Sepsa – przyczyny, objawy, leczenie posocznicy
Katarzyna Gintowt-Juchniewicz

Sepsa – przyczyny, objawy, leczenie posocznicy

Sepsa, inaczej posocznica, to nadmierna odpowiedź organizmu na infekcję. Jest to stan zagrożenia życia, który bez wdrożenia szybkiego leczenia może prowadzić do uszkodzenia tkanek, niewydolności narządów, a nawet do śmierci. Najczęstszą przyczyną sepsy są bakterie, ale mogą ją wywołać także inne patogeny. Jak objawia się posocznica?

Czym jest posocznica? Czy powinniśmy bać się sepsy? 

Sepsa (z łac. Sepsis), wymiennie nazywana posocznicą czy endotoksemią, jest uogólnioną reakcją zapalną organizmu, która może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, oddechowej, wstrząsu, a nawet do śmierci. Ten zespół objawów przed 2016 r. definiowany był jako SIRS.

Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi, tj. drobnoustrojami wywołującymi reakcję gospodarza przed patogenami, są meningokoki i pneumokoki. Pacjenci z podejrzeniem sepsy muszą trafić niezwłocznie do szpitala w celu podjęcia czynności ratunkowych i wstrzymania rozprzestrzeniania się zakażenia drogą krwionośną oraz napływu cytokin i interleukin (są to białka biorące udział w odpowiedzi odpornościowej, które nadmiernie produkowane zaburzają homeostazę organizmu.  

Jakie są przyczyny sepsy?  

Do najczęstszych przyczyn sepsy zalicza się zarówno z pozoru niegroźne, występujące powszechnie jednostki chorobowe, takie jak m.in. zakażenia układu moczowego, zęba czy zapalenia płuc, jak i gorzej rokujące zakażenia w obrębie jamy brzusznej i przydatków, zakażenia z przerwaniem ciągłości skóry lub odleżyny pourazowe, a także niedobory odporności (głównie u dzieci).  

W literaturze opisywane są również zakażenia jatrogenne, czyli związane ze środowiskiem medycznym, w tym przypadku spowodowane procedurami medycznymi wykonywanymi bez zachowania reżimu sanitarnego (jako powikłanie wniknięcia patogenu do organizmu), np. wraz z cewnikiem do pęcherza moczowego, kaniulami dożylnymi, drenami, podczas żywienia pozajelitowego, w trakcie prowadzenia mechanicznej wentylacji płuc czy przetaczania krwi. Do flory szpitalnej, która sprzyja rozwojowi sepsy należą głównie bakterie – sprawcy wielu wizyt w gabinecie lekarskim u osób z przejściową obniżoną odpornością, tzw. zakażenia oportunistyczne E. Coli, gronkowiec złocisty St. Aureus, K. pneumoniae, P. aeryginosato, A. baumanii oraz grzyb Candida albicans. Z wirusów wywołujących stan septyczny i gorączkę krwotoczną najgroźniejszy jest Ebola. 

Czy istnieją czynniki predysponujące do sepsy? 

Starszy wiek (powyżej 70. roku życia) oraz okres niemowlęcy mogą sprzyjać rozwinięciu się posocznicy ze względu na odpowiednio osłabiony lub niecałkowicie wykształcony układ odpornościowy. Szczególnie uważne powinny być osoby, które przyjmują leki immunosupresyjne, np. pacjenci onkologiczni oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu. 

Jak objawia się sepsa i jak ją rozpoznać? 

Pacjent, u którego stwierdza się uogólnione zakażenie organizmu zwane sepsą ma szereg charakterystycznych objawów, takich jak: 

 • podwyższona temperatura ciała – powyżej 38ºC lub znacznie obniżona – poniżej 36°,
 • przyspieszona akcja serca – powyżej 100 uderzeń na minutę (tachykardia),  
 • tachypnoe (oddechy wzrastają do ponad 30 na minutę). 

Chory może mieć także zaburzenia świadomości spowodowane m.in. niedotlenieniem mózgu, kumulacją toksyn nieskutecznie usuwanych przez płuca czy nerki. Na ciele możemy zaobserwować liczne obrzęki, dodatkowym objawem dopełniającym obraz kliniczny może być wysypka pod postacią wybroczyn. Ważne jest różnicowanie rodzaju zmian skórnych. Aby ocenić, czy mamy do czynienia z sepsą, zaleca się wykonanie tzw. testu szklanki. Do skóry zmienionej chorobowo należy przyłożyć bok szklanki, jeśli wysypka nie zblednie pod uciskiem, to znak, że musimy PILNIE udać się do lekarza. U pacjentów, nawet tych, którzy nie chorują na cukrzycę, glikemia wynosi powyżej 140 mg/dl.   

Lekarz rozpoznaje posocznicę na podstawie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz po ogólnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Aby potwierdzić występowanie sepsy, należy wykonać badanie bakteriologiczne krwi, lecz czas oczekiwania na jego wynik może wynosić nawet do trzech dni! Zważywszy na to, że posocznica jest stanem nagłym i wymagającym natychmiastowego leczenia, w celu potwierdzenia uogólnionego zakażenia krwi wykonuje się również: 

 • gazometrię krwi tętniczej i żylnej, 
 • morfologię krwi oraz badanie parametrów stanu zapalnego (OB, CRP), 
 • badanie poziomu prokalcytoniny, 
 • badanie funkcji nerek i wątroby, 
 • RTG płuc, USG i TK narządów jamy brzusznej.  

Wstrząs septyczny (septic shock) jest to stan o najgorszym rokowaniu, ze względu na brak wypełnienia łożyska naczyniowego i braku cyrkulacji krwi. Oprócz typowych objawów sepsy oraz niewydolności wielonarządowej (MODS) jest obecny wówczas również znaczny spadek ciśnienia. 

Ile trwa leczenie sepsy?

Czas leczenia zależy od stanu ogólnego pacjenta oraz występowania chorób towarzyszących. Podczas leczenia sepsy należy skupić się zarówno na przyczynie wystąpienia uogólnionego zakażenia organizmu, jak i na jego objawach.

Najważniejsze jest szybkie rozpoznanie i możliwie natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Posocznica jest uleczalna, lecz trzeba odpowiednio szybko wdrożyć odpowiednią antybiotykoterapię – do 60 minut po pobraniu posiewu. Każdego pacjenta trzeba nawadniać dużą ilością płynów.

Gdy poznana zostaje przyczyna zakażenia, np. zakażony dren, jest ona usuwana w trybie pilnym, co ułatwia leczenie objawów sepsy. W przebiegu łagodnej sepsy większość pacjentów całkowicie powraca do zdrowia. W stanach zagrażających życiu chorzy trafiają na Oddział Intensywnej Terapii w celu monitorowania holistycznego. Niezbędna może być dializoterapia, wentylacja mechaniczna czy sztuczne żywienie pacjenta. Długość leczenia dyktowana jest odpowiedzią pacjenta na leczenie, zazwyczaj trwa od 7 do 10 dni. Z powodu piorunującego tempa rozwinięcia się wstrząsu septycznego śmiertelność wynosi nawet 40%. Umieralność na posocznicę u dzieci wynosi od 4 do 30%.  

Powikłań poinfekcyjnych może być wiele, uzależnione są one od przebiegu sepsy. Stanem budzącym czujność kliniczną jest rozwijająca się niewydolność wielonarządowa, tj. mózgu, serca, nerek i wątroby. Kolejnym etapem niewystarczającej odpowiedzi organizmu na leczenie jest zgorzel – śmierć tkanki (głównie może zajmować dystalne części kończyn górnych i dolnych). Jest to bardzo poważne powikłanie mogące prowadzić do amputacji palców, a nawet części kończyn.  

Sepsa jest uogólnioną reakcją organizmu – nie chorobą, więc nie można się nią zarazić. Można zarazić się drobnoustrojem, który ją wywołał. 

Sepsa u dzieci 

Posocznica u dzieci, a zwłaszcza niemowląt, jest wyjątkowo niebezpieczna. Młode organizmy nie mają jeszcze odpowiednio wykształconego układu immunologicznego. Przyczyny sepsy u dzieci i dorosłych są takie same. W pediatrii postawienie rozpoznania może być problematyczne, gdyż może manifestować się jak zwykła infekcja.  

Czy da się zapobiec posocznicy? 

Niestety nie istnieje antidotum przeciwko sepsie. Można natomiast zaszczepić się profilaktycznie przeciwko patogenom, które mogą ją wywołać, tj. Haemophilus Influenzae typu B, Streptococcus Pneumoniae, Neisseria Meningitidis – jest to immunoprofilaktyka czynna. Stosowanie się do obowiązkowego kalendarza szczepień, wraz z rozszerzeniem o iniekcje zalecane, znacznie obniży nasilenie objawów w przypadku niefortunnego zakażenia.  

Dorośli w przypadku powtarzających się zakażeń powinni skierować się do lekarza celem konsultacji i rozpatrzenia stosowania szczepionki podskórnej lub doustnej zawierającej typowe patogeny. Należy jednak podkreślić fakt, iż wielu zakażeniom możemy zapobiec, stosując szeroko omawianą, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, higienę: mycie rąk, unikanie dzielenia się pokarmami oraz płynami, dezynfekcję powierzchni. Ważne są również regularne kontrole u dentysty. Jest to minimum, które skutecznie zmniejszy szanse zakażenia. 

Po kontakcie z osobą chorą na posocznicę należy wdrożyć chemioprofilaktykę, która polega na podaniu antybiotyków osobie narażonej maksymalnie do 7 dni od kontaktu. Powtórne zakażenie sepsą jest możliwe, gdyż jest to stan wywoływany przez różne drobnoustroje, a wirusy mają tendencję do mutacji i ciągłej wymiany materiału genetycznego. 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Osteopatia – czym zajmuje się osteopata i w jakich chorobach może pomóc?

  Osteopatia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń układu ruchu, narządów wewnętrznych oraz układu współczulnego. Za jej twórcę uznaje się amerykańskiego lekarza Andrewa Taylora Stilla, który stworzył American School of Osteopathy – instytucję zrzeszającą i kształcącą specjalistów z tej dziedziny. Jakie są wskazania do osteopatii? Jakie techniki stosuje osteopata?

 • Profilaktyka 40 PLUS – program Ministerstwa Zdrowia

  Zgodnie z założeniami nowego programu zdrowotnego od 1 lipca 2021 osoby w wieku 40 lat i powyżej mogą skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Dowiedz się, jakie badania można wykonać? Z jakimi schorzeniami najczęściej zmagają się Polacy w średnim wieku?

 • Zatrucie grzybami – objawy i pierwsza pomoc

  Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku 2% populacji szuka pomocy medycznej z powodu zatrucia grzybami. Mimo wieloletniego doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu tego schorzenia wstępna diagnoza jest złożona i wymaga różnicowania oraz dokładnego określenia, jakie grzyby wywołały zatrucie (może to być zatrucie kilkoma rodzajami grzybów). Trudności związane są w większości przypadków z różnymi objawami i zespołami toksykologicznymi, które pojawiają się pod wpływem toksyn grzybowych. W związku z rozpowszechnieniem diagnozy ostrego zatrucia grzybami, każdy powinien zdawać sobie sprawę z doraźnych metod leczenia w tym przypadku. 

 • Zapalenie krtani – przyczyny, objawy, leczenie

  Nagła duszność i szczekający kaszel w środku nocy u dziecka wywołują często panikę u rodziców i opiekunów. Objawy te mogą świadczyć o ostrym zapaleniu krtani. Dowiedz się, kiedy konieczne staje się wezwanie pogotowia do małego pacjenta. Sprawdź również, kiedy zwykła chrypka może oznaczać przewlekłe zapalenie krtani i powinna skłonić nas do wizyty u lekarza.

 • Diabetomat – urządzenie ułatwi życie osobom chorym na cukrzycę

  Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opracowali urządzenie, które pozwoli diabetykom zastąpić klasyczne pomiary stężenia cukru we krwi. W jaki sposób działa? Kiedy będzie można go kupić? Jakie inne nieinwazyjne urządzenia monitorowania glikemii powstały w ostatnim czasie?

 • Sztuczna inteligencja pozwoli skuteczniej leczyć raka stercza

  W Polsce rak stercza (prostaty) jest najczęstszym nowotworem litym występującym u mężczyzn. Dzięki dofinansowaniu z programu INFOSTRATEG powstaje platforma informatyczna, która ułatwi dokonywanie wyboru terapii onkologicznej dedykowanej pacjentom, u których zostanie zdiagnozowane to schorzenie. Lepsze dopasowanie leczenia wpłynie na poprawę jego efektywności. Narzędzie będzie wykorzystywało algorytmy sztucznej inteligencji.  

 • Dlaczego raz w roku należy wykonywać morfologię?

  Jedną z metod wczesnego wykrywania wielu poważnych chorób jest regularne wykonywanie morfologii krwi. Wynik tego prostego testu może stanowić punkt wyjścia do dalszej diagnostyki, która determinuje przebieg leczenia. W przypadku nowotworów im wcześniej zostanie postawiona właściwa diagnoza, tym skuteczniej będzie można leczyć pacjenta.

 • Choroby nerek – przyczyny, (nie)typowe objawy, leczenie

  Choroby nerek to jedne z bardziej niejednoznacznych chorób. Dając niespecyficzne objawy, utrudniają przypisanie im właśnie do dysfunkcji nerek. Bo dlaczego ból w okolicy lędźwiowej w połączeniu z osłabieniem należy łączyć z dysfunkcją nerek? Jakie są przyczyny i objawy chorych nerek, które badania należy wykonać, aby sprawdzić, czy nerki dobrze funkcjonują i dlaczego można normalnie funkcjonować, mając tylko jedną nerkę? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij