Pulmonologia

Pulmonologia - dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób płuc i układu oddechowego.