Wizualizacja płytek krwi
Aleksandra Szemberg

Stany predysponujące do chorób zakrzepowych

W trosce o zdrowie warto znać mechanizmy i przyczyny występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, żeby móc skutecznie zapobiegać ich rozwojowi. Pozwala na to m.in. rozpoznawanie stanów predysponujących do chorób zakrzepowych.

Choroby układu sercowo-naczyniowego, do których zaliczają się choroby zakrzepowe, są najczęstszą przyczyną zgonów wśród Polaków. Krzepnięcie krwi jest zjawiskiem fizjologicznym zapobiegającym jej utracie przy przerwaniu ciągłości naczyń. Nieprawidłowością jest natomiast tworzenie się zakrzepów w świetle żył i tętnic.

Skąd się biorą zakrzepy? Co leży u podłoża zakrzepicy?

Tworzenie się zakrzepów ograniczających lub zamykających całkowicie światło naczyń krwionośnych jest wynikiem zachwiania równowagi pomiędzy czynnikami i mechanizmami prozakrzepowymi (m.in. aktywacja kaskady krzepnięcia) a przeciwzakrzepowymi. Jakie czynniki wyzwalają wytworzenie zakrzepu?

Hipotezę wyjaśniającą powstawianie zakrzepów w naczyniach krwionośnych wysunął Rudolf Virchow. Opisuje ona zespół trzech głównych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy. Triada Virchowa obejmuje uszkodzenie ściany naczyń, zaburzenie przepływu krwi i tzw. nadkrzepliwość krwi.

Uszkodzenie śródbłonka naczyń występuje m.in. przy zawale, w okolicy pękniętych blaszek miażdzycowych, przy zapaleniach naczyń, kiedy śródbłonek narażony jest na działanie czynników zapalnych, zakaźnych, przeciwciał, kompleksów immunologicznych, przy urazach związanych z czynnościami medycznymi, takimi jak operacje czy wprowadzanie cewników naczyniowych. Mechanizm związany z uszkodzeniem ściany naczynia i odsłonięciem macierzy zewnątrzkomórkowej powoduje:

 • adhezję i agregację płytek krwi, które są głównym elementem tworzącej się skrzepliny
 • uwalnianie czynnika tkankowego aktywującego zewnątrzpochodną kaskadę krzepnięcia i przekształcenie fibrynogenu w fibrynę (włókna fibryny stabilizują czop płytkowy)
 • zmniejszenie lokalnego wydzielania prostaglandyny PGI2, która ogranicza agregację płytek  i aktywatorów plazminogenu, które biorą udział w rozpuszczaniu zakrzepu.

Zaburzenia przepływu krwi obejmują:

 • przepływ turbuletny, wywołany np. obecnością blaszek miażdżycowych w świetle naczynia, który bezpośrednio uszkadza śródbłonek naczyniowy,
 • zastój krwi stwarza środowisko umożliwiające płytkom przyczepianie się do śródbłonka, utrudnia „wypłukiwanie się” czynników krzepnięcia i „napływanie” inhibitorów krzepnięcia, występuje m.in. w świetle tętniaków, w przedsionkach serca w przypadku migotania przedsionków (nieefektywny skurcz=nieefektywne opróżnianie przedsionków), w stanach zwiększonej lepkości krwi, kiedy zwiększony jest opór przepływu krwi, zwłaszcza w małych naczyniach.

Nadkrzepliwość krwi rozumiana jako przewaga występowania czynników prozakrzepowych nad czynnikami fibrynolitycznymi i inhibitorami krzepnięcia obejmuje

     – mutacja Leiden

    – mutacja genu protrombiny (czynniki genetyczne współwystępują zazwyczaj z innymi powodując zakrzepicę)

Choroby zakrzepowe – jakie są i jakie dają objawy?

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych najczęściej dotyczy żylaków żyły odpiszczelowej. W niektórych przypadkach współwystępuje z zakrzepicą żył głębokich. Może wystąpić bez uchwytnej przyczyny, po długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej, w ciąży, po ekspozycji na wysoką temperaturę, po urazie, po ukąszeniu owadów, w okolicy cewnika naczyniowego (wenflonu). Zapalenie może rozprzestrzeniać się na okoliczne tkanki. Objawami są: obrzęk, bolesność, zwiększone ucieplenie, zaczerwienienie skóry, wyczuwalne pod palcami powrózkowate zgrubienia. W leczeniu można stosować leki przeciwzapalne oraz miejscowo maści z heparyną.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje zakrzepicę żył głębokich oraz zatorowość płucną. Skala Capriniego służy do oceny ryzyka wystąpienia ŻChZZ u pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Na podstawie oszacowanego ryzyka (0 pkt – ryzyko bardzo małe, 1-2 pkt – ryzyko małe, 3-4 pkt – ryzyko średnie, >5pkt ryzyko duże) wybiera się rodzaj stosowanej profilaktyki przeciwzakrzepowej, farmakologicznej i/lub mechanicznej.

Zakrzepica żył głębokich najczęściej dotyczy kończyn dolnych (może lokalizować się w żyłach piszczelowych, strzałkowych – postać dystalna, podkolanowych, udowych, biodrowych, żyle głównej dolnej – postać proksymalna). Postać dystalna zazwyczaj nie daje objawów i ustępuje samoistnie, ale może przechodzić do żyły podkolanowej i udowej przekształcając się w postać proksymalną. Postać proksymalna daje objawy, przy braku leczenia prawie połowa pacjentów rozwija zatorowość płucną.  Może nawracać, jeśli nie stosuje się profilaktyki wtórnej.

Do czynników ryzyka ZŻG należą: wiek, otyłość, żylaki, urazy, złamania, operacje, długotrwałe przebywanie w jednakowej pozycji (lot samolotem), opatrunek gipsowy, niewydolność serca, niewydolność oddechowa, ucisk na naczynia, nowotwory, trombofilia wrodzona i nabyta, ciąża, połóg, terapia estrogenowa, HTZ, antykoncepcja hormonalna, sepsa, ciężkie stany zapalne przebiegające z gorączką (również w przypadku COVID-19), choroby autoimmunologiczne (choroba Crohna, toczeń rumieniowaty układowy, RZS, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zespół nerczycowy.

Objawy to: ból, obrzęk (zwłaszcza jednostronny obrzęk kończyny niezwiązany z urazem powinien nasuwać podejrzenie zakrzepicy), ból przy ucisku (objaw Homansa – ból łydki przy przygięciu biernym stopy), zwiększone ucieplenie, gorączka związana z zapaleniem, zwiększone wypełnienie żył powierzchownych przy uniesieniu kończyny. Odmianą postaci proksymalnej jest tzw. obrzęk bolesny, w którym występuje ryzyko niedotlenienia tkanek (spowodowane przez skurcz naczyń). Towarzyszy mu ból oraz siny kolor skóry (kolor czarny sugeruje martwicę). Postać proksymalna wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia zespołu pozakrzepowego, który jest późnym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich spowodowanym niedomykalnością zastawek żylnych (następuje przesięk płynu do otaczających tkanek, co skutkuje obrzękiem, świądem, owrzodzeniami i znacząco pogarsza jakość życia).

Zatorowość płucna jest chorobą związaną z obecnością zakrzepów w tętnicy płucnej i/lub jej rozgałęzieniach. Materiałem zatorowym są najczęściej skrzepliny pochodzące z dolnych części ciała. W pęcherzykach płucnych pozbawionych przepływu krwi w towarzyszących tętnicach nie zachodzi wymiana gazowa, co doprowadza do niedotlenienia organizmu. Zwiększony opór naczyniowy oraz zwiększenie ciśnienia w naczyniach płucnych skutkuje obciążeniem prawej komory (może być niedokrwiona i ulec uszkodzeniu). Do objawów ZP należą: duszność, ból w klatce piersiowej, kaszel, krwioplucie, zwiększenie częstości oddechów i akcji serca, niskie ciśnienie krwi. Nieleczona zatorowość płucna ma śmiertelność na poziomie 1/3. Do oceny wystąpienia ZP stosuje się skalę Wellsa oraz skalę genewską.

Przewlekła niewydolność żylna predysponuje do powstania zakrzepicy. Zastój krwi, przesączanie płynu do przestrzeni pozanaczyniowej oraz aktywacja mediatorów zapalenia zwiększają lepkość krwi. Występowanie żylaków dotyczy częściej kobiet i wzrasta wraz z wiekiem. Innymi czynnikami ryzyka są predyspozycje rodzinne, przebyte ciąże, praca na stojąco/siedząco, otyłość. Objawy to: uczucie ciężkości nóg, obrzęki, widoczność żył powierzchownych, skurcze mięśniowe, zespół niespokojnych nóg (zwłaszcza na stojąco i podczas upałów), przebarwienia skórne na podudziach, ścieńczenie skóry, zanik tkanki podskórnej, owrzodzenia, stan zapalny skóry.

Powiązane produkty

Choroby zakrzepowe – rozpoznanie, badania

Rozpoznanie chorób zakrzepowych stawia się na podstawie:

 • zapalenie żył powierzchownych – obraz kliniczny
 • zakrzepica żył głębokich – obraz kliniczny, stężenie D-dimerów (stężenie prawidłowe wyklucza zakrzepicę), badanie CUS-ultrasonograficzny test uciskowy (żyła zajęta zakrzepem nie ugina się pod naciskiem głowicy USG), angio-TK w przypadku podejrzenia zatorowości płucnej
 • zatorowość płucna – podwyższony poziom D-dimerów i troponin, charakterystyczne zmiany w EKG, w scyntygrafii perfuzyjnej płuc widoczny jest brak perfuzji płuc z obszaru naczynia zamkniętego przez zakrzep, angio-TK (widoczne zamknięte światła tętnic), badanie ECHO – poszerzenie prawej komory, żyły głównej dolnej.

Profilaktyka chorób zakrzepowych – jak im zapobiegać?

Do działań zapobiegających wystąpieniu chorób zakrzepowych należą:

 • zwiększona aktywność fizyczna
 • unikanie długotrwałego stania/siedzenia (zwłaszcza z podkurczonymi nogami), robienie przerw na spacer, poruszanie nogami
 • unikanie uciskającej odzieży mogącej utrudniać odpływ żylny z kończyn
 • leczenie uciskowe – opaski, pończochy (pomagają pompie mięśniowej) oraz masaż pneumatyczny/uciskowy- nadmuchiwane powietrzem mankiety (PUP) uciskają naczynia w sposób sekwencyjny
 • szybkie uruchamianie pacjentów po zabiegach
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa – heparyna drobnocząsteczkowa, inhibitory czynników krzepnięcia-fondaparynuks, rywaroksaban, apiksaban, dabigatran, antagoniści witaminy K – acenokumarol, warfaryna lub filtry do żyły głównej dolnej przy przeciwwskazaniach do leczenia przeciwzakrzepowego
 • spożywanie odpowiedniej ilości płynów
 • ablacja i leczenie żylaków kończyn dolnych
 • spożywanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA), które posiadają właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne
 • dieta śródziemnomorska (bogata w ryby, oliwę, owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, produkty pełnoziarniste), która zapobiega rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego (w tym miażdżycy), obniża ryzyko sercowo-naczyniowe.
 1. Ali MAM, Spinler SA. COVID-19 and thrombosis: From bench to bedside. Trends Cardiovasc Med. 2021;31(3):143-160
 2. Interna Harrisona, wyd.III, Fauci, Braunwald, Kasper i in. 2009.
 3. Interna Szczeklika 2021, A. Szczeklik, P. Gajewski, Kraków 2021.
 4. Murakami, Masahiro et al., Global thrombosis test for assessing thrombotic status and efficacy of antithrombotic diet and other conditions, Future science OA vol. 8,3 FSO788. 31 Jan. 2022.
 5. Patologia Robbins, V. Kumar, A. Abbas, J. Aster Edra Urban & Partner, Wrocław 2019, wyd.10.
 6. Yamamoto, J.Ijiri, Y.Ikarugi, H.Otsui, i in. K. S. (2018). Prevention of thrombotic disorders by antithrombotic diet and exercise: evidence by using global thrombosis tests. Future science OA, 4(4)
 7. Widmer, R Jay et al., The Mediterranean diet, its components, and cardiovascular disease, ”The American journal of medicine vol. 128,3 (2015): 229-38.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Zatrucie pokarmowe – jak sobie pomóc? Co jeść i pić?

  Zatrucie pokarmowe i wynikające z niego objawy potrafią być bardzo uciążliwe i mogą przysporzyć wielu niedogodności. Z tego względu warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Ile trwa zatrucie pokarmowe oraz jak mu zapobiegać?

 • Kaszel palacza – objawy, co na niego stosować?

  Kaszel palacza powstaje w wyniku podrażnienia górnych dróg oddechowych przez substancje zawarte w dymie tytoniowym. Nikotynizm prowadzi do szeregu zmian zachodzących w drzewie oskrzelowym, które są reakcją na przewlekłą ekspozycję układu oddechowego na substancje toksyczne. Samo palenie jest również czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób takich jak nowotwory układu oddechowego czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 • Wszawica łonowa – jak z nią walczyć?

  Wszawicą (łac. Pediculosis) nazywamy zmiany skórne wywołane przez stawonogi – wszy ludzkie. Wyróżniamy wszawicę głowową, odzieżową i łonową. O ile głowowa dotyczy przede wszystkim dzieci (zarażenie ma miejsce w szkole i innych placówkach edukacyjnych), o tyle odmiana łonowa spotykana jest wśród dorosłych i występuje w okolicach intymnych. Charakteryzuje ją uporczywy świąd skóry, który występuje między innymi w okolicach wzgórka łonowego.

 • Choroby tropikalne – objawy, diagnostyka, szczepienia

  Choroby tropikalne pochodzą z rejonów charakteryzujących się klimatem sprzyjającym rozwojowi drobnych organizmów, czyli ciepłym i wilgotnym. W takich warunkach łatwo namnażają się zarówno chorobotwórcze bakterie, jak i wirusy. Szerzenie się chorób tropikalnych jest szczególnie łatwe w krajach o niskim poziomie higieny i słabych warunkach socjoekonomicznych. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie choroby występują w rejonie świata, do którego się wybieramy.

 • Narkolepsja – czym jest? Objawy, przyczyny

  Narkolepsja dotyka głównie ludzi młodych w wieku 15-20 oraz 30-35 lat, a napady snu w ciągu dnia z reguły występują pod wpływem silnych emocji: radości, lęku czy stresu. Leczeniem zajmują się psychiatrzy lub neurolodzy i polega ono głównie na łagodzeniu objawów. Wielu specjalistów twierdzi, że narkolepsja często jest błędnie diagnozowana przez fakt, że w obecnych czasach duża część zdrowego społeczeństwa skarży się na nadmierną senność w ciągu dnia – stąd wielkie znaczenie ma dogłębna diagnostyka i uświadamianie społeczeństwa na temat tego, czym jest narkolepsja.

 • Częste oddawanie moczu (częstomocz) – przyczyny, leczenie

  Częstomocz jest przykrym schorzeniem dotykającym zarówno mężczyzn, jak i kobiety najczęściej w podeszłym wieku, ale zdarzają się także przypadki dzieci i młodych dorosłych borykających się z tą dolegliwością. Częstomocz może się pojawić m.in. przy chorobach ginekologicznych, urologicznych, nefrologicznych, psychicznych czy nawet onkologicznych. Przez to, że wiąże się z przymusem patologicznie częstego oddawania moczu, może stać się udręką dla pacjentów i mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Mimo że nie zawsze jest oznaką poważnej choroby, to warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże rozwiązać ten problem.

 • Zespoły mielodysplastyczne (MDS) – objawy, przyczyny, leczenie

  DNA organizmów żywych – choć wspaniale zaprojektowane – jest bardzo podatne na działanie mutagennych czynników zewnętrznych. Narażenie na różnorodne substancje chemiczne (np. benzen), metale ciężkie, nawozy sztuczne, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące i fale X używane w radioterapii znacząco zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału genetycznego i zachorowania na nowotwór. W obecnych czasach unikanie czynników mutagennych jest praktycznie niemożliwe, toteż odsetek chorych na zespoły mielodysplastyczne i inne choroby nowotworowe będzie niestety coraz większy.

 • Pacjenci z migreną przewlekłą skorzystają z nowoczesnej terapii

  Dzięki staraniom, które poczyniło Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, pacjenci uzyskali dostęp do nowoczesnej terapii migreny przewlekłej z wykorzystaniem m.in. botoxu (toksyny botulinowej) i dwóch przeciwciał monoklonalnych (erenumab i fremanezumab). Leczenie tymi preparatami będzie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby wziąć udział w programie?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij