×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Rozmaz krwi - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - rozmaz krwi
Znajdź lekarza Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne

Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.

Narząd: szpik

Materiał: krew

Norma: prawidłowy skład procentowy białych krwinek w rozmazie krwi obwodowej:
granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate 3-5%,
granulocyty obojętnochłonne segmentowane 57-65%,
granulocyty kwasochłonne eozynofile 2-4%,
granulocyty zasadochłonne bazofile 0-1%,
limfocyty 20-45%,
monocyty 4-8%.


Odchylenia od normy:

Przyczyny wzrostu liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili): zakażenie bakteryjne, ostra i przewlekła białaczka szpikowa, reumatoidalne zapalenie stawów, przyjmowanie glikokortykosteroidów, nadczynność nadnerczy, zaawansowana niewydolność wątroby, mocznica, stan po utracie dużej ilości krwi, kwasica ketonowa w przebiegu dekompensacji cukrzycy.Przyczyny zmniejszenia liczby granulocytów: zakażenia wirusowe, chemioterapia, radioterapia, choroby z autoagresji, niedokrwistość aplastyczna.

Przyczyny wzrostu liczby eozynofilów: alergia, infekcje pasożytnicze, ziarnica złośliwa, mastocytoza, ostre białaczki limfoblastyczne, chłoniaki T-komórkowe.

Przyczyny zwiększenia liczby bazofilów: ostra białaczka bazofilowa, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka mielomonocytowa, czerwienica prawdziwa.

Przyczyny wzrostu liczby limfocytów: zakażenia wirusowe, przewlekłe zakażenia bakteryjne, białaczki limfatyczne, szpiczak mnogi, wirusowe zapalenie wątroby.

Przyczyny spadku liczby limfocytów: chemioterapia, radioterapia, zakażenie HIV, posocznica, białaczki.

Przyczyny wzrostu liczby monocytów: przewlekła białaczka mielomonocytowa, zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, nieswoiste zapalenia jelit, choroby układowe tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, stan po usunięciu śledziony, leczenie glikokortykosteroidami, ostre białaczki, przewlekła białaczka szpikowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, niedokrwistość hemolityczna, histiocytoza, małopłytkowość samoistna.