Pieluchomajtki
Barbara Bukowska

Zasady refundacji pieluchomajtek – aktualne wytyczne

Nietrzymanie moczu lub kału dotyka wielu chorych, głównie osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz chorobami nowotworowymi. Opieka nad pacjentem z tymi dolegliwościami generuje wysokie koszty. Dlatego warto znać zasady refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych: komu przysługuje, jak pozyskać zlecenie i gdzie je zrealizować. W artykule przedstawiamy najnowsze wytyczne.

 1. Czy pieluchomajtki i inne środki chłonne są refundowane?
 2. Kto może wystawić zlecenie na pieluchomajtki i komu przysługują one ze zniżką?
 3. Jak otrzymać zlecenie na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne?
 4. Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki lub inne środki chłonne?
 5. Jaki jest próg refundacji?
 6. Co oznaczają progi refundacji? Jak obliczyć kwotę, którą zapłacę za pieluchomajtki?
 7. Ile ważne jest zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?
 8. Ile sztuk mogę kupić ze zniżką i co zrobić, gdy ich liczba jest niewystarczająca?
 9. Jakie materiały chłonne kupię ze zniżką?
 10. Refundacja na pieluchomajtki – podsumowanie obecnego stanu prawnego

Czy pieluchomajtki i inne środki chłonne są refundowane?

Zacznijmy od wyjaśnienia kwestii często nurtującej pacjentów: czy pieluchomajtki można kupić ze zniżką? Innymi słowy – czy są refundowane? Co do zasady – tak. Zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2023 poz. 2461). Co mówi nam ten akt prawny? Że środki chłonne mogą być wydane ze zniżką, o ile istnieją ku temu wskazania. Jakie? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Kto może wystawić zlecenie na pieluchomajtki i komu przysługują one ze zniżką?

Aby móc zakupić pieluchomajtki ze zniżką NFZ, trzeba uzyskać zlecenie (zwane również wnioskiem) od osoby, która jest uprawniona do jego wydania. Zwykle jest to lekarz (pierwszego kontaktu lub specjalista), ale dokument może wypełnić również pielęgniarka, położna lub felczer. Osoba wystawiająca zlecenie musi mieć podpisaną umowę z NFZ.

Aby środki chłonne przysługiwały ze zniżką, na zleceniu musi się znaleźć odpowiednie rozpoznanie (samo nietrzymanie kału czy moczu nie stanowi wystarczającej przesłanki). Lista wskazań, dostępna w pełnej wersji w rozporządzeniu, obejmuje:

 • choroby nowotworowe okolic krocza;
 • przetoki nowotworowe lub popromienne;
 • nietrzymanie stolca lub moczu będące następstwem chorób nowotworowych;
 • komplikacje związane z leczeniem chorób nowotworowych;
 • neurogenne i nieneurogenne nietrzymanie moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów: głębokiego upośledzenia umysłowego, zespołu otępiennego, wad wrodzonych i chorób układu nerwowego, trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wad wrodzonych dolnych dróg moczowych, jatrogennego lub pourazowego uszkodzenia dróg moczowych lub układu pokarmowego.

Jak otrzymać zlecenie na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne?

Jeśli osoba uprawniona do wystawiania zleceń stwierdzi, że u pacjenta występuje co najmniej jedno ze wskazań do refundacji, wystawia elektroniczne zlecenie na środki chłonne. Ogromną korzyścią dla pacjenta jest to, że po zmianie przepisów nie ma konieczności osobistej weryfikacji wniosku w oddziale NFZ – ten etap również odbywa się elektronicznie.

Jedynie w przypadku braku dostępu do serwisów teleinformatycznych lub braku możliwości podpisania zlecenia w formie cyfrowej specjalista może je wystawić na tradycyjnym druku papierowym. Gdy pacjent (lub jego opiekun) będzie chciał zrealizować zlecenie, musi je potwierdzić w dowolnie wybranym wojewódzkim oddziale NFZ.

Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki lub inne środki chłonne?

E-zlecenie na pieluchomajtki będzie widoczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce „Apteczka”. Można tam znaleźć informację o wszystkich wystawionych e-zleceniach, a także na jakim etapie realizacji się znajdują (ile pieluch z refundacją przysługuje pacjentowi w ramach danego zlecenia).

Jeśli w IKP w zakładce „moje konto” podano numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, informacja o nowym e-zleceniu zostanie wysłana do pacjenta w postaci SMS-a lub e-maila z 4-cyfrowym kodem dostępu. Jeśli pacjent nie ma numeru PESEL lub nie korzysta z IKP, osoba wystawiająca zlecenie ma obowiązek przekazać druk informacyjny. System informatyczny to wielkie ułatwienie dla opiekunów – znajomość kodu dostępu umożliwia realizację zlecenia rodzinie w imieniu pacjenta.

Pieluchy dla dorosłych ze zniżką można kupić w aptekach lub sklepach medycznych, które mają podpisaną umowę z NFZ. Dużą wygodą jest możliwość zrealizowania wniosku na pieluchomajtki w aptekach lub sklepach internetowych. Forma elektroniczna pozwala zaoszczędzić czas, zapewnia pełną dyskrecję i znosi z pacjenta czy jego opiekuna konieczność dźwigania ciężkich i nieporęcznych paczek – kurier dostarczy zamówienie bezpośrednio do domu.

Od 1 stycznia tego roku weszła w życie możliwość realizowania zlecenia w kilku punktach. Co to oznacza? Jeśli po wykupieniu części pieluchomajtek znajdziesz korzystniejszą ofertę w innej aptece czy sklepie, możesz z niej skorzystać – lekarz nie musi wystawiać nowego wniosku.

Jaki jest próg refundacji?

Jak dużą refundacją objęte są wyroby chłonne? Od 1 stycznia dofinansowanie dla osób dorosłych wynosi 80 proc., a dla dzieci do ukończenia 18. roku życia 90 proc. Dopłata, jaką muszą uiszczać pacjenci podczas wykupywania wyrobów chłonnych na zlecenie, zmniejszyła się. Ustawodawca działanie to tłumaczy koniecznością zwiększenia dostępności wyrobów medycznych dla pacjentów.

Refundacja wyrobów chłonnych w wysokości 100 proc. w ramach limitu pozostała bez zmian w przypadku osób uprzywilejowanych (inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych, osób represjonowanych, niewidomych ofiar działań wojennych oraz uprawnionych żołnierzy lub pracowników w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).

Co oznaczają progi refundacji? Jak obliczyć kwotę, którą zapłacę za pieluchomajtki?

W odróżnieniu od leków refundowanych, których cena w każdej aptece jest taka sama, ceny wyrobów chłonnych podlegających refundacji mogą się różnić między placówkami. Niezmienna jednak pozostaje wysokość zniżki.

Kryterium wpływającym na wysokość refundacji jest nie tylko wiek chorego, ale również chłonność wyrobu chłonnego. W zależności od grupy produktu i poziomu jego chłonności 100-proc. dofinansowanie wyniesie odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę produktu. Produkty o mniejszej chłonności charakteryzują się niższym dofinansowaniem.

Progi finansowania NFZ ze względu na chłonność produktu są następujące:

 • 1 zł – minimalna chłonność wyrobów: 350 gramów,
 • 1,7 zł – minimalna chłonność: 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,3 zł – minimalna chłonność: 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Jak obliczyć końcową kwotę do zapłaty? Przedstawimy to na dwóch przykładach.

Przykład 1:
•    Cena detaliczna za 1 sztukę (pieluchomajtki): 3 zł
•    Limit finansowania: 2,30 zł
•    Refundacja przysługująca pacjentowi: 80 proc.
Ile zapłaci pacjent przy zakupie 90 sztuk:
90 × 3 zł – (90 × 2,30 zł × 0,8) = 270 zł – 165,60 zł = 104,40 zł


Przykład 2:
•    Cena detaliczna za 1 sztukę (majtki chłonne): 2,50 zł
•    Limit finansowania: 1,70 zł
•    Refundacja przysługująca pacjentowi: 90 proc.
Ile zapłaci pacjent przy zakupie 30 sztuk:
30 × 2,50 zł – (30 × 1,70 zł × 0,9) = 75 zł – 45,90 zł = 29,10 zł

Powiązane produkty

Ile ważne jest zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Zlecenie z refundacją jest wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy, ale jednorazowo można zrealizować połowę zlecenia, czyli produkty na sześć miesięcy (540 pieluchomajtek lub materiałów zamiennych). To spore obciążenie dla kieszeni, dlatego warto poprosić lekarza o wystawienie zlecenia na każdy miesiąc oddzielnie.

Limitu przysługującego na dany miesiąc nie musisz wykupywać jednorazowo. Niestety, niezrealizowana część limitu za dany miesiąc przepada, nie można jej wybrać w kolejnym miesiącu. Jeśli na przykład w maju pacjent wykupi ze zniżką tylko 60 z przysługujących mu 90 sztuk środków chłonnych, to w czerwcu jego limit to w dalszym ciągu 90 sztuk, a nie – jak mogłoby się wydawać – 120 sztuk.

Ile sztuk mogę kupić ze zniżką i co zrobić, gdy ich liczba jest niewystarczająca?

Zlecenia na wyroby chłonne do 31 grudnia 2023 roku oznaczane były kodem P.100 lub P.101. Od 1 stycznia 2024 obowiązuje nowa numeracja kodów: Y.06.01.00 i Y.06.01.01. Miesięczny limit wyrobów chłonnych, które można wykupić ze zniżką, to 90 sztuk. Co istotne, liczba ta określa łączną liczbę środków absorpcyjnych, które obejmują pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkładki urologiczne oraz podkłady chłonne. Jeśli 90 sztuk nie wystarcza, pozostaje kupienie dodatkowych paczek pełnopłatnie, już bez zniżki NFZ. Limit ilościowy nie obowiązuje pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w takich sytuacjach to osoba uprawniona do wystawienia zlecenia podejmuje decyzję o wysokości zaopatrzenia.

NA NIETRZYMANIE MOCZU

PIELUCHOMAJTKI NA DZIEŃ

PIELUCHOMAJTKI NA NOC

Jakie materiały chłonne kupię ze zniżką?

W problemach nietrzymania moczu lub kału pacjenci i ich opiekunowie zwykle decydują się na majtki chłonne lub pieluchy (pieluchomajtki, pampersy dla dorosłych). Jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwiema grupami produktów? Oba rodzaje środków absorpcyjnych charakteryzują się dużą chłonnością, jednak jest ona większa w przypadku pieluch. Co je różni? Przede wszystkim sposób zakładania.

Majtki chłonne są wciągane, nosi się je jak tradycyjną bieliznę. Dopasowują się do kształtów ciała, nie wymagają pomocy opiekuna przy zakładaniu, nie ograniczają ruchów. Z tego względu są częściej wybierane przez osoby aktywne. Z kolei pieluchomajtki mają boczne rzepy zapinane na biodrach. Lepiej sprawdzą się u osób o ograniczonej mobilności – leżących i z niepełnosprawnością. Ich założenie wymaga wsparcia opiekuna.

Zlecenie wystawione przez lekarza umożliwia łączenie różnych rodzajów środków chłonnych w obrębie miesięcznego limitu. Aby skorzystać z tego udogodnienia, należy poprosić lekarza o zawarcie na zleceniu – w miejscu określenia wyrobu – informacji: pieluchomajtki lub zamiennie. Wtedy przysługuje możliwość kupienia np. 30 sztuk podkładów chłonnych i 60 sztuk pieluchomajtek.

Refundacja na pieluchomajtki – podsumowanie obecnego stanu prawnego

Podsumowując, aby skorzystać z refundacji na materiały chłonne, w pierwszej kolejności należy udać się do odpowiedniego specjalisty, który ma podpisaną umowę z NFZ. Lekarz, o ile potwierdzi wskazania do refundacji pieluch, wystawia zlecenie elektroniczne, które NFZ zatwierdza również elektronicznie. Pacjent otrzymuje kod na zlecenie (widoczny w IKP), które może zrealizować w aptece lub sklepie medycznym (również drogą internetową).

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1127), [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001127/O/D20231127.pdf [dostęp:] 29.04.2024.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2023 poz. 2461), [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002461/O/D20232461.pdf [dostęp:] 29.04.2024.
 3. Zlecenia na wyroby medyczne, Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, [online] https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne [dostęp:] 29.04.2024.
 4. Zarządzenie nr 98/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, [online] https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1869/Zarzadzenie-98_2023_DSOZ [dostęp:] 29.04.2024.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Jak dawkować melatoninę na sen? Czy pomaga zasnąć?

  Melatonina to kluczowy hormon procesu zasypiania. Jej niedobory mogą niekorzystnie wpływać na zachowanie prawidłowego cyklu okołodobowego, a tym samym przyczyniać się do występowania zaburzeń wielu mechanizmów zachodzących w organizmie. Ilość wydzielanej melatoniny zmniejsza się wraz z wiekiem, przez co najbardziej narażone na jej niedobory są osoby starsze. Jakie inne funkcje spełnia hormon snu, jak należy go suplementować i czym objawiają się niedobory melatoniny? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) – co to jest? Skutki uboczne

  Menopauza jest jednym z przełomowych etapów w życiu kobiety. Charakterystyczne dla tego okresu jest pojawienie się wczesnych łagodnych objawów oraz tych bardziej poważnych, mogących skutkować zmianami w funkcjonowaniu układu krwionośnego, nerwowego oraz kostnego. Jednym ze sposobów spokojnego przejścia przez okres menopauzy jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ). Jakie są najlepsze metody hormonalnej terapii zastępczej? Czy HTZ może powodować tycie oraz czy terapia może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka piersi? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Czym jest i jak działa żeń-szeń? Zastosowanie i przeciwwskazania do stosowania Panax ginseng

  Żeń-szeń, nazywany również ginsengiem lub wszechlekiem, jest jednym z najlepiej opisanych adaptogenów. Według medycyny chińskiej powinno się go stosować jedynie w miesiącach zimowych. Żeń-szeń może wpływać na poprawę funkcji kognitywnych (poznawczych), poprawia samopoczucie i pamięć, łagodzi stres oraz działa korzystnie na skórę i potencję seksualną. Na rynku można kupić wiele preparatów z żeń-szeniem, zarówno w formie tabletek czy kapsułek, jak i płynnych ekstraktów. Który preparat z żeń-szeniem wybrać, jaka jest dzienna zalecana dawka tego adaptogenu oraz w jakiej porze dnia należy zażywać ten suplement? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Cytrynian magnezu, zwykły magnez, a może magnez z witaminą B6 – który wybrać?

  W aptekach i sklepach z suplementami dostępnych jest kilka form magnezu. Jedne preparaty występują w postaci magnezu z witaminą B6, inne określane są mianem cytrynianu magnezu (także w wersji z pirydoksyną), a jeszcze inne oferowane są w formie samego magnezu. Magnez można kupić zarówno w formie tabletek, kapsułek, saszetek z proszkiem do rozpuszczania w wodzie, jak i w postaci płynu czy żelek. Czym różnią się poszczególne suplementy, które połączenie jest najskuteczniejsze i najlepiej przyswajalne oraz dlaczego magnezu nie wolno łączyć z preparatami zawierającymi żelazo i wapń? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Co to jest cholekalcyferol – czyli jak powstaje witamina D w kapsułkach?

  Cholekalcyferol jest formą witaminy D3, która jest niezbędna do utrzymania zdrowego układu kostnego i zdrowia skóry. Może być syntetyzowana przez skórę pod wpływem promieni UVB lub przyjmowana w formie suplementów diety. Ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu, umożliwiając m.in. prawidłowy rozwój kości i zębów.

 • Suplementacja przy insulinooporności

  Insulinooporność jest zaburzeniem metabolizmu, które może zamienić się w poważną chorobę, która obecnie może dotyczyć nawet 2 milionów Polaków. Przyczynia się do tego przede wszystkim siedzący tryb życia, przetworzona, wysokoenergetyczna żywność, a także przewlekły stres wpływający na nasze zachowania żywieniowe – „zajadanie” problemów. Insulinooporność nie musi być leczona, niemniej jeśli na czas nie zareagujemy zmianą dotychczasowego stylu życia, może przerodzić się w pełnoobjawowe schorzenie – cukrzycę. Cennym elementem uzupełniającym dietoterapię może być racjonalna, przemyślana suplementacja. Jakie składniki szczególnie wspierają zdrowie metaboliczne?

 • Suplementacja w Hashimoto – jak wpływają na to nutraceutyki?

  Hashimoto, a raczej autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest coraz powszechniej diagnozowanym schorzeniem. Mówimy o nim wtedy, gdy nasz układ odpornościowy atakuje tarczycę. W chorobie tej może dojść zarówno do podwyższonej czynności gruczołu, jak i normalnej lub obniżonej czynności. Hashimoto dotyka znacznie częściej kobiety niż mężczyzn. Wsparciem działania tarczycy, jak i całej terapii, może być racjonalna suplementacja w oparciu o składniki, których skuteczność potwierdzają wyniki badań naukowych.

 • Smart drugs – jak działają? Czy nootropy są bezpieczne?

  Ostatnio coraz głośniej o tzw. smart drugs. Są to leki nootropowe, stanowiące grupę niejednorodnych substancji pobudzających ośrodkowy układ nerwowy. Są one stosowane w leczeniu takich zaburzeń i chorób, jak ADHD, narkolepsja czy otępienie. Dzięki temu, że nootropy poprawiają zdolności poznawcze, m.in. pamięć i koncentrację, coraz więcej osób zaczęło stosować je bez wskazań medycznych. Czy to bezpieczna praktyka?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij