Co zrobić, aby chorując przewlekle urodzić zdrowe dziecko?
Roland Wilk

Co zrobić, aby chorując przewlekle urodzić zdrowe dziecko?

Planując ciążę każda kobieta powinna wiedzieć, że przewlekłe choroby oraz schorzenia z pozoru błahe (dające się łatwo wyleczyć) mogą nieść niebezpieczeństwo nieodwracalnych wad i chorób płodu, a także doprowadzić do utraty ciąży oraz zgonu noworodka. Dlatego też planująca ciążę kobieta powinna przeprowadzić szczegółową diagnostykę w takich przypadkach oraz wdrożyć profilaktykę, a nawet postępowanie lecznicze.

Planując ciążę każda kobieta powinna wiedzieć, że przewlekłe choroby oraz schorzenia z pozoru błahe (dające się łatwo wyleczyć) mogą nieść niebezpieczeństwo nieodwracalnych wad i chorób płodu, a także doprowadzić do utraty ciąży oraz zgonu noworodka. Dlatego też planująca ciążę kobieta powinna przeprowadzić szczegółową diagnostykę w takich przypadkach oraz wdrożyć profilaktykę, a nawet postępowanie lecznicze.
 
Poniżej zostaną przedstawione najczęstsze choroby i stany wikłające ciąże, jak również doprowadzające do odłożenia w czasie planowanego w nią zajścia.

Nadciśnienie tętnicze przewlekłe

Nadciśnienie tętnicze przewlekłe jest jedną z chorób, na którą należy zwrócić uwagę planując ciążę. Uwzględnić należy ocenę przyczyn nadciśnienia oraz czynników ryzyka jego wystąpienia (otyłość, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroby nerek, palenie tytoniu), jak również ocenę zawansowania choroby i ryzyka powikłań narządowych. Przed planowaną ciążą należy rozważyć zmianę sposobu leczenia: odstawić leki, które mogą być niebezpieczne dla płodu, jeżeli jest to niemożliwe zamienić je na leki bezpieczne. Ciąża u kobiet z nadciśnieniem przewlekłym jest ciążą wysokiego ryzyka i może wiązać się z następującymi powikłaniami: wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu lub nawet jego obumarciem, z wcześniejszym zakończeniem ciąży.

Choroby watroby

W przypadku chorób wątroby związanych z istniejącymi przed ciążą zaburzeniami jej funkcji, tj. np. przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby, kamicy pęcherzyka żółciowego, w przebiegu ciąży częściej dochodzi u takich kobiet do poronień i porodów przedwczesnych. Z analizy dotychczasowych przypadków ciąży u kobiet będących biorcami od dawcy niespokrewnionego wątroby nie stwierdza się uszkodzenia przeszczepionego narządu u kobiety ciężarnej, jednakże częściej dochodzi do poronień i porodów przedwczesnych.

Polecane dla Ciebie

Przewlekła niewydolność nerek

Przed ciążą należy omówić z pacjentką ryzyko zakłócenia prawidłowego przebiegu ciąży, a także zagrożeń dla zdrowia i życia dziecka oraz ryzyko pogorszenia przebiegu choroby w przypadku przewlekłej niewydolności nerek. Częstym powikłaniem niewydolności nerek w ciąży jest niedokrwistość i poród przedwczesny. Zwiększona jest w tym przypadku umieralność przedporodowa i poporodowa, związana z wcześniactwem lub hipotrofią płodu (niedobór masy urodzeniowej noworodka w stosunku do masy, jaką powinien mieć w danym okresie ciąży). Należy pamiętać, że obecność kamicy nerkowej u kobiety, która zaszła w ciążę, może wiązać się z ryzykiem zakażenia i wcześniactwa płodu. Przed ciążą wskazane jest wykonanie badania ogólnego i bakteriologicznego próbki moczu, zwłaszcza u kobiet z nawrotami zakażenia dróg moczowych w przeszłości. Wykryte zakażenia dróg moczowych należy leczyć przed ciążą.

Nabyte zastawkowe wady serca

Ważne jest, aby przed planowaną ciążą w przypadku nabytych zastawkowych wad serca (szczególnie w zwężeniu zastawki mitralnej i aortalnej) rozważyć, czy konieczne jest leczenie kardiochirurgiczne wady. Okres największego zagrożenia wystąpieniem niewydolności serca przypada na okres między 28 a 34 tygodniem ciąży oraz na czas porodu. W przypadku wrodzonych wad serca również istnieje zagrożenie dla ciężarnej i dziecka, a także ryzyko przekazania choroby potomstwu, np. w wadach sinicznych noworodki zazwyczaj rodzą się przedwcześnie, są obarczone w znacznym odsetku przypadków powikłaniami neurologicznymi. Ciąża i poród są zwykle dobrze tolerowane przez chore z wszczepioną sztuczną zastawką serca.

Niedokrwistość

Jeżeli chodzi o kobietę z niedokrwistością to wymaga ona właściwej diagnostyki oraz leczenia, aby uniknąć ewentualnej transfuzji krwi i związanych z nią powikłań. Niedokrwistość może wywołać u kobiety zaburzenia hormonalne, obniżyć odporność organizmu na zakażenia. Nie leczona przed ciążą i podczas ciąży ogranicza wewnątrzmaciczny wzrost płodu, jest czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego, poronienia i wad rozwojowych u płodu.

Nowotwory układu krwiotwórczego

Planowanie ciąży w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki) jest przeciwwskazane. U matek nie leczonych obserwuje się ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego, porody przedwczesne, poronienia i obumarcie płodu. Istnieje ryzyko wad u płodu podczas chemioterapii wdrożonej w pierwszym trymestrze ciąży. Choroby nowotworowe są przeciwwskazaniem do zachodzenia w ciążę, ponieważ nigdy nie poprawia to stanu chorego i przeważnie uniemożliwia, a zawsze utrudnia skuteczne ich leczenie.

Ciąża u kobiety chorującej na cukrzycę wymaga szczególnej uwagi, zarówno ze strony personelu medycznego, jak i samej pacjentki. Zmiany, jakie zachodzą podczas cukrzycy wpływają bowiem nie tylko na stan zdrowia matki, ale również na rozwijający się płód. Nieprawidłowo leczona cukrzyca przyczynia się do wzrostu śmiertelności i zachorowalności okołoporodowej ciężarnych i noworodków. Znaczna hiperglikemia (podwyższony poziom glukozy we krwi) w I trymestrze ciąży może spowodować powstanie wad rozwojowych lub poronień, w późniejszym okresie – upośledzenie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, nadmierny wzrost płodu czyli makrosomię i organomegalię ( powiększenie narządów wewnętrznych), zaburzenia metaboliczne oraz niedojrzałość układu oddechowego. U kobiet w ciąży obserwuje się niekiedy przyspieszenie rozwoju niektórych przewlekłych powikłań cukrzycy. U ciężarnych ze zmianami w siatkówce oka może dojść do nasilenia się tych zmian. Nasilona cukrzyca z obecnymi zmianami w nerkach i towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym doprowadzić może do stanów zagrażających ciąży, np. hipotrofii (definicja powyżej) płodu, porodu przedwczesnego czy wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Przeciwwskazaniami do zajścia w ciążę u pacjentek z cukrzycą są: ciężkie zmiany w nerkach, niepoddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze, niepoddające się leczeniu postępujące zmiany w siatkówce oka oraz choroba niedokrwienna serca.

Nadczynność gruczołu tarczowego

Nadczynność gruczołu tarczowego w niewyrównanym stadium choroby dochodzić może do przedwczesnych porodów, a noworodki zwykle miewają niższą urodzeniową masę ciała. Niedoczynność gruczołu tarczowego może prowadzić do poronień we wczesnym okresie ciąży, porodów przedwczesnych, hipotrofii płodu, a także wzrostu śmiertelności okołoporodowej oraz częstości wad wrodzonych.

Astma oskrzelowa

W przypadku ciężarnych z astmą oskrzelową, wpływ ciąży na matkę w 1/3 przypadków jest żaden, w kolejnej 1/3 pogarsza jej przebieg, a w następnej 1/3 zmniejsza objawy choroby. Opinie co do wpływu astmy na płód nie są jednoznaczne i nie ma jak dotychczas potwierdzających lub negujących to badań.

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy

Konflikt serologiczny matczyno – płodowy jest takim stanem, w którym stwierdza się rodzaj uczulenia matki na krew płodu powodującą uszkodzenie płodu objawiające się chorobą hemolityczną (uogólniony obrzęk, zgon wewnątrzmaciczny, żółtaczka hemolityczna, powiększenie wątroby). Obecność przeciwciał anty-Rh u kobiet Rh ujemnych, które urodziły dziecko Rh dodatnie powoduje, że w drugiej ciąży może dojść do konfliktu serologicznego. W związku z tym planując drugą ciążę uczulona Rh ujemna matka powinna poddać się szczegółowej diagnostyce serologicznej oraz immunoprofilaktyce. W standardzie przy istniejącym ryzyku powstania konfliktu serologicznego kobiecie po porodzie podaje się przeciwciała przeciwko antygenowi D.

Choroby zakaźne bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe

Wykrycie chorób zakaźnych bakteryjnych, wirusowych, pierwotniakowych przed ciążą jest sygnałem dla przyszłej matki do podjęcia działań zmierzających ku ich wyleczeniu. Zakaźne choroby wirusowe nabyte w trakcie ciąży lub bezpośrednio przed nią doprowadzają do trwałych i nieodwracalnych wad wrodzonych płodu. Czynnikami etiologicznymi są: wirus różyczki, wirus cytomegalii, wirus opryszczki typ 1,2 (HSV-1, HSV-2), wirus HIV i zapalenia wątroby typu B (HBV). Z chorób bakteryjnych szczególną uwagę poświęcić należy już zanikającej, lecz ciągle obecnej kile, wywoływanej przez bakterię zwaną krętkiem bladym. Chorobą wywołaną przez pierwotniaki mającą szczególny wpływ na rozwijający się płód jest toxoplazmoza wywoływana przez Toxoplasma gondii. 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Jak dbać o siebie w trakcie ciąży?

  Higiena w trakcie trwania ciąży nie tylko w wąskim tego słowa rozumieniu, ale i higiena „życia” (uprawianie sportu, prawidłowe odżywianie się, odpowiednia długość snu i odpoczynku) nie dotyczy tylko kobiety, która spodziewa się dziecka, ale ma również duży wpływ na rozwijający się w jej ciele płód. Podczas 9 miesięcy ciąży, organizm kobiety obciążony rozwijającym się płodem staje się bardziej podatny na różnego rodzaju schorzenia i niedogodności.

 • Badania kobiet w ciąży

  Każda kobieta w ciąży musi kontrolować swój stan zdrowia oraz rozwijającego się płodu. W zależności od tygodnia ciąży, lekarz ginekolog wykonuje szereg badań kontrolnych.

 • Objawy zbliżającego się porodu

  Nasilające się bolesne skurcze i skąpe plamienia lub krwawienie z dróg rodnych w okresie zbliżającego się terminu porodu są zauważalnymi znamionami zbliżającego się rozwiązania.

 • Jestem tatą - pielęgnacja nowo narodzonego dziecka

  Tacie, który zechce wykąpać swoje dziecko lub zmienić mu pieluchę, a robi to pierwszy raz w życiu, z pewnością przyda się kilka praktycznych rad.

 • Jestem tatą - wychowanie dziecka

  „Świeżo upieczony tata” ma niepowtarzalną szansę zbudowania jedynej w swoim rodzaju emocjonalnej więzi ze swoim dzieckiem, dlatego jego wkład w wychowanie dziecka już od narodzin, ma duże znaczenie w jego rozwoju, a także rzutuje na relacje między nimi w przyszłości.

 • Poronienie - stan psychiczny po poronieniu

  Kobieta doświadczając poronienia przeżywa niejako podwójną śmierć – zarówno dziecka, które nosi w sobie jak i siebie samej jako matki.

 • Najczęstsze przyczyny poronień

  Około 15% rozpoznawanych ciąż ulega samoistnemu poronieniu. Przyczyny poronienia są bardzo liczne, a czynniki odpowiedzialne za wywołanie pierwszego mogą (choć nie muszą) być przyczynami kolejnych.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij