×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Szpitale z ryczałtem i rewolucja w POZ: kolejne zmiany w opiece zdrowotnej

Ministerstwo zdrowia planuje kolejne zmiany w dostępie do ochrony zdrowia, związane przede wszystkim z organizacją pracy szpitali i lekarzy POZ. Nowela do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje zniesienie wycen procedur i zastąpienie ich ryczałtem. Resort planuje także zmiany w POZ, skupione na koordynacji pracy lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i specjalistów.

W przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zmiany mają przede wszystkim doprowadzić do zgodnej współpracy specjalistów odpowiedzialnych za stan zdrowia każdego z pacjentów. W założeniu mają oni dzielić się informacjami na temat jego samopoczucia i schorzeń oraz podejmować skoordynowane wysiłki związane z profilaktyką, diagnostyka i leczeniem. W tym procesie w razie potrzeby mogą uczestniczyć także specjaliści wspomagający proces terapii, w tym dietetycy oraz psychologowie.

Skierowania i AOS bez zmian

Wspomniany projekt zakłada również wyodrębnienie budżetu przeznaczonego na badania diagnostyczne i opiekę ambulatoryjną w ramach POZ, co wywołało obawy związane z potencjalną likwidacją ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ministerstwo Zdrowia zapewniło jednak, że tak się nie stanie, podobnie jak zmianie nie ulegną zasady kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów. Projekt wywołał także obawy o to, że to lekarze POZ będą obligatoryjnie wyznaczać, do których z nich pacjent może się udać. Resort uspokaja, że w tym względzie nie nastąpią żadne zmiany, również w kwestii dostępu do ginekologów bez skierowania.

Szpitale z ryczałtem

Kolejne planowane zmiany dotyczą szpitali, które mają stać się częścią zintegrowanej sieci o jasnym podziale kompetencji. Obecnie szpitale mają swobodę w ubieganiu się zawarcie umów na określone świadczenia, co sprawia, że podział zadań między nimi jest rozmyty, a pacjenci nie mają zapewnionego dostępu do niezbędnych świadczeń. Taka sytuacja utrudnia także planowanie wydatków przez szpitale.

W związku z tym placówki świadczące usługi hospitalizacji w ramach NFZ mają stać się częścią PSZ, czyli systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe zasady kontraktowania poza tymi dotyczącymi opieki psychiatrycznej.

Hospitalizacja na sześciu poziomach

W ramach PSZ szpitale będą zreorganizowane na sześciu poziomach. Do pierwszego należeć mają szpitale powiatowe, do drugiego obecne odpowiedniki szpitali wojewódzkich, a do trzeciego wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Kolejne dwa poziomy zostały zarezerwowane dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a ostatni, szósty, dla szpitali ogólnopolskich, czyli instytutów oraz szpitali klinicznych tworzonych przez ministra i uczelnie medyczne.

Każdy szpital będzie kwalifikowany do konkretnego poziomu i ma uzyskać informacje o profilach opieki, w ramach której może świadczyć usługi. Kwalifikacja będzie obowiązywać przez cztery lata, a zryczałtowane kwoty przyznane na realizacje świadczeń będą zależne od zakresu zadań zrealizowanych w roku poprzednim.

PSZ ma zacząć obowiązywać od lipca 2017 roku, a pierwsze wykazy szpitali kwalifikowanych do poszczególnych profili mają zostać ogłoszone do 30 kwietnia 2017.

Źródła: PAP, Rynek zdrowia


Podziel się: