Prawidłowe ciśnienie i puls

Serce to najważniejszy narząd w naszym organizmie. To dzięki jego pracy żyjemy. Jednak razem z sercem musi współpracować cały układ krążenia - on także musi funkcjonować prawidłowo, w innym bowiem przypadku zaczynają pojawiać się problemy zdrowotne. Z sercem i układem krążenia są bez wątpienia ściśle związane dwa pojęcia - ciśnienie tętnicze oraz puls.

Jakie zatem powinno być ciśnienie tętnicze i puls, aby układ krążenia "działał" prawidłowo? 

Najlepiej, aby ciśnienie tętnicze w przypadku ludzi dorosłych nie przekraczało wartości 120 mmHg ( tzw. ciśnienie skurczowe ) i 80 mmHg  ( tzw. ciśnienie rozkurczowe), wtedy mówi się o ciśnieniu optymalnym. O ciśnieniu prawidłowym można natomiast powiedzieć, kiedy jego  wartości nie będą przekraczać 120-129/80-84 mmHg, zaś o ciśnieniu  wysokim prawidłowym mówi się wówczas, kiedy ciśnienie  skurczowe i rozkurczowe wynoszą odpowiednio 130-139 mmHg oraz 85-89 mmHg. W sytuacji, kiedy wartości ciśnienia tętniczego przekraczają wartości 140/90 mmHg mówi się już o nadciśnieniu tętniczym. 

Każdy z nas powinien regularnie mierzyć sobie ciśnienie tętnicze, aby wiedzieć czy jego wartości są prawidłowe i czy nie jest nam potrzebna konsultacja lekarska. 

Jak mierzyć ciśnienie tętnicze, aby pomiary były jak najbardziej dokładne oraz najbardziej wiarygodne? 

Pomiary ciśnienia tętniczego powinny odbywać się w naszym normalnym otoczeniu, w domu. Najwygodniej jest stosować automatyczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego. Nie powinno się natomiast używać ciśnieniomierzy nadgarstkowych, bowiem są one zdecydowanie mniej dokładne, ich użycie może być jednak uzasadnione u osób z dużą nadwagą o bardzo dużym obwodzie ramienia. Do pomiaru ciśnienia tętniczego powinno się przyjąć pozycje siedzącą, w tej pozycji powinno się też kilka minut odpocząć. Ramie, na którym będzie wykonywany pomiar, musi znajdować się w poziomie serca, a cała ręka musi być oparta, dlatego też najlepiej jest wykonywać pomiary przy stole. Następnie należy założyć ciśnieniomierz. Mankiet ciśnieniomierza powinno się owinąć wokół ramienia tak, aby dolna krawędź mankietu znajdowała się około trzech centymetrów powyżej zgięcia łokciowego. Następnie należy włączyć ciśnieniomierz i odczytać z wyświetlacza pomiar. Powinno się wykonać dwa pomiary na tym samym ramieniu, pomiędzy jednym a drugim pomiarem należy zachować odstęp około jednej minuty. Ostatecznym wynikiem będą uśrednione wartości z obydwu pomiarów. Należy pamiętać o tym, że czasami wartości pomiaru mogą być zafałszowane. Ma to zwykle miejsce w sytuacji, kiedy nie przestrzegamy procedury pomiaru: nie odpoczniemy przed pomiarem, nie przyjmiemy właściwej pozycji ciała lub też źle założymy mankiet albo użyjemy niewłaściwego mankietu. Mankiet powinien być bowiem różnej szerokości w zależności od tego czy ciśnienie tętnicze będzie mierzone u dziecka czy u człowieka dorosłego. 

W sytuacji, kiedy zaobserwujemy, że nasze pomiary są za wysokie, musimy udać się do swojego lekarza POZ.  Lekarz zdecyduje czy rzeczywiście istnieje powód do niepokoju i podejrzenie nadciśnienia tętniczego oraz czy zachodzi potrzeba włączenia farmakoterapii oraz konsultacji kardiologicznej. 

Dodatkowo, aby nasz układ krążenia działał prawidłowo, nasze serce musi także bić z właściwą prędkością. Zatem jak szybko może bić nasze serce, aby nie było żadnego powodu do niepokoju? 

Jaki powinien być prawidłowy puls?

Prawidłowy puls u człowieka dorosłego powinien mieścić się w przedziale 60-100 uderzeń serca w przeciągu minuty. Za optymalny puls uważa się wartość około 70-75 uderzeń na minutę.  W sytuacji kiedy czynność serca przekracza 100 uderzeń na minutę mówi się o tachykardii, zaś w sytuacji, kiedy puls jest niższy  niż 60 uderzeń na minutę mówi się o bradykardii.

Jakie są przyczyny wysokiego pulsu? Czym grozi wysoki puls?

Wysoki puls może być czasami fizjologiczny. Taka sytuacja może mięć miejsce w przebiegu gorączki, zwłaszcza wysokiej oraz w czasie i bezpośrednio po wysiłku fizycznym . W pewnym sensie jako fizjologie można też traktować wysoki puls po spożyciu alkoholu czy po wypiciu napoju zawierającego w swym składzie kofeinę. Wysoki puls jest tez charakterystyczny dla osób bardzo nerwowych. Przyspieszone tętno jest też obecne w przypadku nadczynności tarczycy, może ono też towarzyszyć niewydolności oddechowej. Wysoki puls jest też typowy dla hipoglikemii (obniżony poziom glukozy w krwi), dla odwodnienia czy też niedokrwistości. Wysoki puls,  czyli tachykardia, może doprowadzić do powstania groźnych dla zdrowia, a nawet życia zaburzeń rytmu serca. 

Jakie są przyczyny niskiego pulsu?

Niski puls, czyli bradykardia, fizjologicznie może występować u sportowców. Bradykardia patologiczna może mięć natomiast związek z niedoczynnością tarczycy, zaburzeniami w układzie bodźco-przewodzącym  serca, z hiperkaliemią  (nadmierna ilość potasu w krwi) czy też z działaniem niektórych leków. 

W sytuacji, jeśli w czasie pomiarów ciśnienia tętniczego, na ekraniku ciśnieniomierza zaobserwujemy, że nasz puls jest zbyt wysoki lub zbyt niski, powinniśmy wzmóc naszą czujność. Jeśli taka sytuacja zdarza się sporadycznie, to nie ma powodu do obaw - każdy czasem może mieć podwyższoną lub obniżoną czynność serca. Jeśli jednak nieprawidłowe  wartości będą pojawiać się często, wtedy też konieczna będzie wizyta u swojego lekarza POZ, który skieruje nas na dodatkowe badania oraz prawdopodobnie zaleci też konsultacje kardiologiczną. 

Jeśli w czasie regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego zaobserwujesz, że jego wartości nie są prawidłowe i przekraczają zalecane normy, a dodatkowo puls będzie za niski lub za wysoki, musisz udać się do swojego lekarza. Potrzebna będzie bowiem dalsza diagnostyka, dzięki której będzie można poznać przyczynę takiego stanu rzeczy i zalecić dalsze, właściwe postępowanie. 

Podziel się: