×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Odpis recepty - obalamy mity

Nie zawsze chcemy od razu wykupić wszystkie opakowania leku widniejącego na recepcie, czy to ze względów finansowych, czy też konieczności ,,przetestowania" nowego leku np. pod kątem reakcji uczuleniowej. Rozwiązaniem, dzięki któremu nie musimy bezpowrotnie rezygnować z części przepisanych nam leków, może być wówczas wystawiony do recepty odpis.

Bardzo często z możliwości tej korzystają kobiety, którym lekarz ginekolog wypisał na jednej recepcie np. dwa opakowania pigułek antykoncepcyjnych. Niestety wokół kwestii wystawianych odpisów zdążyło narosnąć wiele internetowych mitów zupełnie niezgodnych z prawnymi faktami. Spróbujmy je wspólnie zrewidować.

Odpis może być wystawiony na wszystkie leki - fałsz

Przepisy dokładnie precyzują jakich leków nie może objąć odpis. Osoba wydająca lek ma możliwość wystawienia odpisu, jeżeli recepta została wystawiona na leki oznaczone symbolem „Rp”, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.

Odpis przedłuża termin ważności oryginalnej recepty - fałsz

Bardzo często farmaceuci spotykają się z przekonaniem pacjentów, że bieg terminu ważności odpisu rozpoczyna się wraz z datą jego otrzymania w aptece. Nic bardziej mylnego. Odpis absolutnie nie przedłuża terminu ważności oryginalnej recepty. Odbiór leku na podstawie odpisu może nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności recepty, do której taki odpis był wystawiony. Jeśli nasza recepta ważna jest 30 dni od daty wystawienia recepty, to dokładnie w tym czasokresie musimy zmieścić się z odbiorem ostatniego opakowania.

Odpis może być zrealizowany ze zniżką  - fałsz

Odpis może być zrealizowany wyłącznie z pełną odpłatnością (100%) i takich też preparatów dotyczy.

Odpis może być zrealizowany  w dowolnej aptece - fałsz

Odpis może być zrealizowany wyłącznie w aptece, która odpis wystawiła. W tej konkretnej aptece znajduje się bowiem oryginalna recepta. Stanowi ona wraz z odpisem integralną całość, gwarantującą farmaceucie pewność poprawnego wydania leków z apteki. Apteka ma obowiązek poinformować Pacjenta o takim warunku przy wystawieniu odpisu.

Farmaceuta nie ma prawa odmówić realizacji odpisu wystawionego w innej aptece - fałsz

Odpowiedni fragment rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie recept lekarskich nie pozostawia wątpliwości, że odpis recepty „może być zrealizowany wyłącznie w aptece, która odpis wystawiła”. Tym samym farmaceuta ma prawo do odmowy realizacji odpisu wystawionego w innej aptece. Jest to zapis niezwykle kontrowersyjny, budzący sprzeciw pacjentów. W wielu przypadkach pacjent nie ma bowiem możliwości ponownego dotarcia do apteki, która wystawiła odpis, dlatego próbuje realizować go w innym miejscu. Decydując się na odpis należy jednak liczyć się z takimi trudnościami. 

Poniżej znajduje się fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich, który jasno określa wszystkie kwestie omawiane w artykule:  

§ 8.

4. Jeżeli recepta została wystawiona na leki oznaczone symbolem „Rp”, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także leków, o których mowa art. 36, 37 oraz 44-46 ustawy, osoba wydająca lek ma możliwość wystawienia odpisu, który może być zrealizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, która odpis wystawiła. Odpis recepty powinien zawierać:

1) pełne dane apteki w formie nadruku lub pieczęci;

2) imię i nazwisko, adres osoby dla której ma być wydany produkt leczniczy;

3) nazwę produktu leczniczego, który ma być wydany;

4) postać farmaceutyczną;

5) dawkę;

6) ilość produktu leczniczego, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną przez aptekę;

7) sposób użycia, o ile na oryginale recepty zawarta była taka informacja;

8) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

9) termin realizacji odpisu recepty;

10) datę wystawienia i numer ewidencyjny, nadany przez aptekę, recepty której dotyczy odpis;

11) imię i nazwisko magistra farmacji sporządzającego odpis recepty w formie pieczęci lub nadruku;

12) podpis magistra farmacji sporządzającego odpis recepty.

5. Odpisy, o których mowa w ust. 4, wystawione do danej recepty muszą obejmować czasookresy ich realizacji, wynikające z § 17.

§ 17.

1. Termin realizacji recepty, z zastrzeżeniem ust. 2-4, nie może przekroczyć  30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadkach określonych w §  8 ust. 3, 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji.

2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

3. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.


Podziel się: