Problem z realizacją recepty?

Jakie błędy podczas wypisywania recept lekarze popełniają najczęściej? Na jakie elementy na recepcie powinniśmy zwrócić uwagę po wizycie u specjalisty? Co zrobić, by nie tracić czasu na ponowną wizytę u lekarza w celu poprawienia błędów na recepcie?

Coraz częściej apteki nie chcą przyjmować niepoprawnie wypełnionych recept, przyczyną jest odmawa refundacji leków, które zostały wydane ze źle wypisanych recept, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Farmaceuci biorą pełną odpowiedzialność za błędy lekarzy, a jednocześnie sami nie mogą w dużym stopniu ingerować w receptę, na czym niestety traci przede wszystkim pacjent.

By współpraca lekarza, farmaceuty i pacjenta szła gładko i sprawnie, bez niepotrzebnych nerwów i straty czasu warto zwrócić uwagę na pewne najczęściej popełniane błędy.

Co powinno się znaleźć na prawidłowo wypisanej recepcie?

  • Świadczeniodawca – pierwsza część recepty, obszar na samej górze, zarezerwowoany jest świadczeniodawcy, którym może być przychodnia, lekarz lub szpital. Najczęściej dane te widnieją w postaci pieczątki lub nadruku i zawierają nazwę, adres oraz telefon podmiotu. Ważne by był widoczny numer REGON lub numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, który jest generowany za pomocą prodgramu i nadawany przez NFZ.
  • Kod oddziału NFZ lub kod państwa dla pacjenta z UE
  • PESEL i dane pacjenta – upewnijmy się czy nasze dane na recepcie w ogóle są uzupełnione. Aptekarz może jedynie uzupełnić lub poprawić, już zapisany na recepcie, pesel i dane adresowe na podstawie dokumentu tożsamości (dlatego lepiej mieć go przy sobie), nie może jednak wpisać ich w całości. Pamiętajmy również, aby nazwa miejscowości zamieszkania nie była zapisana w skrócie (np.Wwa zamiast Warszawa), ponieważ to też może sprawić nam kłopot.
  • Dodatkowe uprawnienia pacjenta – jeśli mamy uprawnienia do zniżek, powinno to być również odnotowane na recepcie, w rubryce “Uprawnienia”.

Dodatkowe uprawnienia posiadają m.in:

- inwalidzi wojenni oznaczeni skrótem IB (w tej grupie znajdują się również osoby represjonowane, wdowy/wdowcy po innwalidach wojennych oraz wdowy/wdowcy po osobach represjonowanych)

- inwalidzi wojskowi – IW

- zasłużeni hororowi dawcy krwi – ZK

- osoby wykonujące powszechny obowiązek obrony – PO

- pracownicy/byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest – AZ

Każdy inwalida wojenny, wojskowy lub honorowy dawca krwi powinien posiadać legitynację lub inny dokument świadczący o prawdziwości uprawnień.

Pamiętajmy o zabraniu tego dokumentu nie tylko do lekarza, ale również apteki, ponieważ farmaceuta jest również zobowiązany do sprawdzenia legitamacji.

Obecnie zniknęło Pole „Choroby Przewlekłe”. Teraz lekarz musi ustalić na recepcie odpłatność dla każdego z leków (B – bezpłatnie, R- ryczałt, 30%, 50% albo 100%). Przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego sprawdźmy czy przy każdym z leków została wybrana odpłatność. W przeciwnym wypadku aptekarz wyda nam lek z najwyższą odpłatnością z wykazu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule - Nowe recepty od stycznia 2012.

  • Ilość leków – na jednej recepcie można przepisać maksymalnie pięć leków gotowych lub wyrobów medycznych w ilości nie większej niż ta jaka potrzebna jest do trzymiesięcznego stosowania lub jeden lek recepturowy.
  • Dawka/liczba opakowań – jeśli na recepcie wypisany jest lek lecz bez liczby i wielkości opakowań, lub z liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku, osoba wydająca lek przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość leku przepisaną przez lekarza. Podobnie jeżeli recepta nie zawiera określonej dawki leku albo jest ona nieczytelna, wówczas farmaceuta wyda najmniejszą dostępną dawkę leku. Dlatego tez jeśli zwykle od lekarz otrzymujemy większe opakowanie, to zwróćmy uwagę czy uwzględnił on to na recepcie.
  • Pieczątki – na prawidłowej recepcie pieczątki powinny być widoczne i nie rozmazane. Najważniejsze jest by czytelne były dane lekarza, numer prawa wykonywania zawodu, numer regon przychodni lub numer umowy lekarza z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane.
  • Kod kreskowy - W przypadku leków refundowanych ważne jest, by na blankiecie recepty zawarty był indywidualny numer recepty, podany w postaci kodu kreskowego.
  • Termin recepty – nigdy nie zwlekajmy z wykupieniem leków z recepty. Warto pamiętać, że każda recepta ma swój termin ważności, który może wynosić 30, 14 lub 7 dni w zależności od typu wypisanego leku.

Oprócz daty wystawienia na recepcie istnieje termin realizacji recepty, czyli data od której można wykupić lek.

Najczęściej w miejscu daty realizacji recepty widnieje X, co ozancza, że receptę można realizować odrazu

Daty realizacji są na ogół określane, gdy lekarz wypisuje kurację na 3 przyszłe miesiące podczas jednej wizyty. Dzieki temu otrzymujemy od lekarza trzy recepty, z których pierwszą realizujemu od razu, a każdą następną realizujemy miesiąc po poprzedniej bez obawy, że minie jej termin użyteczności

Poznaj wiecej szegółów dotyczących terminów recept.

  • Podpis - na koniec pamiętajmy również o podpisie lekarza, jest on potwierdzeniem lekarza i kropką nad “i” w recepcie Jeżeli na recepcie istnieją jakieś poprawki-muszą być poświadczone jego pieczątką wraz z podpisem.

Podziel się: