×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Jak wybrać preparat z filtrem?

W praktyce SPF określa właściwości ochronne preparatu kosmetycznego przed poparzeniami słonecznymi wywołanymi promieniami UVB. Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych, im wielkość SPF wyższa, tym lepsza ochrona skóry.

Wartość SPF określa zmniejszenie działania promieniowania UVB. I tak  SPF 2 blokuje je w 50% , SPF 15 - 93,3%, SPF 30 - 96,7% a SPF 50 - 98%. Za nieprawdziwe należy jednak uznać informacje, że produkt stanowi całkowite jej zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi. Z tego też powodu napisy typu: 100% ochrony, pełna ochrona, blokada przeciwsłoneczna itp. nie powinny pojawiać się na opakowaniach preparatów promieniochronnych, ponieważ praktycznie nie ma produktów, które byłyby zgodne z tą deklaracją. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że według obowiązujących wytycznych preparaty o wartości SPF niższej od 6 nie są traktowane jako środki promieniochronne. Wielkościami takimi mogą charakteryzować się wyłącznie kosmetyki codziennego użytku.

Wyroby kosmetyczne o określonych wartościach tego wskaźnika powinny być dobierane w zależności od tzw. fototypu skóry. Najprostszy ich podział, dotyczący osób żyjących w umiarkowanej strefie klimatycznej, można ustalić zarówno na podstawie obserwacji reakcji skóry na słońce w czasie pierwszych 30 minut jej ekspozycji w okresie letnim, jak i uzyskiwanej opalenizny.

Coraz częściej zwraca się uwagę także na fakt, że produkty przeciwsłoneczne o równych faktorach SPF nie zawsze zapewniają skórze taką samą ochronę. Niektóre wyroby o wysokim filtrze UVB mogą nie zabezpieczać jej odpowiednio przed promieniami UVA. W odróżnieniu od promieni UVB ich natężenie w słonecznym spektrum w znacznie mniejszym stopniu zmienia się bowiem w zależności od szerokości geograficznej, pory roku, dnia, pogody. Podczas całego życia skóra otrzymuje duże dawki tego promieniowania, które stanowi przyczynę jej przyspieszonego starzenia, określanego coraz częściej mianem fotostarzenia (w jęz. ang. - photaging). Z tego też powodu coraz częściej na opakowaniu kosmetyku ochronnego oczekuje się więc także informacji na ich temat. Efektywność zabezpieczenia przed promieniami UVA określa się za pomocą pomiaru wywołanej przez nie opalenizny natychmiastowej (IPD) lub trwałej (PPD) uzyskanej po ekspozycji skóry ochotników bez i z zastosowaniem badanych kosmetyków ochronnych.

Rzetelne oznaczenie współczynnika fotoochrony jest istotne zarówno dla klienta, jak i dla producenta. Z tego powodu coraz częściej mówi się o konieczności podawania na opakowaniu także informacji o tym, jaka ilość użytego preparatu zapewnia nam deklarowaną fotoochronę. Średnio przyjmuje się, że jest to 2 mg aplikowanego kosmetyku na centymetr kwadratowy powierzchni skóry. Wiadomość ta jest istotna, ponieważ daje gwarancję, że wprowadzony na rynek kosmetyk stosowany zgodnie z zamieszczoną ulotką zapewnia określone bezpieczeństwo użytkownikowi. Zbyt mała ilość aplikowanego produktu może bowiem powodować obniżenie jego efektywności promieniochronnej. Prowadzone badania potwierdzają, że systematyczna edukacja przyczynia się do zwiększenia ilości stosowanych przez konsumentów podczas jednorazowej aplikacji kremów ochronnych, jednak nadal nie osiąga zalecanych wielkości, niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej ochrony. Mniejsza efektywność promieniochronna od deklarowanej może być także związana z nierównomiernym, niestarannym rozprowadzeniem kosmetyku.

Woda i piasek wzmacniają efekt promieniowania

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że intensywność działania promieni słonecznych zależy od miejsca, w którym aktualnie przebywamy - wysokości i szerokości geograficznej, pory roku, pory dnia. Największe ich natężenie obserwuje się pomiędzy 30° szerokości geograficznej południowej a 30° szerokości północnej, latem w godzinach południowych. W ciągu dnia kąt padania słońca zmienia się od 0° w południe do 60° o godzinie szesnastej. Z tego też powodu o tej porze odległość, jaką muszą pokonać promienie słoneczne oraz grubość warstwy ozonowej, przez którą przechodzą, jest znacznie większa. Czas potrzebny do powstania pod ich wpływem rumienia jest czterokrotnie dłuższy po południu niż w o godzinie dwunastej.

Dobierając preparat promieniochronny, należy także pamiętać, że zarówno woda i piasek na plaży, jak również skały w górach, odbijają promienie UV, zwiększając intensywność ich działania.

Wszystko to powoduje, że w określonych sytuacjach ochrona skóry powinna być wyższa, niż wynika to z jej fototypu. Z punktu widzenia zmian w niej zachodzących pod wpływem promieni słonecznych należy o jej ochronę zadbać odpowiednio wcześnie. Nawet przy stosowaniu środków promieniochronnych niewskazane jest długotrwałe przebywanie na słońcu. Choć nie określono wieku, od którego można się opalać, nie ulega wątpliwości, że niemowlęta i małe dzieci nie powinny być w ogóle narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zasada ta powinna dotyczyć także osób starszych i chorych.

Dowiedz się więcej o bezpiecznym opalaniu


Podziel się: