×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pakiet onkologiczny może zostać wstrzymany

Zgodnie z doniesieniami „Faktu”, sztandarowy projekt Ministerstwa Zdrowia, czyli pakiet onkologiczny, może nie wejść w życie w założonym terminie 1 stycznia 2015 r. ze względu na liczne zastrzeżenia.

Wstrzymanie pakietu mieli sugerować premier Kopacz i jej doradcy, którzy dostrzegają w projekcie szereg niedoróbek, na które zwracali uwagę również przedstawiciele środowiska lekarskiego. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że premier Kopacz ma w tej kwestii pełne zaufanie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i to właśnie plany wprowadzenia pakietu onkologicznego miały zadecydować o pozostawieniu go na stanowisku.

Tymczasem, przedstawiciele wielu organizacji, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwracają uwagę na liczne błędy i niedociągnięcia pakietu, które skazują go na niepowodzenie. Zarzuty dotyczą ogólnej słabości merytorycznej jego zapisów, braku dodatkowych środków na realizację zawartych w nim celów, pominięcia Cancer Planu, czyli długofalowej strategii walki z rakiem oraz nieprzemyślanych szkoleń dla lekarzy rodzinnych, które mają się odbywać wyłącznie na szczeblu centralnym, a nie regionalnym.

Kolejna uwaga dotyczy wąskiej specjalizacji pakietu, który w założeniu miał być onkologiczny i kolejkowy, a więc skupiony na zmniejszeniu czasu oczekiwania do lekarzy wszystkich specjalności. W aktualnie omawianym projekcie ta kwestia została całkowicie pominięta, choć problem kolejek dotyczy większości dziedzin. Lekarze krytykują również dodatkową biurokrację związaną z wprowadzeniem karty leczenia onkologicznego. Formularze liczą siedem stron, do których trzeba doliczyć dodatkowe dokumenty dla NFZ. W rezultacie czas, który powinien zostać poświęcony pacjentowi będzie marnowany na wypełnianie druków.

Lekarze nie apelują o całkowitą rezygnację z pakietu, ale o przesunięcie wprowadzenia go w życie oraz zmiany, w których wdrożeniu są gotowi pomóc. We wspólnym oświadczeniu kierują do premier Kopacz prośbę o spotkanie i wspólne konsultacje, a także proponują przeprowadzenie pilotażu pakietu w jednym z województw przed wprowadzeniem nowych przepisów w całej Polsce.

Źródło: Fakt/Medexpress.pl


Podziel się: