Grafika przedstawiająca miażdżycę
Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Koronarografia – jak przebiega? Jak się przygotować do angiografii wieńcowej?

W przypadkach miażdżycy mamy do wyboru wiele opcji diagnostycznych, które pozwalają stwierdzić lub wykluczyć istnienie choroby wieńcowej. Jedną z najlepszych technik służących do diagnozy tego schorzenia jest zabieg koronarografii (angiografii wieńcowej). Dowiedz się, na czym polega i jakie są przeciwwskazania do jego odbycia.    

 1. Diagnostyka choroby naczyń wieńcowych
 2. Koronarografia – co to jest i na czym polega?
 3. Wskazania do koronarografii
 4. Koronarografia - jak się przygotować do badania?
 5. O czym warto pamiętać po koronarografii?
 6. Koronarografia – przeciwwskazania
 7. Angiografia wieńcowa – powikłania

Diagnostyka choroby naczyń wieńcowych

Miażdżyca może spowodować zwężenie ograniczające przepływ, które może prowadzić do niedokrwienia lub zawału danego narządu. Jeśli miażdżyca dotyczy naczyń wieńcowych, prowadzi do choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. Diagnostyka choroby naczyń wieńcowych obejmuje kilka etapów (EKG spoczynkowe, test wysiłkowy EKG, scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego, angiotomografia naczyń wieńcowych, echokardiografia obciążeniowa), z czego ostatnim z nich często bywa koronarografia. Może ona ukazać prawidłowy obraz naczyń wieńcowych lub zmiany nieistotne do 50% (do leczenia zachowawczego) lub zmiany istotne (powyżej 70%) do leczenia interwencyjnego. Pozwala zatem podejmować dalsze decyzje dotyczące leczenia pacjenta.

Koronarografia – co to jest i na czym polega?

Koronarografia jest inwazyjnym badaniem naczyń wieńcowych przeprowadzanym celem diagnostyki i ewentualnego leczenia choroby wieńcowej (angioplastyka naczyń wieńcowych). Koronarografia (angiografia wieńcowa) polega na wprowadzeniu przez tętnicę udową lub częściej promieniową cewnika diagnostycznego do ujścia naczyń wieńcowych i podaniu środka kontrastowego, a za pomocą aparatury rentgenowskiej uwidocznienia ich na monitorze. Tętnica wieńcowe zaopatrują w krew ściany mięśnia sercowego. Odchodzą od aorty wstępującej (w tak zwanych zatokach Valsalvy), wyróżniamy dwie główne tętnice  prawą (RCA) i lewą. Lewa tętnica wieńcowa odchodzi w postaci krótkiego pnia, który dzieli się na gałąź międzykomorową przednią (LAD) oraz gałąź okalającą (Cx). Od głównych gałęzi i tętnicy wieńcowej prawej odchodzą drobniejsze gałęzie tętnicze.

Zdarza się, że podczas koronarografii wykonuje się ultrasonografię wewnątrznaczyniową (tzw. IVUS), głowica znajduje się na końcu cewnika dostarcza ona dużo informacji na temat anatomii naczyń wieńcowych, wtedy, kiedy obraz zmian jest niejednoznaczny, zaawansowanie zmian nie jest adekwatne do objawów zgłaszanych przez pacjenta. Można także za pomocą IVUS sprawdzić, czy stent implantowany podczas angioplastyki jest dobrze umieszczony.

Jeśli stwierdzono zwężenie, co do którego nie ma pewności, czy jest istotne, czy nie (a to decyduje o dalszym postępowaniu), podczas koronarografii wykonuje się badanie oceny cząstkowej rezerwy przepływu (tzw. FFR). Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym.

Powiązane produkty

Wskazania do koronarografii

Angiografia tętnic wieńcowych jest standardowym badaniem w rozpoznaniu choroby wieńcowej, jednak nie zawsze jest niezbędna do potwierdzenia rozpoznania. Jest ona wskazana głównie w celu oceny lokalizacji i stopnia nasilenia zmian w tętnicach wieńcowych, kiedy rozważana jest rewaskularyzacja mięśnia sercowego za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (angioplastyka) lub operacyjnego pomostowania aortalno-wieńcowego (by-passy). Jest podstawowym badaniem przy ostrych zespołach wieńcowych, prowadzi bowiem do leczenia przyczynowego, czyli implantacji stentu w miejscu zwężenia/zamknięcia naczynia.

Koronarografia może być wskazana także wtedy, gdy wiedza na temat anatomii naczyń wieńcowych może być niezbędna do udzielenia porad dotyczących pracy i stylu życia pacjenta, np. zaprzestania pracy lub aktywności sportowej.

Koronarografię wykonuje się przed zabiegiem wymiany zastawki np.aortalnej, bowiem planowany wówczas zabieg może być poszerzony o pomostowanie aortalno-wieńcowe. Zanim zakwalifikuje się pacjenta do badania inwazyjnego, trzeba mieć do tego podstawy wynikające z przeprowadzonych wcześniej badań nieinwazyjnych. Jeśli test wysiłkowy jest dodatni albo uwidocznimy zmiany w angiotomografii naczyń wieńcowych, które wydają się istotne (tj. powyżej 70% światła naczynia) stanowi to wskazanie do koronarografii, zwłaszcza jeśli pacjent ma typowe objawy choroby wieńcowej.

Często sięga się po koronarografię u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową (mierzona w badaniu echokardiograficznym jako EF w procentach) – w tzw. kardiomiopatiach, w celu diagnostycznym. Jeśli bowiem okaże się, że przyczyną niewydolności serca jest choroba wieńcowa (nawet bezobjawowa) to rewaskularyzacja naczyń wieńcowych może znacznie poprawić wydolność serca.

Koronarografia - jak się przygotować do badania?

Przed koronarografią pacjent ma wykonywany szereg badań nieinwazyjnych, które kwalifikują go do angiografii wieńcowej. Jeśli zabieg jest planowany dobrze, aby pacjent zaszczepił się przeciwko WZW typu B w schemacie 0-1-6 miesięcy. Przed samym badaniem pacjent powinien być minimum 6 godzin na czczo, może jednak przyjąć zażywane leki, z wyjątkiem metforminy (w połączeniu z podanym kontrastem może spowodować uszkodzenie nerek) oraz leków przeciwzakrzepowych.

Należy pamiętać, aby na kilka dni przed planowaną koronarografią wypijać co najmniej 1,5 litra płynów/dobę lub w szpitalu otrzymać kroplówkę. Jest to ważne dla nerek z uwagi na podawany kontrast. Nie powinno się palić papierosów kilka godzin przed zabiegiem. Należy ogolić pachwiny i wziąć prysznic, zdjąć biżuterię i wyjąć protezy zębowe.

O czym warto pamiętać po koronarografii?

Po wykonanej koronarografii pacjent jest monitorowany na Sali Intensywnego Nadzoru przez kilka godzin, miejsce nakłucia tętnicy jest zaopatrzone opatrunkiem uciskowym. Przez kilka godzin po badaniu należy trzymać rękę lub nogę wyprostowaną. Pacjent powinien wypić dużo wody w celu ochrony nerek lub otrzymać kroplówkę. Pacjent może wyjść ze szpitala do domu jeszcze tego samego dnia; jeśli koronarografia była połączona z zabiegiem angioplastyki, pacjent zostaje wypisany na drugi dzień. Kilka dni po badaniu należy unikać obciążania miejsca nakłucia naczynia i wysiłku fizycznego.

Koronarografia – przeciwwskazania

Nie ma wielu przeciwwskazań do koronarografii. W przypadku ostrego zespołu wieńcowego jest to na ogół zabieg konieczny, prowadzący do leczenia za pomocą angioplastyki, która ratuje życie pacjenta.

W przypadku koronarografii w trybie planowym to głównym przeciwwskazaniem jest:

 • niewydolność nerek (konieczne jest bowiem podanie kontrastu)
 • uczulenie na kontrast
 • zaburzenia krzepnięcia (nakłuwane jest duże naczynie)
 • uogólnione infekcje z gorączką (w tym zapalenie wsierdzia)
 • niekontrolowane zaburzenia rytmu i niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zdekompensowana niewydolność serca (np. obrzęk płuc)
 • ciężka niedokrwistość, świeże krwawienie

Angiografia wieńcowa – powikłania

Powikłania po angiografii wieńcowej nie są częste (3-5/1000). Mogą one być miejscowe:

 • ból, siniak, krwiak lub nawet tętniak rzekomy w miejscu wkłucia
 • stan zapalny
 • ostre niedokrwienie nakłutej kończyny

lub ogólne:

Należy pamiętać, że angiografia wieńcowa jest przeprowadzana tylko w szpitalnych Pracowniach Hemodynamiki przez wykwalifikowany personel. Badanie jest refundowane przez NFZ, nie można go wykonać prywatnie.

 1. L. Anderson, N. Oldridge, DR Thompson, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease: Cochrane systematic review and meta-analysis,. J Am Coll Cardiol.", nr 67 2016.
 2. SM Bradley, CM Bohn, DJ Malenka, et al., Temporal Trends in Percutaneous Coronary Intervention Appropriateness: Insights From the Clinical Outcomes Assessment Program. Circulation", nr 132(1) 2015.  
 3. EL Hannan, Z. Samadashvili,, K. Cozzens, et al., Changes in percutaneous coronary interventions deemed, J Am Coll Cardiol" nr 69(10) 2017.  
 4. EL Hannan, Z. Samadashvili,  G. Walford, et al., Predictors and outcomes of ad hoc versus non-ad hoc percutaneous coronary interventions, JACC Cardiovasc Interv." nr 2(4) 2009.
 5. S. Windecker, S. Stortecky, GG Stefanini, et al. Revascularisation versus medical treatment in patients with stable coronary artery disease: network meta-analysis, 2014.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Miażdżyca kończyn dolnych – jak się objawia? Przyczyny, leczenie

  Miażdżyca jest kojarzona przede wszystkim z chorobami serca. Może również dotknąć naczynia tętnicze kończyn dolnych. Jej powikłania obejmują między innymi ostre niedokrwienie kończyny, a niekiedy również konieczność jej amputacji.

 • Anatomia serca i układu krwionośnego

  Układ krwionośny jest utworzony przez układ naczyń, w którym nieprzerwanie płynie krew tłoczona przez mięsień sercowe. Serce pompuje krew do tętnic, którymi dociera do każdego zakątka naszego ciała.

 • By-passy, czyli pomostowanie aortalno-wieńcowe – na czym polega ten zabieg?

  Pojęcie by-passów, używane często w środowisku medycznym, nadal nie jest do końca jasne dla reszty społeczeństwa. Pomostowanie aortalno-wieńcowe umożliwia doprowadzenie krwi do serca, co jest szczególnie istotne w przypadku m.in. zablokowania tętnic wieńcowych przez blaszki miażdżycowe.

 • Tętno spoczynkowe – co to jest, jak je obliczyć i jakie są normy?

  Tętno spoczynkowe, znane również jako tętno bazowe, to liczba uderzeń serca na minutę, kiedy jesteśmy w stanie spoczynku lub w spoczynku fizycznym. Jest to ważny wskaźnik zdrowia, który pomaga lekarzom ocenić ogólne funkcjonowanie serca i układu krwionośnego. Normalne tętno spoczynkowe dla dorosłych waha się od 60 do 100 uderzeń na minutę. Wskaźnik ten może się jednak różnić w zależności od wieku, płci, poziomu aktywności fizycznej i innych czynników, takich jak stres i choroby. Jeśli tętno spoczynkowe jest nieprawidłowe, należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i uzyskać odpowiednie leczenie.

 • Ciężkie nogi - co może być przyczyną?

  Zaczyna się od poczucia ciężkości. Jakby ktoś przyczepił nam do każdej nogi dodatkowy ciężarek, przez co tracimy ochotę na jakąkolwiek aktywność. Potem może być jeszcze gorzej – to już nie tylko ciężkie nogi, ale też opuchlizna, a nawet prześwitujące przez skórę niebieskie pajączki cienkich żyłek. Czym sobie na to zasłużyliśmy?

 • Wrodzone wady serca

  Wrodzone wady serca to nieprawidłowości występujące w strukturze serca, które powstały w życiu płodowym. Wyróżnia się następujące typy: ubytki przegród serca, nieprawidłowe odejścia dużych tętnic, połączenia pomiędzy dużymi tętnicami, nieprawidłowy spływ dużych żył do serca, zwężenia lub zarośnięcia zastawek lub naczyń. Dotychczas nie określono jednoznacznie przyczyn wrodzonych wad serca. Prawdopodobnie o rozwoju każdej wady serca decyduje zespół czynników genetycznych i środowiskowych

 • 10 przykazań w profilaktyce chorób serca

  Od kilku lat we wrześniu obchodzimy światowy dzień serca - dzień, którego celem jest przypominanie nam jak ważna jest profilaktyka chroniąca przed rozwojem chorób serca. Przy czym najważniejsze jest zrozumienie, że profilaktyka chorób serca i układu krążenia będzie skuteczna, jeśli oprze się na trwałych zmianach w stylu naszego życia.

 • Rozrusznik serca - zabieg, powikłania, przeciwwskazanie i rekonwalescencja

  Serce człowieka jest centralnym narządem układu krążenia. Składa się ono z czterech jam: z dwóch przedsionków i z dwóch komór, które są poprzedzielane przegrodami. Prawidłowa czynność serca u człowieka dorosłego waha się pomiędzy 60 a 90 uderzeń na minutę, średnio jest to około 72 uderzeń na minutę. Aby serce mogło się kurczyć, czyli bić, niezbędne jest wytwarzanie i rozprowadzanie rytmicznych impulsów elektrycznych, które będą do tego skurczu doprowadzać. Za powstawanie tych impulsów odpowiedzialny jest układ bodźcoprzewodzący serca, który zbudowany jest ze specyficznej grupy komórek.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij