×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Jak korzystać z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy

Już 1 stycznia 2013 roku rusza system eWUŚ (czyli system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy) dający możliwość błyskawicznego potwierdzenia prawa pacjenta do leczenia na terenie całego kraju - leczenia, które będzie sfinansowane przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

 Od początku przyszłego roku, każdy zgłaszający się do placówki służby zdrowia, będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych, bez konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że będzie miał przy sobie jeden z dokumentów zawierający numer PESEL. To właśnie ten numer będzie kluczem do weryfikacji uprawnień danego pacjenta. Dzięki niemu każda placówka, która będzie miała dostęp do eWUŚ, będzie mogła drogą elektroniczną sprawdzić w systemie NFZ (połączonym z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych - CWU) czy pacjent posiada aktualnie prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i do otrzymania refundowanych recept czy skierowań na badania.

Z badań NFZ, mających na celu sprawdzenie zdolności eWUŚ do poprawnej weryfikacji ubezpieczenia pacjentów, wynika, że w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych brakuje około 10,6% pacjentów uprawnionych do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Problem ten głównie może dotyczyć:

• osób które pracowały za granicą,
• dzieci, które nie zostały zgłoszone do NFZ przez rodziców lub szkoły
• studentów i rencistów
• pracowników, których pracodawcy z opóźnieniem opłacali ich składki lub bez ich wiedzy w ogóle ich nie opłacali.

Co więcej NFZ jedynie zaleca placówką świadczącym usługi zdrowotne korzystanie z eWUŚ. Wiąże się to z tym, że nie wszystkie placówki od początku przyszłego roku będą posiadały możliwość do elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia danego pacjenta na podstawie numeru PESEL. Na szczęście system eWUŚ nie będzie jedyną metodą weryfikującą uprawnienia chorego do leczenia. Nadal prawo do świadczeń zdrowotnych będzie można potwierdzić dokumentami dotychczas spełniającymi tę rolę (czyli druki RMUA, legitymacje ubezpieczeniowe emeryta lub rencisty, aktualne zaświadczenia z zakładu pracy lub urzędu pracy).

Ponadto, równocześnie z wprowadzeniem nowego systemu, każdy pacjent którego eWUŚ uzna za osobę nieuprawnioną do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, będzie mógł złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony. Wiarygodność złożonych oświadczeń będzie sprawdzana przez NFZ. W sytuacji w której pacjent miał uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, a nie został zgłoszony do ubezpieczenia przez pracodawcę, nie poniesie on żadnych kosztów z tytułu przeprowadzonego leczenia.


Podziel się: