×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zamienniki leków — kiedy można zamienić lek?

Polska stała się rynkiem zamienników, czyli tzw. leków generycznych. Oryginalne leki są wypierane przez tańsze zamienniki, co jest ekonomicznie pozytywne dla pacjentów, którzy płacą za swoją terapię mniej. Wynika z tego kilka zasadniczych problemów. Czy zamieniać zwykle, droższe leki oryginalne na tańsze zamienniki i kiedy to robić? Co z bezpieczeństwem? Czy lek tańszy jest gorszy? Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem wydawanie tańszych zamienników jest nie tylko dozwolone. Farmaceuci mają obowiązek zaproponować tańszy odpowiednik kupowanego przez pacjenta leku. Wydawanie tańszych odpowiedników leków zostało uregulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Prawo do otrzymania zamiennika

Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne które są refundowane ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku, który jest zamiennikiem leku pierwotnego.

Jest to lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Z zapisów prawa wynika więc, że jako pacjenci, zawsze mamy prawo do otrzymania tańszego leku generycznego, o ile taki lek istnieje i jest dopuszczony do obrotu w naszym kraju.

Kiedy mogę otrzymać lek tańszy?

Aptekarz może wydać zamiennik, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.

Kiedy mogę otrzymać lek droższy?

Aptekarz na wyraźne żądanie świadczeniobiorcy, może również wydać zamiennik, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie. Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy leku przepisanego na receptę nie ma (jest niedostępny), a terapii nie można przerwać. Czasami warto, w takich szczególnych wypadkach, rozważyć zakup leku droższego.

Większe lub mniejsze opakowanie leku

Zdarza się, że lekarz przepisze nam 28 tabletek, a farmaceuta wydaje nam 30 lub na odwrót.

Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną — o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie.

Może być to z korzyścią lub ze szkodą dla pacjenta (otrzymanie kilku dawek/ tabletek leku mniej). Nie jest to sytuacja dziwna i prawo pozwala na zamiany liczby dawek w stosunku do recepty, ale jedynie w niewielkim zakresie zamiany. Najczęściej dokonuje się zamian 28 na 30, 56 na 60 oraz 84 na 90 tabletek lub w drugą stronę.

Klauzula „nie zamieniać”

Powyższy zapis ma zastosowanie jedynie, gdy lekarz nie umieścił na recepcie tzw. klauzuli „nie zamieniać — NZ”.  W momencie, gdy lekarz wskaże na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku, nie tylko liczba tabletek nie będzie mogła zostać zmodyfikowana, lecz również farmaceuta nie będzie mógł wydać tańszego zamiennika. Warto na to zwrócić uwagę przy przyjmowaniu recepty, jeśli zakładamy zakup leku generycznego.

Dopuszczenie do obrotu leku generycznego (zamiennika)

W procesie dopuszczania do obrotu leków generycznych badana jest równoważność biologiczna do leku oryginalnego. Zatem niezależnie od późniejszych decyzji o charakterze administracyjnym, zasadne jest stwierdzenie faktu odnośnie do równoważności biologicznej leku oryginalnego i jego odpowiedników.

Leki generyczne odpowiadają działaniem i bezpieczeństwu do leków oryginalnych.

W związku z powyższym dla leków refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazania przeznaczeń możliwa jest zamiana apteczna na lek odpowiadający nawet w przypadku, kiedy wskazania zdefiniowane w Charakterystyce Produktu Leczniczego odpowiedników leków zostały nieco inaczej określone. Nie każdy producent, musi identycznie opisać swoje leki i należy o tym pamiętać podczas studiowania ulotki, czy w trakcie zapoznawania się z informacjami zawartymi w Internecie. W momencie, gdy mamy wątpliwości zawsze o poradę i informację, możemy zapytać farmaceutę w aptece.


Podziel się: