Padaczka – przyczyny, objawy, leczenie napadów padaczkowych
Oliwia Janota

Padaczka – przyczyny, objawy, leczenie napadów padaczkowych

Napad drgawek, potocznie zwany padaczką, to reakcja organizmu wywołana niewłaściwymi, nadmiernymi wyładowaniami neuronów mózgowych. Padaczka w terminologii medycznej to dwa lub więcej nieprowokowane napady padaczkowe w odstępstwie powyżej doby. Nie dotyczy to pojęcia drgawek gorączkowych, które występują u dzieci do 5. roku życia. Padaczka może objawiać się nie tylko poprzez drgawki, ale również utratę przytomności, omamy wzrokowe czy zaburzenia mowy.

 1. Objawy padaczki. Jak wyglądają napady padaczkowe?
 2. Przyczyny padaczki. Co może wywołać atak?
 3. Napad padaczkowy – jak się zachować? Jak pomóc osobie z padaczką?
 4. Padaczka – przyczyny. Czy padaczka jest na tle nerwowym? Czy padaczka jest dziedziczna?
 5. Padaczka – rozpoznanie
 6. Czy padaczka jest uleczalna?
 7. Padaczka – leczenie. Co pomaga na padaczkę?
 8. Padaczka a prawo jazdy. Czy osoba z padaczką może prowadzić samochód?
 9. Padaczka – rokowania. Ile żyją ludzie z padaczką?

Objawy padaczki. Jak wyglądają napady padaczkowe?

Napad padaczkowy może wyglądać w sposób typowy, tj. występują drgawki (toniczno-kloniczne, miokloniczne), będące mimowolnymi skurczami mięśni szkieletowych, wraz z utratą przytomności, prężeniem ciała, sinicą i pienistą wydzieliną z ust. Padaczka może się objawiać również przez utratę przytomności lub tzw. napady nieświadomości, podczas których chory jest przytomny, lecz na czas napadu, przez wyładowania w korze mózgowej, traci świadomość i nie pamięta okoliczności zdarzenia. Pacjenci mogą być również przytomni i pozornie świadomi, ale w trakcie napadu padaczki zaczynają zachowywać się nienaturalnie, pojawiają się omamy wzrokowe, słuchowe i zaburzenia mowy.

Przyczyny padaczki. Co może wywołać atak?

Drgawki dzielą się na prowokowane i nieprowokowane. Drgawki prowokowane są wywołane określonym czynnikiem zachodzącym w czasie napadu, np. zbyt niskim stężeniem glukozy we krwi, urazem, udarem, zatruciem, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Występują również w przypadku odstawienia alkoholu (padaczka alkoholowa). Drgawki prowokowane zawsze występują w bliskim związku czasowym z czynnikiem, który je wywołał. Natomiast drgawki nieprowokowane są związane z ogólnymi predyspozycjami, wrodzonymi lub nabytymi, lecz nie występują natychmiast z czynnikiem, który je powoduje. Przyczynami są indywidualne predyspozycje genetyczne, guzy mózgu, blizny po udarze (padaczka poudarowa), wrodzone zaburzenia budowy kory mózgu.

Powiązane produkty

Napad padaczkowy – jak się zachować? Jak pomóc osobie z padaczką?

Widząc chorego z napadem padaczki, zapewnij drożność dróg oddechowych – nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust chorego! Nie przytrzymuj chorego w trakcie drgawek, ale upewnij się, że nie znajduje się w pozycji i miejscu, które mogą spowodować dodatkowe obrażenia. Zabezpiecz miejsce, w którym znajduje się chory, poluzuj krawat, delikatnie rozepnij kołnierz koszuli, by nie krępował ruchów. Wezwij pomoc – zadzwoń po zespół ratownictwa medycznego. Po napadzie sprawdź, czy chory oddycha. Jeśli tak – ułóż pacjenta w pozycji bezpiecznej, a pod jego głowę możesz włożyć poduszkę lub złożoną odzież. Upewnij się, że chory ma zapewnioną drożność dróg oddechowych i oddycha. Nie budź chorego – po napadzie organizm zapada w sen. Pozostań z pacjentem do momentu przyjazdu karetki.

Padaczka – przyczyny. Czy padaczka jest na tle nerwowym? Czy padaczka jest dziedziczna?

Przyczyny padaczki nie zawsze zostają ustalone, u części pacjentów epilepsja jest dziedziczna. Padaczka na tle nerwowym może wystąpić w formie psychogennych napadów rzekomopadaczkowych, które przypominają klasyczne napady drgawek toniczno-klonicznych, jednak czynność mózgu nie jest wówczas zaburzona, nie obserwuje się dodatkowych wyładowań neuronalnych. Przyczyną są zaburzenia psychiczne pacjenta, który symuluje napad drgawek.

Padaczka – rozpoznanie

Jedynym badaniem, które z największym prawdopodobieństwem pozwala potwierdzić diagnozę epilepsji jest badanie elektroencefalograficzne, które rejestruje czynność bioelektryczną mózgu w postaci fal. Jest to bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Badania dodatkowe pozwalają uzupełnić obraz o ewentualne przyczyny napadu padaczkowego, np. badania krwi pozwalają określić, czy nie wystąpiły zaburzenia elektrolitowe lub hipoglikemia (padaczka cukrzycowa), a badania obrazowe (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) są niezbędne do wykluczenia udaru lub guza mózgu.

Czy padaczka jest uleczalna?

Niestety, epilepsja nie jest uznawana za chorobę uleczalną. Niemniej ponad ¾ pacjentów osiąga bardzo dobry efekt terapeutyczny, a u ⅔ chorych następuje całkowite ustąpienie napadów padaczkowych. Skuteczność leczenia zależy od przyczyny epilepsji, odpowiedzi na leczenie oraz współpracy pacjenta w zakresie regularnego przyjmowania leków. U niektórych pacjentów po 3-5 latach bez epizodu padaczki można rozważyć odstawienie leków.

Padaczka – leczenie. Co pomaga na padaczkę?

Leczenie opiera się głównie na konkretnych grupach leków, które mają na celu zahamowanie nadmiernych wyładowań neuronów, tj. walproiniany, benzodiazepiny, barbiturany. W przypadku nieskuteczności leczenia lub określonej przyczyny napadów (guz mózgu, naczyniak) przeprowadza się zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zmiany, która stanowi tzw. ognisko padaczkowe. Lekooporna padaczka u dzieci jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia dietą ketogenną pod ścisłym nadzorem lekarza i dietetyka.

Zapoznaj się z ofertą kwasów tłuszczowych omega na DOZ.pl

Padaczka a prawo jazdy. Czy osoba z padaczką może prowadzić samochód?

Pacjenci z epilepsją nie mogą prowadzić pojazdów, jeśli w ciągu ostatniego roku wystąpił u nich napad padaczkowy. Orzeczenie o stanie zdrowia wydaje się na podstawie badania lekarskiego. Należy podkreślić, że niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki również stanowią przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów.

Padaczka – rokowania. Ile żyją ludzie z padaczką?

Do 80% pacjentów utrzymuje wysoką jakość życia przy dobrze dobranym leczeniu farmakologicznym. U ponad 60% udaje się osiągnąć całkowite ustąpienie napadów. Niestety, jednocześnie dane statystyczne wykazują, iż pacjenci z epilepsją bardzo często umierają przedwcześnie. Przed 56. rokiem życia śmiertelność jest aż 10-krotnie wyższa niż średnia w populacji. Najbardziej zagrożeni są chorzy, którzy jednocześnie zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, nadużywają alkoholu lub narkotyków.

 1. Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych 2022/2023, pod red. P. Gajewskiego, Kraków 2021, s. 64-65.
 2. Medycyna wewnętrzna, pod red G. Herolda i wsp., Warszawa 1996, s. 870.
 3. S. D. Shorvon, The etiologic classification of epilepsy, „Epilepsia” vol. 52, 6 (2011): 1052-7.
 4. E. Beghi et al., The natural history and prognosis of epilepsy, „Epileptic disorders: international epilepsy journal with videotape” vol. 17, 3 (2015): 243-53.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Drgawki – przyczyny, rodzaje, leczenie

  Drgawki są jednym z najczęstszych objawów chorobowych jakie spotyka się u ludzi. Z badań wynika, że od 5 do 8% ludzi w ciągu życia ma pojedynczy lub przygodny napad drgawek.

 • Jak rozpoznać nagły stan neurologiczny?

  Udar mózgu, padaczka lub zwykły uraz głowy mogą stać za objawami, które wliczamy w nagły stan neurologiczny. Należy wiedzieć, że dochodzi wówczas np. do utraty przytomności, zaburzeń świadomości, niedowładu kończyn, drgawek ogarniających ciało lub zaburzeń mowy.

 • Omdlenia - kiedy padasz bez czucia

  Omdlenie jest to krótkotrwała, ustępująca samoistnie utrata przytomności i napięcia mięśniowego, powodowana niedotlenieniem mózgu wskutek zmniejszenia przepływu krwi. Powrót świadomości zwykle następuje w ciągu kilkunastu sekund.

 • EEG – na czym polega elektroencefalografia? Jakie są wskazania i jak przebiega badanie EEG?

  EEG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca zbadać bioelektryczną czynność mózgu. Badanie EEG polega na umieszczeniu na głowie elektrod (zazwyczaj 19) i rejestrowaniu aktywności mózgu, zmian potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, przy pomocy specjalnego urządzenia – encefalografu. Wskazania do wykonania badania EEG obejmują m. in. napady padaczkowe, znaczne problemy z pamięcią, zaburzenia wzroku, bóle głowy, omdlenia. EEG głowy wykonuje się zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Czy pacjent musi w szczególny sposób przygotować się do badania EEG? Jak interpretować wyniki EEG?

 • Elektrolity – jaką rolę pełnią w organizmie i jak objawia się ich niedobór?

  O elektrolitach słyszał prawie każdy, natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę pełnią w naszym organizmie. Bez nich nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie, ich obecność jest wręcz niezbędna do życia. Dlatego też istotne jest niedopuszczanie do ich niedoboru. Kiedy wiadomo, że mamy niedobór elektrolitów? Jak uzupełniać ich poziom w organizmie?

 • Udar krwotoczny mózgu – na czym polega? Jakie są objawy wylewu krwi do mózgu, jak wygląda diagnostyka i leczenie? Udar mózgu – pierwsza pomoc

  Udary mózgu dzieli się na udary krwotoczne – spowodowane wynaczynieniem się krwi poza światło naczynia krwionośnego i udary niedokrwienne – które występują na skutek zamknięcia tętnicy przez blaszkę miażdżycową lub materiał zatorowy. Udary są jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności dorosłych w populacjach rozwiniętych. Udary krwotoczne występują rzadziej niż udary niedokrwienne, wiążą się  jednak z większym ryzykiem poważnych powikłań, w tym zgonu.  

 • Choroby przysadki mózgowej

  Choroby przysadki mózgowej zwykle mają związek z nieprawidłowym wydzielaniem hormonów i z zaburzeniem funkcjonowania układu przysadkowo-podwzgórzowego. Jakie choroby przysadki mózgowej można rozpoznać?

 • Zanik wieloukładowy (MSA) – przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

  21 maja 2024 roku w wieku 71 lat po kilkuletniej walce z chorobą zmarł wybitny polski kompozytor Jan A. P. Kaczmarek. Muzyk zmagał się z nieuleczalnym, postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym – zanikiem wieloukładowym (MSA). Choroba ta prowadzi do uszkodzenia struktur mózgu, a objawy przypominają symptomy choroby Parkinsona. Dowiedz się więcej na temat przyczyn, objawów i sposobów leczenia MSA.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij