lekarz opatruje poparzony palec
Marta Pietroń

Oparzenia – stopnie, pierwsza pomoc

Statystyki dotyczące oparzeń w Polsce są zatrważające. Każdego roku oparzeniom ulega około 300–400 tysięcy osób, z czego prawie 50–70% stanowią dzieci. Pomimo dość dużej powszechności nadal nie każdy wie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie oparzonej, a właśnie te czynności mają ogromny wpływ na leczenie oraz gojenie się rany. Jakie są rodzaje oparzeń? Jak ocenić stopień oparzenia skóry? Czy każde oparzenie wymaga pomocy medycznej?

Spis treści:
1. Czym są oparzenia?
2. Stopnie oparzeń
3. Rodzaje oparzeń
4. Pierwsza pomoc przy oparzeniach termicznych
5. Pierwsza pomoc przy oparzeniach elektrycznych
6. Pierwsza pomoc przy oparzeniach chemicznych
7. Pierwsza pomoc przy oparzeniach radiacyjnych
8. Oparzenia – kiedy udać się do lekarza? 


Czym są oparzenia?

Oparzenie jest jednym z rodzajów uszkodzeń skóry, któremu niekiedy towarzyszy uraz głębiej położonych tkanek – mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet i kości. Najczęściej do oparzenia dochodzi w wyniku oddziaływania na skórę wysokiej temperatury – powyżej 42°C, co skutkuje denaturacją struktur białkowych. Jeśli na skórę zadziała bodziec termiczny o temperaturze powyżej 55°C, destrukcji ulega naskórek. Następuje koagulacja, czyli ścinanie się białka, martwica (zazwyczaj nieodwracalna) oraz przekrwienie.

Wraz z rosnącą temperaturą proporcjonalnie zmniejsza się czas potrzebny do wywołania oparzenia (przy 42°C wystarczy 6 minut, aby doszło do martwicy naskórka, zaś dla temperatury 68°C jest to zaledwie sekunda!). Oprócz tego im większa temperatura, tym głębsze są oparzenia i poważniejszy stan osoby poparzonej.

Do oparzenia może dojść również w wyniku działania energii elektrycznej, substancji chemicznych lub różnego rodzaju promieniowania. Nie zawsze przyczyną oparzenia jest jeden bodziec, zwłaszcza w wypadkach samochodowych lub przemysłowych, dlatego warto wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadku każdego rodzaju poparzenia.

Stopnie oparzeń

Czynności wykonywane podczas udzielania pierwszej pomocy osobie poparzonej są uzależnione od głębokości oraz powierzchni oparzenia. Żeby ocenić stopień zaawansowania uszkodzenia, zarówno świadkom wypadku wzywającym karetkę, jak i samym służbom ratowniczym z pomocą przychodzi 4-stopniowa klasyfikacja oparzeń.

Biorąc pod uwagę głębokość oparzenia, wyróżnia się:

Stopień oparzenia Głębokość oparzenia Objawy oparzenia Czas gojenia

Oparzenia I stopnia

– naskórek

rumień, obrzęk, bolesność, pieczenie, po około 2–3 dniach odczuwane jest silne swędzenie

do 7–10 dni

Oparzenia II stopnia

II A

– naskórek
– warstwa zewnętrzna skóry właściwej

zaczerwienienie skóry, obrzęk, bolesność, skóra pozostaje elastyczna, pęcherze wypełnione żółtawym płynem surowiczym

 

do 14 dni

 

II B

– naskórek
– głębsze warstwy skóry właściwej

skóra przybiera kolor od białego poprzez różowy do czerwonego, słabiej odczuwana bolesność,  zmniejszona elastyczność, pojawiające się pęcherze bardzo szybko ulegają pęknięciu

powyżej 2 tygodni

Oparzenia III stopnia

– naskórek
– cała grubość skóry właściwej (tkanka podskórna, nerwy, naczynia krwionośne)

skóra przybiera kolor brązowy, brunatny lub czarny i staje się twarda, kurczliwa, pozbawiona elastyczności, brak odczuwania bólu ze względu na uszkodzenie nerwów skórnych

różny dla każdego przypadku

Oparzenia IV stopnia

– cała grubość skóry
– tkanki położone poniżej: mięśnie, kości

skóra ulega zwęgleniu, występuje całkowita martwica tkanek i dochodzi do odsłonięcia narządów wewnętrznych, brak dolegliwości bólowych

różny dla każdego przypadku

Istnieje również podział uwzględniający powierzchnię ciała, która uległa oparzeniu. Zgodnie z nim wyróżnia się:

Oparzenia lekkie:

 • oparzenia II stopnia obejmujące mniej niż 15% powierzchni ciała osoby dorosłej,
 • oparzenia II stopnia obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała dziecka,
 • oparzenia III stopnia nie przekraczające 5% powierzchni ciała osoby dorosłej.

Oparzenia średnie:

 • oparzenia II stopnia obejmujące 15–25% powierzchni ciała osoby dorosłej,
 • oparzenia II stopnia obejmujące 10–20% powierzchni ciała dziecka,
 • oparzenia III stopnia obejmujące 5–10% powierzchni ciała.

Oparzenia ciężkie:

 • oparzenia II stopnia obejmujące powyżej 25% powierzchni ciała osoby dorosłej,
 • oparzenia II stopnia obejmujące powyżej 20% powierzchni ciała dziecka,
 • oparzenia III stopnia obejmujące powyżej 10% powierzchni ciała.

Do oparzeń ciężkich zalicza się również wszystkie oparzenia obejmujące drogi oddechowe, oparzenia elektryczne oraz oparzenia z towarzyszącym urazem.

Polecane dla Ciebie

Rodzaje oparzeń

Ze względu na przyczynę oparzeń wyróżnia się:

 • Oparzenia termiczne, które mogą być wywołane np. gorącym płynem, płomieniem, kontaktem z gorącym przedmiotem czy parą wodną.
 • Oparzenia elektryczne, pośród których rozróżnia się oparzenia:

– niskonapięciowe <1000 V,

– wysokonapięciowe >1000 V,

– wywołane łukami elektrycznymi.

Do oparzenia elektrycznego dochodzi, gdy człowiek jednocześnie dotknie dwóch miejsc o różnych potencjałach elektrycznych. Tworzy się wówczas zamknięty obwód elektryczny, którego częścią, a dokładniej opornikiem, staje się ludzkie ciało świetnie przewodzące prąd, zwłaszcza tkanki o małym oporze – krew, naczynia, mięśnie. Na pierwszy rzut oka oparzenie elektryczne nie wygląda poważnie – na skórze widoczne jest jedynie miejsce wejścia i wyjścia prądu. W miejscach tych doszło do głębokiego oparzenia termicznego w wyniku skumulowania się energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że przechodzący przez ciało prąd nie wywołał uszkodzeń narządów wewnętrznych, takich jak: serce, nerki, wątroba, co prowadzi do zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych czy niewydolności krążeniowej. Uszkodzenia te mogą ujawnić się dopiero po kilku minutach, godzinach, a nawet miesiącach od oparzenia. Dodatkowo podczas przepływu prądu przez ludzkie ciało dochodzi do wydzielenia dużej ilości energii cieplnej, która powoduje rozgrzanie kości i powstanie wysokiej temperatury, co skutkuje „ugotowaniem mięśni”.

 • Oparzenia chemiczne powstałe na skutek działania żrących substancji chemicznych w postaci gazowej, płynnej lub stałej.
 • Oparzenia radiacyjne wywołane przez promieniowanie, w tym RTG i UV.

Oparzenia – pierwsza pomoc

Osobie oparzonej należy jak najszybciej udzielić pierwszej pomocy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie i pogłębianie się rany oparzeniowej. Szybka pomoc poprawia zarówno rokowania, jak i wpływa na dalszy przebieg leczenia i gojenia się rany.

Niezależnie od sytuacji w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo osoby poszkodowanej oraz osoby pomagającej. Następnie powinno ocenić się głębokość oraz rozległość oparzenia i ustalić, co było jego przyczyną.

Zawsze przyjmuje się, że oparzenie jest o wiele cięższe, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

Zwiększoną czujność należy zachować, zwłaszcza jeśli nie jest odczuwany ból, ponieważ może okazać się, że doszło do oparzenia z uszkodzeniem zakończeń nerwowych.

Żeby ocenić rozległość oparzenia, najczęściej wykorzystuje się regułę Wallace’a, czyli tzw. „regułę dziewiątek”, według której ciało podzielone jest na obszary stanowiące 9% lub 18% całej powierzchni ciała. Zgodnie z regułą:

– głowa stanowi 9% powierzchni ciała,

– każda kończyna górna stanowi 9% powierzchni ciała,

– przednia część tułowia stanowi 18% powierzchni ciała (9% brzuch i 9% klatka piersiowa),

– tylna część tułowia stanowi 18% powierzchni ciała,

– każda kończyna dolna stanowi 18% powierzchni ciała,

– krocze stanowi 1% powierzchni ciała.

W przypadku niedużych oparzeń lub o nieregularnych kształtach do oceny ich rozległości wykorzystuje się regułę dłoni, według której dłoń stanowi 1% całej powierzchni ciała.

Pierwsza pomoc – oparzenia termiczne

 1. Upewnij się, że zarówno osobie poszkodowanej, jak i tobie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
 2. Usuń czynnik parzący.
 3. Określ powierzchnię i głębokość oparzenia, a także jego przyczynę. W razie potrzeby wezwij zespół ratownictwa medycznego.
 4. Oparzone miejsce schładzaj zgodnie z regułą 3 × 15, czyli oparzenie chłodzimy ciągłym strumieniem czystej wody o temperaturze 15°C przez 15 minut w odległości około 15 cm od oparzenia skóry. Nigdy nie schładzamy bezpośrednio rany oparzeniowej i nie używamy lodowatej wody, aby nie wychłodzić organizmu.
 5. Oparzoną skórę zabezpiecz jałowym opatrunkiem.
 6. Nie nakładaj żadnych kremów czy maści ani tym bardziej nie smaruj oparzonego miejsca smalcem lub masłem – może to utrudnić oddawanie ciepła przez oparzone tkanki.
 7. W razie potrzeby podaj poszkodowanemu leki przeciwbólowe – nawet niewielkie oparzenie powierzchniowe może powodować dolegliwości bólowe.

Jeśli oparzeniu uległy kończyny, usuń wszelką biżuterię ze względu na możliwość wystąpienia obrzęków.

Jeśli widzisz płonącą osobę, postaraj się ją położyć (ruch wznieca płomień) i – za pomocą koca, płaszczu lub tocząc ją powoli po podłożu – ugasić płonące ubranie. Bardzo ważne jest, aby nie zrywać ubrań, które przywarły do skóry.

Pierwsza pomoc – oparzenia elektryczne

 1. Upewnij się, że zarówno osobie poszkodowanej, jak i tobie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
 2. Ustal, czy osoba poszkodowana nie ma już kontaktu ze źródłem prądu.
 3. Jeśli nadal ma: odciągnij ją, nie dotykając jej bezpośrednio, lub usuń źródło prądu za pomocą przedmiotu wykonanego z drewna, plastiku lub gumy (materiały te nie przewodzą prądu) albo – o ile istnieje taka możliwość – odłącz zasilanie, wyłącz bezpieczniki lub wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 4. Określ powierzchnię i głębokość oparzenia. Sprawdź podstawowe funkcje życiowe i wezwij zespół ratownictwa medycznego.
 5. Jeśli osoba poszkodowana nie wykazuje funkcji życiowych, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
 6. Jeśli osoba poszkodowana wykazuje funkcje życiowe – CZUJĘ na policzku oddech, SŁYSZĘ szmer oddechu, WIDZĘ unoszenie się i opadanie klatki piersiowej – ułóż ją w pozycji bocznej bezpiecznej i oczekuj na przyjazd służb ratowniczych.
 7. Jeśli sytuacja na to pozwala, możesz schładzać oparzone miejsce zgodnie z regułą 3 × 15, czyli oparzenie chłodzimy ciągłym strumieniem czystej wody o temperaturze 15°C przez 15 minut w odległości około 15 cm od oparzenia skóry. Nigdy nie schładzamy bezpośrednio rany oparzeniowej i nie używamy lodowatej wody, aby nie wychłodzić organizmu.
 8. Oparzoną skórę zabezpiecz jałowym opatrunkiem.

Pierwsza pomoc – oparzenia chemiczne

 1. Upewnij się, że zarówno osobie poszkodowanej, jak i tobie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Pierwszej pomocy należy udzielać w rękawiczkach, z maseczką lub innym materiałem na twarzy.
 2. Określ powierzchnię i głębokość oparzenia. Sprawdź podstawowe funkcje życiowe i wezwij zespół ratownictwa medycznego.
 3. Wywietrz skażone pomieszczenie – otwórz drzwi i okna, uruchom wentylację.
 4. Zdejmij z osoby poszkodowanej odzież.
 5. Usuń substancję chemiczną ze skóry i/lub błon śluzowych poprzez obfite przemywanie letnią, bieżącą wodą przez około 30 minut. Staraj się kierować strumień wody tak, aby nie wypłukiwać substancji na zdrową skórę. UWAGA! Wyjątkiem jest wapno gaszone (tlenek wapnia), który wchodzi w reakcje z wodą i w pierwszej kolejności usuwa się je na sucho, a dopiero później wypłukuje wodą.
 6. Oparzoną skórę zabezpiecz jałowym opatrunkiem.
 7. W razie potrzeby podaj poszkodowanemu leki przeciwbólowe – oparzeniom chemicznym zazwyczaj towarzyszą silne bóle.

Jeśli istnieje taka możliwość, zabezpiecz środek chemiczny (opakowanie, informację o składzie), który wywołał oparzenie.

Jeśli doszło do połknięcia substancji żrącej, nie wolno prowokować wymiotów! W takim wypadku należy osobie poszkodowanej podawać do picia dużą ilość czystej, niegazowanej wody.

Pierwsza pomoc – oparzenia radiacyjne

Najczęstszymi oparzeniami radiacyjnymi są oparzenia słoneczne spowodowane zbyt długim przebywaniem na ostrym słońcu, niestosowaniem lub zbyt rzadką reaplikacją kremów z filtrami SPF. Pierwsze objawy pojawiają się po upływie 4–6 godzin od momentu ekspozycji i mogą utrzymywać się do kilku dni. Zalicza się do nich zaczerwienioną, swędzącą, piekącą i bolesną skórę (nawet przy lekkim dotknięciu), a w poważniejszych przypadkach pęcherze wypełnione płynem surowiczym.

Osoba poparzona powinna:

 • schłodzić oparzoną skórę za pomocą chłodnej wody,
 • zastosować np. apteczne preparaty po opalaniu przynoszące ulgę i wspomagające proces regeneracji,
 • spożywać duże ilości płynów,
 • chronić poparzone miejsca przed ponowną ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

Oparzenia – kiedy udać się do lekarza?

Nie wszystkie oparzenia wymagają konsultacji lekarskiej, natomiast należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty, jeśli:

 • oparzeniu uległo dziecko, kobieta w ciąży lub osoba cierpiąca na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, nadciśnienie),
 • oparzeniu uległa znaczna powierzchnia ciała (ustalenie zgodnie z regułą dziewiątek lub dłoni),
 • doszło do oparzenia II lub III stopnia,
 • oparzeniu uległy miejsca delikatne, takie jak: twarz, narządy płciowe czy drogi oddechowe,
 • doszło do oparzenia chemicznego lub elektrycznego.
 1. K. Sosada, Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 2. A. Kopta, J. Mierzejewski, G. Kołodziej, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 3. E. Kozłowska i in., Postępowanie miejscowe w oparzeniach, „Chirurgia po Dyplomie”, nr 3 2019.
 4. A. Burzec i in., Oparzenia u dzieci – rodzaje, ocena ciężkości oraz zasady postępowania, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia”, nr 3 2017.
 5. M. Glaba, Oparzenia – postępowanie ratownika medycznego, Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr n. med. Mirosławy Buczynowskiej, Kraków 2019.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Rak żołądka – przyczyny, wczesne objawy, leczenie

  Podobnie jak większość nowotworów, rak żołądka rozwija się wiele lat, początkowo nie dając żadnych specyficznych objawów. Niestety, najczęściej rozpoznawany jest w stadium bardzo trudnym do wyleczenia, co w większości przypadków prowadzi do zgonu chorego. Kluczowa jest zatem szybka diagnostyka i wdrożenie skutecznej terapii. Jakie są wczesne objawy raka żołądka? Na co zwrócić uwagę?

 • Dializy – kiedy się je stosuje, jak długo, koszt, skutki uboczne

  Wprowadzenie terapii nerkozastępczej (potocznie dializ) było przełomowym osiągnięciem pozwalającym wydłużyć życie pacjentom z niewydolnością nerek. Najpowszechniej stosowana jest hemodializa, która wykorzystywana jest zarówno w przypadkach nagłego zachorowania, jak i w czasie leczenia przewlekłego.

 • HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) – przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie zakażenia wirusem HPV

  HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, ma ponad 120 typów, z czego część jest wysokoonkogenna. Human papilloma virus jest odpowiedzialny m.in. za raka szyjki macicy, gardła i krtani, prącia. HPV jest także przyczyną powstawania łagodnych zmian, takich jak kurzajki czy brodawki płciowe. Do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego najczęściej dochodzi w trakcie stosunków seksualnych oraz przez kontakt z naskórkiem osoby zakażonej.

 • Aplazja szpiku kostnego – objawy, przyczyny, leczenie

  Aplazja szpiku kostnego, zwana również niedokrwistością aplastyczną lub anemią aplastyczną, to choroba, którą można podzielić na wrodzoną lub nabytą. Schorzenie może pojawić się nagle lub rozwijać się przez wiele miesięcy, nie dając przy tym żadnych specyficznych objawów.

 • Terapia dźwiękiem – na czym polega? Co leczy?

  Często mówi się o tym, że muzyka łagodzi obyczaje. Jest w tym wiele prawdy. Dźwięk od lat z powodzeniem wykorzystuje się w terapii osób dorosłych i dzieci. W Polsce terapia dźwiękiem zyskuje coraz większą popularność. Jak wpływa na organizm i psychikę? Co zrobić, aby zostać profesjonalnym terapeutą?

 • Felinoterapia, czyli… leczenie kotem

  Są puszyste, ciepłe i przyjemnie mruczą. Każdy, kto jest szczęśliwym posiadaczem kota, wie, że przebywanie w jego towarzystwie jest niczym balsam dla duszy – uspokaja zszargane nerwy, poprawia samopoczucie, a nawet pozytywnie wpływa na zdrowie. Nic w tym dziwnego, ponieważ zwierzęta te od lat wykorzystywane są w terapii wielu przypadłości.

 • Rak przełyku – przyczyny, objawy i leczenie

  Rak przełyku jest złośliwym nowotworem atakującym częściej mężczyzn niż kobiety. Lekarze są zgodni, że zdecydowana większość przypadków choroby wynika z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym palenia papierosów i spożywania nadmiernej ilości alkoholu. Jakie są objawy raka przełyku i jak się go leczy?

 • Czym jest diastema i jak ją leczyć?

  Diastema popularnie określana jest jako przerwa między zębami. To nie tylko cecha szczególna, a dla niektórych defekt lub dodatkowy atrybut urody, to także możliwa przyczyna zaburzeń funkcjonalnych. Przyczyny tego defektu mogą być różne. Nie zawsze wymaga leczenia. Diastema fizjologiczna obserwowana u dzieci z czasem zanika. Diastemy zamyka się przy pomocy aparatów ortodontycznych lub odbudowy estetycznej, np. przy użyciu licówek.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij