszary odpowiedzialne za zdolności poznawcze oraz funkcje pamięciowe. Witamina D ma wpływ na dojrzewanie i różnicowanie się komórek nerwowych, regulację pracy komórek glejowych oraz stymulację syntezy neurotransmiterów (np. acetylocholiny). Sugeruje się, że niskie stężenie witaminy D we krwi może być związane z występowaniem zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz schizofrenia. Witamina D wpływa na wytwarzanie serotoniny – neuroprzekaźnika warunkującego stabilny nastrój, którego niskie stężenie często stwierdza się u pacjentów z depresją. Ponadto osoby z niskim poziomem witaminy D we krwi mają większe ryzyko rozwoju depresji w porównaniu z osobami o wyższym stężeniu metabolitu 25(OH)D w surowicy. Wykazano również, że suplementacja witaminy D jest skuteczna w łagodzeniu objawów zaburzeń depresyjnych i prawdopodobnie lękowych.

Witaminy z grupy B i ich wpływ na układ nerwowy

Dobrze wiadomo, że witaminy z grupy B mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a ich niedobór może wiązać się z wystąpieniem objawów zaburzeń psychicznych oraz pogorszeniem funkcji poznawczych. W szczególności witaminy B1, B3, B6, B9 i B12 są niezbędne dla właściwego funkcjonowania komórek nerwowych oraz zachowania dobrego zdrowia psychicznego. Przeprowadzone badania pokazały, że długotrwała suplementacja kwasem foliowym i witaminą B12 (od kilku tygodni do nawet kilku lat) może zmniejszać ryzyko nawrotów zaburzeń depresyjnych o blisko 67% oraz obniżać o 35% ryzyko pojawienia się objawów depresji u osób zagrożonych tą coraz częściej występującą chorobą psychiczną.

Ponadto wykazano, że osoby ze stwierdzoną depresją mają zazwyczaj niższe stężenie kwasu foliowego i witaminy B6 we krwi w porównaniu z osobami zdrowymi, co może świadczyć o znaczeniu tych witamin z grupy B w rozwoju depresji. Sugeruje się również, że niedobór witaminy B6 może predysponować do stanów obniżonego nastroju i depresji z uwagi na to, iż wpływa ona na syntezę neuroprzekaźników takich jak serotonina oraz kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Podobnie niedobory witaminy B12 mogą wyraźnie sprzyjać pogorszeniu funkcji poznawczych oraz rozwojowi depresji i choroby Alzheimera.

Powiązane produkty

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 a stres

Kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) zaliczane są do najcenniejszych dla zdrowia długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3. Mają one dobrze udokumentowane właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, obniżające ciśnienie krwi oraz łagodzące objawy depresji. Kwasy EPA i DHA poprawiają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych oraz funkcje śródbłonka naczyniowego, jak również korzystnie wpływają na lipidogram – obniżają zwłaszcza stężenie triglicerydów oraz cholesterolu frakcji LDL (tzw. „złego” cholesterolu) we krwi. Przeprowadzone badania pokazały, że kwasy Omega-3 (w szczególności EPA i DHA) zmniejszają ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych (m.in. orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, pamięci krótko- i długotrwałej) u osób starszych.

Wyniki najświeższej metaanalizy uwzględniającej 10 badań klinicznych z randomizacją i całościowym udziałem 1426 uczestników wykazały, że suplementacja diety kwasami EPA i DHA w łącznej dawce 1-2 g na dobę może powodować istotne zmniejszenie nasilenia objawów depresyjnych. W jednym badaniu odnotowano również znaczne złagodzenie objawów lękowych w przypadku suplementacji kwasu EPA w dobowej dawce wynoszącej 2,1 g. Oprócz tego odpowiednie spożycie kwasów EPA i DHA może przyczyniać się do znaczącej redukcji odczuwanego stresu i objawów wypalenia zawodowego, a także zapobiegania nadmiernemu wzrostowi stężenia kortyzolu we krwi.

Magnez na stres

Magnez jest kluczowym wewnątrzkomórkowym kationem, który aktywuje ponad 300 enzymów. Odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, procesach termoregulacji oraz przewodnictwie nerwowo-mięśniowym, ponadto uczestniczy w przemianach metabolicznych ATP (adenozynotrifosforanu), czyli cząsteczki stanowiącej podstawowe źródło energii podczas skurczu mięśni. Istnieją dowody naukowe wskazujące na to, że suplementacja magnezu może łagodzić objawy depresji, poprawiać jakość snu oraz zmniejszać intensywność lub częstość występowania migrenowych bólów głowy.

Magnez jest składnikiem niezbędnym w procesie przekształcania tryptofanu do serotoniny, czyli neuroprzekaźnika warunkującego zdrowie psychiczne i stabilny nastrój. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, iż ponad 90% mężczyzn oraz blisko 70% kobiet spożywa niedostateczną ilość magnezu, tj. odpowiednio przeciętnie 218,5 mg i 220,8 mg na dobę. W przypadku bardziej nasilonego niedoboru magnezu mogą pojawiać się takie objawy, jak osłabienie, brak apetytu, apatia, senność, stany lękowe i pogorszenie nastroju. Warto w tym miejscu podkreślić, że należy zwracać szczególną uwagę na skład preparatów farmaceutycznych zawierających magnez i przede wszystkim wybierać ten w formie dobrze przyswajalnego mleczanu lub cytrynianu magnezu.

Cynk i działanie przeciwdepresyjne

Cynk jest pierwiastkiem śladowym, który może wykazywać właściwości przeciwdepresyjne zarówno poprzez modulowanie aktywności neurotransmiterów pobudzających, jak i działanie antyoksydacyjne i antyzapalne. W przebiegu zaburzeń depresyjnych mogą pojawić się niedobory cynku wynikające z niskiego spożycia wraz z dietą oraz jego zużycia w procesach obrony antyoksydacyjnej organizmu. Udowodniono, że osoby ze stwierdzoną depresją mają istotnie niższe stężenie cynku we krwi niż osoby zdrowe, co jest jednak uznawane za następstwo zaburzeń nastroju o typie depresyjnym. Z kolei osoby z najwyższym spożyciem cynku wraz z pokarmem miały o 33% mniejsze ryzyko rozwoju depresji w porównaniu z osobami o najmniejszej podaży tego składnika pokarmowego.

Wykazano, że suplementacja diety cynkiem u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją jest skuteczna w łagodzeniu objawów zaburzeń depresyjnych. Poza tym w niektórych badaniach stwierdzono, że wdrożenie suplementacji cynkiem łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi skutecznie zmniejszało nasilenie objawów depresyjnych u badanych pacjentów z depresją, a uzyskane wyniki były bardziej korzystne niż w przypadku zastosowania wyłącznie samego leczenia farmakologicznego.

Sprawdź cynk i inne polecane minerały w ofercie DOZ.pl

Antydepresyjny selen

Selen jest ważnym składnikiem pokarmowym, który jako antyoksydant bierze udział w zmiataniu wolnych rodników tlenowych, zmniejszając w ten sposób stres oksydacyjny w ustroju. Przeprowadzone badania obserwacyjne pokazały, że osoby dorosłe, które miały wyższe stężenie selenu we krwi, cechowały się znacznie niższym ryzykiem wystąpienia objawów depresyjnych. Wykazano również, że osoby dostarczające niewielkich ilości selenu wraz z dietą mają wyższe ryzyko pojawienia się ciężkich zaburzeń depresyjnych. Wyniki niedawnej metaanalizy potwierdziły, że suplementacja selenem może znacząco zmniejszać objawy depresyjne oraz odgrywać ważną rolę ochronną przed depresją poporodową.

Ekstrakt z korzenia ashwagandhy jako gwarant spokoju

Doniesienia literaturowe z ostatnich lat wskazują na pewne korzyści wynikające ze stosowania ekstraktu z korzenia ashwagandhy u osób obciążonych długotrwałym stresem oraz cierpiących na zaburzenia lękowe. Ekstrakt z korzenia ashwagandhy może wykazywać właściwości przeciwzapalne, przeciwstresowe, przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz neuroprotekcyjne. W jednym z niedawno opublikowanych badań klinicznych z randomizacją, w którym udział wzięło 40 pacjentów z zaburzeniem lękowym uogólnionym leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), wykazano, iż 6-tygodniowa suplementacja diety ekstraktem z korzenia ashwagandhy w dawce 1000 mg na dobę spowodowała znaczące zmniejszenie objawów lękowych ocenianych przy użyciu skali oceny lęku Hamiltona (HAMA). W kilku innych pracach odnotowano, że suplementacja ekstraktem z korzenia ashwagandhy istotnie obniżała nie tylko nasilenie objawów lękowych i depresyjnych, ale także poziom odczuwanego stresu i stężenie kortyzolu (tzw. hormonu stresu) o poranku.

Wydaje się, że ekstrakt z korzenia ashwagandhy może łagodzić objawy stresu, zaburzeń lękowych, depresji i bezsenności głównie poprzez regulację aktywności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA) i układu współczulnego wraz z rdzeniem nadnerczy (SAM), a także szlaków neurotransmisji GABA-ergicznej i serotoninergicznej.

MAGNEZ

CYNK

MELISA

Przeciwlękowa kurkumina

Na podstawie wyników dotychczasowych metaanaliz można stwierdzić, że suplementacja diety kurkuminą przyczynia się do znaczącego złagodzenia objawów depresyjnych i lękowych u pacjentów ze stwierdzona depresją. Okazuje się bowiem, że kurkumina wykazuje nie tylko właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, lecz także przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i neuroprotekcyjne. Przeprowadzone badania wykazały, że kurkumina ma skuteczne działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami depresyjnymi, gdy jest stosowana w dawkach od 500 mg do 1500 mg na dzień przez okres 12 tygodni.

Kurkuma
Kurkuma

Probiotyki na lęk

Probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny w organizmie gospodarza. Opublikowane w ostatnich latach prace z udziałem ludzi sugerują, że modyfikacja mikrobioty jelitowej poprzez przyjmowanie określonych szczepów bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i/lub Bifidobacterium może przynieść wymierne korzyści zdrowotne u osób z ciężkim zaburzeniem depresyjnym, wysokim poziomem kortyzolu, silnym lękiem oraz u osób narażonych na duży stres psychiczny.

Wykazano, że niektóre probiotyki mogą mieć zastosowanie w łagodzeniu objawów zaburzeń lękowych oraz depresji. W jednym z niedawno przeprowadzonych badań udowodniono, że po czterech tygodniach stosowania szczepów probiotycznych Lactobacillus helveticus R0052 i Bifidobacterium longum R0175 nastąpiło istotne zmniejszenie objawów lękowych i depresyjnych u badanych pacjentów ze zdiagnozowaną depresją nieleczonych dotychczas lekami antydepresyjnymi, natomiast znacząca poprawa jakości snu wystąpiła dopiero po ośmiu tygodniach przyjmowania probiotyku.

Sprawdź ofertę probiotyków na DOZ.pl

Dziurawiec zwyczajny

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdepresyjne oraz neuroprotekcyjne. Ziele dziurawca zwyczajnego charakteryzuje się silnym działaniem antyoksydacyjnym, czyli zmiatającym wolne rodniki i reaktywne formy tlenu, dzięki czemu może chronić organizm przed rozwojem wielu chorób przewlekłych.

Wśród głównych związków bioaktywnych o szerokich właściwościach prozdrowotnych naturalnie zawartych w dziurawcu zwyczajnym najczęściej wymienia się: naftodiantrony (hyperycyna i jej pochodne), pochodne floroglucyny, flawonoidy, kwasy fenolowe, witaminy (A, C, B3 i B4), fitosterole, kwasy organiczne, olejki eteryczne, pektyny i ksantony. Wyniki ostatniej metaanalizy, czyli zbioru 27 badań klinicznych z randomizacją, w których łącznie wzięło udział 3808 pacjentów, wykazały, iż ziele dziurawca ma podobną skuteczność jak stosowanie leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną depresją. Dotychczas przeprowadzone badania z udziałem ludzi potwierdzają skuteczność kliniczną stosowania ziela dziurawca w łagodzeniu objawów depresji oraz jego bezpieczeństwo, gdy czas kuracji nie przekracza 12 tygodni. Dziurawiec jest ogólnie dobrze tolerowany przez zdecydowaną większość osób, a jakiekolwiek działania niepożądane, jeśli w ogóle wystąpią, są uważane za łagodne i przemijające.

Koenzym Q10 również chroni przed stresem

Koenzym Q10 to cząsteczka wytwarzana w ludzkim organizmie, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek. Wspomaga mitochondria podczas produkcji energii i jest częścią wewnętrznego systemu obrony antyoksydacyjnej. Koenzym Q10 wykazuje silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, dzięki czemu umożliwia skuteczną ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że suplementacja koenzymem Q10 w dobowej dawce od 100 mg do 500 mg może przyczyniać się do zmniejszenia subiektywnego uczucia zmęczenia wywołanego między innymi chorobą bądź zwiększonym wysiłkiem fizycznym lub intelektualnym. Poza tym koenzym Q10 może łagodzić objawy fibromialgii (w tym depresji, niepokoju, wzmożonego uczucia lęku) oraz zmniejszać częstotliwość występowania napadów migreny w ciągu miesiąca i czas trwania ataków bólu głowy.

 1. Anglin RE, Samaan Z, Walter SD, et al. Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2013 Feb:202:100-7.
 2. Cheng YC, Huang YC, Huang WL. The effect of vitamin D supplement on negative emotions: A systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2020 Jun;37(6):549-564.
 3. Almeida OP, Ford AH, Flicker L. Systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials of folate and vitamin B12 for depression. Int Psychogeriatr. 2015 May;27(5):727-37.
 4. Mikkelsen K, Stojanovska L, Apostolopoulos V. The Effects of Vitamin B in Depression. Curr Med Chem. 2016;23(38):4317-4337.
 5. Liao Y, Xie B, Zhang H, et al. Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. Transl Psychiatry. 2019 Aug 5;9(1):190.
 6. Kelaiditis CF, Gibson EL, Dyall SC. Effects of long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids on reducing anxiety and/or depression in adults; A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2023 May;192:102572.
 7. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K. i wsp. Normy żywienia dla populacji polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2020.
 8. Tarleton EK, Littenberg B, MacLean CD, et al. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. PLoS One. 2017 Jun 27;12(6):e0180067.
 9. Li Z, Li B, Song X, et al. Dietary zinc and iron intake and risk of depression: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2017 May;251:41-47.
 10. Schefft C, Kilarski LL, Bschor T, et al. Efficacy of adding nutritional supplements in unipolar depression: A systematic review and meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol. 2017 Nov;27(11):1090-1109.
 11. Sajjadi SS, Foshati S, Haddadian-Khouzani S, et al. The role of selenium in depression: a systematic review and meta-analysis of human observational and interventional studies. Sci Rep. 2022 Jan 20;12(1):1045.
 12. Fuladi S, Emami SA, Mohammadpour AH, et al. Assessment of the Efficacy of Withania somnifera Root Extract in Patients with Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Double-blind Placebo- Controlled Trial. Curr Rev Clin Exp Pharmacol. 2021;16(2):191-196.
 13. Fusar-Poli L, Vozza L, Gabbiadini A, et al. Curcumin for depression: a meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(15):2643-2653.
 14. Wallace CJK, Milev RV. The Efficacy, Safety, and Tolerability of Probiotics on Depression: Clinical Results From an Open-Label Pilot Study. Front Psychiatry. 2021 Feb 15;12:618279.
 15. Ng QX, Venkatanarayanan N, Ho CY. Clinical use of Hypericum perforatum (St John's wort) in depression: A meta-analysis. J Affect Disord. 2017 Mar 1;210:211-221.
 16. Mehrabani S, Askari G, Miraghajani M, et al. Effect of coenzyme Q10 supplementation on fatigue: A systematic review of interventional studies. Complement Ther Med. 2019 Apr;43:181-187.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Filtry w okularach przeciwsłonecznych. Jak działają i dlaczego powinny być dobrej jakości?

  Są nieodłącznym atrybutem każdego słonecznego dnia. Najczęściej sięgamy po nie latem, jednak w ciągu całego roku powinniśmy mieć je przy sobie, aby chronić nasze oczy przed działaniem promieni słonecznych. Mowa oczywiście o okularach przeciwsłonecznych, które – oprócz pełnienia funkcji dodatku do stylizacji – stanowią barierę chroniącą jeden z naszych zmysłów: wzrok. Podobnie jak przy zakupie ubrań, butów, żywności czy kosmetyków zwracamy uwagę na ich jakość, tak i w przypadku wyboru okularów słonecznych powinniśmy dobrać takie, które będą odpowiednie do naszych potrzeb nie tylko pod względem wizualnym, ale przede wszystkim jakościowym.

 • Jak zacząć biegać? ABC biegania dla początkujących

  Bieganie wyszczupla sylwetkę, wzmacnia mięśnie, pozwala na trening w zasadzie w każdych warunkach i okolicznościach. Można biegać zarówno na siłowni (na bieżni), jak i pod gołym niebem. Na początku bieganie wymaga chwili przygotowania i dostosowania swojego organizmu do nowych warunków, jednak w miarę zdobywania doświadczenia i wiedzy staje się codziennym nawykiem. Jak zacząć biegać? O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę, aby nie zrobić sobie krzywdy? Zobacz nasz poradnik ABC biegania dla początkujących. 

 • Co kupić mamie na Dzień Matki?

  Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki. To szczególne święto jest doskonałą okazją, aby podziękować mamom za ich bezwarunkową miłość i akceptację, trud wychowania, okazywane serce. Tego dnia każda mama powinna czuć się doceniona. Produkty pomagające zachować zdrowie i dbać o urodę to świetne inspiracje na wyjątkowy prezent dla najukochańszej mamy.

 • Co jeść na redukcji? Dieta dla dziewczyny 75 kg (aktywny tryb życia). Efekty

  Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim każdy z nas chciałby wyglądać jak najlepiej! Bardzo często przed wakacjami decydujemy się na diety redukcyjne, które pozwolą na pozbycie się zbędnych kilogramów i poprawę sylwetki. Jak wygląda taka dieta i co jeść na redukcji przy aktywnym trybie życia?

 • Czy trzeba myć banany przed jedzeniem?

  Nie myjesz bananów przed zjedzeniem? Czas to zmienić! Konieczność mycia warzyw i owoców przed spożyciem dla większości konsumentów jest oczywista. Z drobnym wyjątkiem. Żyjemy w przeświadczeniu, że produktów spożywczych, które przed zjedzeniem obiera się ze skóry, np. bananów, myć nie trzeba. Najwyższa pora zmienić dotychczasowe nawyki.

 • Czy można poprawić nastrój dietą?

  Depresja i stany lękowe to obecnie najczęściej występujące schorzenia psychiczne na świecie, których objawy istotnie wpływają na samopoczucie psychofizyczne, codzienne funkcjonowanie oraz ogólną jakość życia. W ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem cieszy się wpływ sposobu odżywiania nie tylko na zdrowie fizyczne, lecz także psychiczne. Obecnie dobrze wiadomo, że niedobory żywieniowe mogą zwiększać ryzyko rozwoju depresji i negatywnie wpływać na samopoczucie.

 • Co pić na stres i zmęczenie?

  Stres jest reakcją organizmu na zaburzenie stanu równowagi. Przewlekły stres przyczynia się do ogólnego obniżenia jakości życia i szerokiej gamy zaburzeń, w tym nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób zapalnych jelit oraz trudności natury psychologicznej czy psychiatrycznej. Dobrze wiadomo, że prawidłowy stan nawodnienia organizmu korzystnie wpływa na samopoczucie psychofizyczne. Oprócz samej wody można wyszczególnić kilka gorących napojów, których regularne picie może wspomagać organizm w radzeniu sobie ze stresem, niepokojem i nadmiernym zmęczeniem.

 • Jak wyciągnąć psu i kotu kleszcza? Instrukcja krok po kroku

  Kleszcze to uciążliwe pasożyty, które mogą przenosić groźne choroby na zwierzęta. Na szczęście ich usunięcie jest stosunkowo proste, o ile wiemy, jak się do tego zabrać. Jak bezpiecznie i skutecznie wyciągnąć kleszcza psu i kotu, by zminimalizować ryzyko infekcji? Co zrobić z kleszczem?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij