Zapalenie pęcherza moczowego – objawy i leczenie
Monika Staszków

Zapalenie pęcherza moczowego – objawy i leczenie

Zakażenia układu moczowego należą do częstych chorób w każdej populacji i u osób w każdym wieku, a objawy związane z tą grupą schorzeń są jednymi z najczęstszych dolegliwości, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza.

Ryzyko zachorowania na zapalenie pęcherza

Do pierwszego roku życia 2/3 zachorowań dotyczy chłopców. Później sytuacja zmienia się. Między 2 a 50 rokiem życia infekcje układu moczowego dotykają 1-3% dziewcząt i kobiet - występują 10, a nawet 50 razy częściej niż u mężczyzn. Prawdopodobieństwo zachorowania u kobiet w tym wieku wynosi 0,7/rok. Wynika to z odmiennej budowy cewki moczowej, położenia jej ujścia w pobliżu pochwy i odbytnicy, co ułatwia kolonizację (osadzenie i namnożenie) bakteriom. Możliwość zachorowania na zapalenie pęcherza zwiększa się w okresie aktywności seksualnej - u 10% młodych kobiet objawy występują co najmniej raz w roku, a u 40-60% przynajmniej raz w życiu. W czasie każdego stosunku płciowego istnieje ryzyko wprowadzenia patogenów (czynników chorobotwórczych) z cewki moczowej do pęcherza.

Ryzyko wzrasta, gdy dochodzi do przerwania śluzówki sromu. Jedną z metod zapobiegania zapaleniom pęcherza moczowego jest wypicie szklanki wody przed stosunkiem, a po stosunku opróżnienie pęcherza moczowego. Po 50-60 roku życia częstość infekcji układu moczowego wzrasta ponownie u mężczyzn (w związku z przerostem prostaty) i jest już tylko dwa razy mniejsza niż u kobiet w tym wieku. Ryzyko zachorowania na zapalenie pęcherza jest większe w przypadku występowania pewnych schorzeń – niewyrównanej cukrzycy, kamicy nerkowej, upośledzającego odpływu moczu, choroby z obniżoną odpornością immunologiczną, wad układu moczowego, a także niekorzystnych sytuacji, jak założenie cewnika do pęcherza i jego utrzymanie „na stałe”.

Zapalenie pęcherza – rodzaje infekcji

Z definicji zakażeń układu moczowego wynika, że jest to obecność drobnoustrojów (najczęściej bakterii, rzadziej grzybów i wirusów) w drogach moczowych powyżej dolnego zwieracza pęcherza moczowego. Układ moczowy składa się z dolnego odcinka dróg moczowych, czyli cewki moczowej i pęcherza moczowego, oraz górnego odcinka obejmującego moczowody i nerki. Zapalenie pęcherza moczowego jest to zakażenie dolnego odcinka układu moczowego wywołujące ból pęcherza. Zakażenie górnego odcinka dróg moczowych, nazywane ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, oznacza stan zapalny miedniczki i kielichów nerkowych, przebiega ciężej, ma więcej powikłań przewlekłych, a pozbycie się bakterii z moczu z górnej części układu moczowego jest znacznie trudniejsze.

Na szczęście organizm człowieka ma mechanizmy obronne zapobiegające zasiedleniu przez drobnoustroje i infekcje górnych dróg moczowych zdarzają się rzadziej niż dolnych. Te mechanizmy to ruchy perystaltyczne mięśniówki moczowodów, dzięki którym mocz jest stale przesuwany z górnych do dolnych dróg moczowych, sprawność zastawek pęcherzowo-moczowodowych uniemożliwiająca cofanie się moczu, mechanizm zagęszczania moczu oraz jego kwaśny odczyn (większość bakterii nie rozwija się w kwaśnym środowisku). W prawidłowych warunkach w cewce moczowej mogą bytować bakterie - uznaje się je za fizjologiczną florę pochwy i okolic ujścia cewki moczowej, zazwyczaj nie powodują one zapalenia pęcherza moczowego.

Wyodrębniono pojęcie bezobjawowego bakteriomoczu, gdy z moczem wydalamy pewną ilość bakterii, ale nie powodują one objawów chorobowych co oznacza, że mimo obecności patogenu, czyli zakażenia, nie występuje zapalenie pęcherza. W ostatnich latach nie zaleca się leczenia bezobjawowego bakteriomoczu. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, u których - z uwagi na ryzyko infekcji wewnątrzmacicznej - zaleca się wyjałowienie moczu, a także osoby z obniżoną odpornością lub u których stosuje się leczenie obniżające odporność. Pacjenci obawiają się wystąpienia bólu pęcherza w przyszłości. Jednak według najnowszych wytycznych i zaleceń ekspertów stosowanie antybiotyku przy braku objawów zapalenia pęcherza powoduje zwiększenie lekooporności bakterii na antybiotyki i wiąże się z koniecznością stosowania w przyszłości antybiotyków o szerokim spektrum działania, stwarza także ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, np. biegunki poantybiotykowej. Sytuacja zmienia się, gdy pojawiają się objawy sugerujące infekcję dróg moczowych.

Objawy zapalenia pęcherza moczowego

Pojemność wypełnionego pęcherza moczowego wynosi około 300-400 ml. Uczucie parcia na mocz pojawia się przy objętości moczu około 250-300 ml– wzrasta wówczas ciśnienie w pęcherzu, następuje skurcz mięśnia wypierającego oraz rozkurcz zwieraczy i mocz wypływa przez cewkę na zewnątrz. Specyficzna budowa błony śluzowej pęcherza (jest ona zbudowana z wielowarstwowego nabłonka przejściowego – urothelialnego) oraz wzajemne przenikanie włókien mięśniowych w warstwach błony mięśniowej sprawiają, że pojemność pęcherza swobodnie dostosowuje się do objętości zalegającego w nim moczu. W stanach chorobowych lub w przypadku wystąpienia przeszkody podpęcherzowej, np. przerostu prostaty, pojemność może wzrosnąć nawet do 2-3 litrów. Przetrzymywanie moczu i jego zaleganie w pęcherzu po wydaleniu jest dobrą pożywką dla bakterii i zwiększa szansę na zapalenie pęcherza.

Pacjenci najczęściej uskarżają się na zwiększoną częstotliwość i konieczność oddania moczu, uczucie pieczenia przy oddawaniu i tuż po, parcie na pęcherz, ogólny ból pęcherza  - są to objawy typowe, tak zwane dyzuryczne (dolegliwości związane z zaburzeniami oddawania moczu). Nykturia - oddawanie moczu w nocy, mimowolne oddawanie moczu, a także typowy ból pęcherza w okolicy nadłonowej - to miejscowe objawy zapalenia pęcherza moczowego. Jeśli pacjent sam nie zgłasza lekarzowi zmian w oddawanym moczu lub ich nie zauważył, lekarz powinien zapytać, czy mocz nie ma nieprzyjemnego zapachu albo zmienionej barwy (najczęściej mocz zmienia barwę na herbacianą wskutek krwinkomoczu, rzadziej na krwistą - przy krwiomoczu). Należy także zwrócić uwagę na „pienienie się” moczu – jest to objaw nieprawidłowego przesączania białka do moczu. Pacjenci powinni być wyczuleni na takie objawy, lekarze zaś powinni pytać o nie i traktować to jako element wywiadu lekarskiego. Wielu pacjentów, zwłaszcza starszych, krępuje się bowiem zgłaszać „wstydliwe problemy” uważając je za normalne w ich wieku, a przecież niejednokrotnie można je wyeliminować stosując odpowiednie leczenie. Oprócz objawów miejscowych, zapaleniu pęcherza moczowego mogą towarzyszyć objawy ogólnoustrojowe - stany podgorączkowe lub gorączkowe z dreszczami, nudności, wymioty, bóle brzucha.

W rozpoznawaniu zapalenia pęcherza moczowego podstawowe jest badanie ogólne moczu. Często wygląd moczu (jego zmętnienie) sugeruje stan zapalny i obecność bakterii. Także zasadowy odczyn moczu lub obecność białka w moczu jest objawem niepokojącym. Istotniejsze jest jednak badanie mikroskopowe osadu moczu, w którym stwierdzana jest lekocyturia (>5 krwinek białych w polu widzenia u mężczyzn i >8 u kobiet) lub erytrocyturia (>2-3 krwinki czerwone w polu widzenia). Obecność bakterii w moczu wykazuje badanie bakteriologiczne, czyli posiew moczu. Zaletą posiewu jest też możliwość wykonania antybiogramu określającego wrażliwość lub oporność bakterii na antybiotyki i dobranie odpowiedniego antybiotyku. Wykonywanie posiewu moczu nie zawsze jest konieczne przy pierwszym zapaleniu pęcherza, zwłaszcza u osób nieprzebywających w szpitalu. 75-90% tych infekcji jest wywoływanych przez pałeczkę okrężnicy (E. coli), 10-15% przez gronkowca saprofitycznego (S. saprophyticus), można więc zastosować leczenie empiryczne (tzn. podjąć decyzję na podstawie objawów chorobowych i znajomości najczęściej wywołujących zakażenie drobnoustrojów) lekami pierwszego wyboru.

Leczenie zapalenia pęcherza moczowego

Leczenie i zapobieganie zapaleniu pęcherza obejmuje metody nieswoiste:

 • stosowanie zasad higieny osobistej,
 • noszenie odpowiedniej bielizny - z naturalnych włókien, rezygnacja z noszenia stringów i obcisłych spodni,
 • przyjmowanie probiotyków,
 • zażywanie leków objawowych: przeciwbólowych, rozkurczowych.

Jednak z uwagi na najczęstszą przyczynę zapalenia pęcherza moczowego - bakterie, podstawą leczenia jest antybiotykoterapia. Istotne jest wypijanie dużych ilości płynów, aby zwiększyć diurezę (wydzielanie moczu) do ponad 2,5 litra - przez częste oddawanie większej ilości moczu mechanicznie wypłukuje się patogeny z dróg moczowych. Korzystne może być przyjmowanie witaminy C w dawce 100 mg dziennie, picie płynów zakwaszających mocz. Nie ma jednak dowodów na to, jaki rodzaj napoju ma działania korzystne. Niewątpliwie należy pić tak dużo płynów, jak to tylko jest możliwe. Uważa się, że sok z żurawin nie tylko zakwasza mocz, ale także zmniejsza przyleganie rzęsek bakterii E. coli do komórek nabłonka. Wyniki obserwacji w ostatnich latach bywają jednak rozbieżne. Wyniki badania 319 kobiet, które pierwszy raz miały infekcję dróg moczowych, opublikowane w 2011 r., nie wykazały, aby picie 240 ml soku z żurawin dwa razy dziennie zmniejszyło ryzyko wystąpienia kolejnego zapalenia pęcherza w ciągu sześciu miesięcy. Także wyniki badania 220 kobiet przyjmujących dwa razy dziennie kapsułki żurawinowe 500 mg wykazały wystąpienie dwa razy więcej przypadków kolejnego zakażenia w ciągu 12 miesięcy niż u kobiet przyjmujących profilaktycznie 480 mg kotrimoksazolu na dobę.

W zależności od przebiegu zapalenia pęcherza moczowego, może być ono niepowikłane - najczęstsze u młodych kobiet, u których nie stwierdza się nieprawidłowości anatomicznych lub czynnościowych, lub powikłane - ostre, nawracające lub przewlekłe bóle pęcherza. Leczenie antybiotykiem ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego nie powinno trwać dłużej niż trzy dni. Leczenie nawracających zapaleń (nie mniej niż trzy infekcje w ciągu roku) może być takie, jak leczenie zapaleń ostrych z tym, że lek stosuje się przez siedem dni lub dłużej. Obserwacje wykazują, że 44% infekcji wywołanych przez E. coli nawraca w ciągu roku. Nawracające zapalenie pęcherza moczowego jest jednym z nielicznych schorzeń, w leczeniu których stosuje się profilaktyczną farmakoterapię - lek podaje się trzy razy w tygodniu po wieczornej mikcji (oddaniu moczu), a jeśli objawy wyraźnie wiążą się ze stosunkiem płciowym - tuż po stosunku. Można także zalecić, aby chora sama podjęła decyzję o zażyciu leku (oczywiście zaleconego wcześniej przez lekarza) po wystąpieniu typowych objawów zapalenia pęcherza. Takie postępowanie w przypadku kobiet dobrze rozumiejących problemy i współpracujących z lekarzem uważa się za bezpieczne i może ono trwać nawet kilka miesięcy.

Podsumowując warto podkreślić, że w większości przypadków ostre zapalenie pęcherza moczowego u kobiet, które stosują zalecane metody, ma dobre rokowanie, nawet jeśli jest ono nawracające, i rzadko prowadzi do powikłań przewlekłych.

Nie można bagatelizować objawów zapalenia pęcherza. Wczesne wykrycie problemów jest niezmiernie ważne, bo pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia i zmniejszenie ryzyka poważnych kłopotów ze zdrowiem. Właściwe leczenie umożliwia uzyskanie trwałego efektu terapeutycznego i zapobiega nawrotom choroby.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Osteopatia – czym zajmuje się osteopata i w jakich chorobach może pomóc?

  Osteopatia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń układu ruchu, narządów wewnętrznych oraz układu współczulnego. Za jej twórcę uznaje się amerykańskiego lekarza Andrewa Taylora Stilla, który stworzył American School of Osteopathy – instytucję zrzeszającą i kształcącą specjalistów z tej dziedziny. Jakie są wskazania do osteopatii? Jakie techniki stosuje osteopata?

 • Spray do uszu – jak działa? Jak wybrać najlepszy preparat do czyszczenia uszu?

  Woskowina to naturalna substancja tłuszczowa o właściwościach zmiękczających i bakteriobójczych, zaś jej ilość regulowana jest dzięki mechanizmowi samooczyszczania ucha. Zwiększona produkcja woskowiny może skutkować tworzeniem się czopów, którym towarzyszą objawy, takie jak stopniowa utrata słuchu, uczucie zatkanego ucha, szumy uszne czy ból ucha o różnym nasileniu. Prawidłowe i skuteczne czyszczenie pozwala wspomóc proces samooczyszczania oraz zapobiega powstawaniu poważniejszych dolegliwości. Jak wybrać najlepszy spray do uszu?

 • Profilaktyka 40 PLUS – program Ministerstwa Zdrowia

  Zgodnie z założeniami nowego programu zdrowotnego od 1 lipca 2021 osoby w wieku 40 lat i powyżej mogą skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Dowiedz się, jakie badania można wykonać? Z jakimi schorzeniami najczęściej zmagają się Polacy w średnim wieku?

 • Polipy macicy – objawy i leczenie polipów szyjki macicy i polipów trzonu macicy

  Obecnie polipy macicy są dość częstą jednostką chorobową, z którą ginekolodzy muszą się mierzyć w praktyce ambulatoryjnej. Nierzadko pozostają bezobjawowe, ale jeśli wzrastają z błony śluzowej w obrębie jamy macicy, to mogą stanowić jedną z częstszych przyczyn nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych u kobiet. Pamiętajmy, że objawowe polipy macicy stanowią ważne wskazanie do konsultacji z lekarzem ginekologiem i podjęcia decyzji o ich usunięciu.

 • Zatrucie grzybami – objawy i pierwsza pomoc

  Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku 2% populacji szuka pomocy medycznej z powodu zatrucia grzybami. Mimo wieloletniego doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu tego schorzenia wstępna diagnoza jest złożona i wymaga różnicowania oraz dokładnego określenia, jakie grzyby wywołały zatrucie (może to być zatrucie kilkoma rodzajami grzybów). Trudności związane są w większości przypadków z różnymi objawami i zespołami toksykologicznymi, które pojawiają się pod wpływem toksyn grzybowych. W związku z rozpowszechnieniem diagnozy ostrego zatrucia grzybami, każdy powinien zdawać sobie sprawę z doraźnych metod leczenia w tym przypadku. 

 • Zapalenie krtani – przyczyny, objawy, leczenie

  Nagła duszność i szczekający kaszel w środku nocy u dziecka wywołują często panikę u rodziców i opiekunów. Objawy te mogą świadczyć o ostrym zapaleniu krtani. Dowiedz się, kiedy konieczne staje się wezwanie pogotowia do małego pacjenta. Sprawdź również, kiedy zwykła chrypka może oznaczać przewlekłe zapalenie krtani i powinna skłonić nas do wizyty u lekarza.

 • Diabetomat – urządzenie ułatwi życie osobom chorym na cukrzycę

  Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opracowali urządzenie, które pozwoli diabetykom zastąpić klasyczne pomiary stężenia cukru we krwi. W jaki sposób działa? Kiedy będzie można go kupić? Jakie inne nieinwazyjne urządzenia monitorowania glikemii powstały w ostatnim czasie?

 • Sztuczna Inteligencja pozwoli skuteczniej leczyć raka stercza

  W Polsce rak stercza (prostaty) jest najczęstszym nowotworem litym występującym u mężczyzn. Dzięki dofinansowaniu z programu INFOSTRATEG powstaje platforma informatyczna, która ułatwi dokonywanie wyboru terapii onkologicznej dedykowanej pacjentom, u których zostanie zdiagnozowane to schorzenie. Lepsze dopasowanie leczenia wpłynie na poprawę jego efektywności. Narzędzie będzie wykorzystywało algorytmy sztucznej inteligencji.  

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij