×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Jak wyjechać do sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe (w szpitalu, sanatorium lub w przychodni uzdrowiskowej) to przede wszystkim kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych, a także profilaktyka, w której wykorzystuje się między innymi dobroczynny wpływ mikroklimatu i wód mineralnych, a także najnowszy sprzęt i techniki fizjoterapii.

Kto może zostać skierowany na leczenie uzdrowiskowe?

Wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012r wg obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji chorób.

Kto może nas skierować do sanatorium? 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić lekarz rodzinny lub inny specjalista pracujący w placówce, która posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych (dlatego NFZ nie przyjmuje skierowań z prywatnych gabinetów lekarzy, którzy nie posiadają podpisanej z nimi umowy). Przed wystawieniem takiego skierowania pacjent powinien mieć wykonane podstawowe badania dodatkowe w celu oceny aktualnego stanu zdrowia. Następnie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może zostać przekazane do oddziału NFZ przez lekarza kierującego lub przez samego pacjenta.

Czy nasze skierowanie może być odrzucone przez NFZ?

Skierowanie podlega weryfikacji przez lekarza – specjalistę balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej- w odpowiednim dla pacjenta oddziale NFZ. W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny, lekarz NFZ zwraca się do lekarza, który wystawił skierowanie o uzupełnienie brakujących informacji. Następnie lekarz konsultant po zapoznaniu się z dokumentacją i ustaleniem rodzaju i stopnia zaawansowania choroby podstawowej, a także po uznaniu leczenia uzdrowiskowego za zasadne ustala profil leczenia oraz miejscowość, w której znajduje się sanatorium gdzie jest on prowadzony. Skierowanie może zostać odrzucone, gdy u danego pacjenta występują przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego wymienione we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu.

Jak długo trwa procedura rozpatrzenia wniosku?

Oddział NFZ nie później niż 30 dnia od daty wpłynięcia skierowania powinien je rozpatrzeć. W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia czas ten może ulec wydłużeniu. Pacjent po kilku tygodniach od momentu złożenia skierowania otrzyma pismo, w którym NFZ powiadomi o decyzji lekarza konsultanta- w przypadku, gdy będzie ona pozytywna w piśmie tym będzie również wyszczególniony profil leczenia, numer pod którym zarejestrowano wniosek oraz orientacyjny czas wyjazdu. Czas oczekiwania zależy od liczby zgłoszonych wniosków oraz profilu leczenia. W trakcie oczekiwania można sprawdzić swoje miejsce w kolejce pod adresem www.skierowania.nfz.gov.pl gdzie należy wpisać numer skierowania nadany przez NFZ.

Jak szybko można ubiegać się o kolejny turnus leczenia uzdrowiskowego?

W rozporządzeniu z dnia 18 października 2010r Minister Zdrowia zaleca, by osoby dorosłe korzystały z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z wyjazdu?

Konsekwencje zależą od powodu rezygnacji. Jeżeli jest ona spowodowana chorobą lub wypadkiem losowym, który zostanie udowodniony w NFZ, fundusz powinien wyznaczyć nowy termin. W sytuacji, w której NFZ uzna przyczynę rezygnacji za nieuzasadnioną pacjent musi całą procedurę przechodzić jeszcze raz.

Jakie są koszty wyjazdu?

Koszt podróży, a więc zarównoprzyjazd do sanatorium jak i powrót do domu pokrywa pacjent, natomiast koszty pobytu w sanatorium w dużej mierze pokrywa NFZ. Wysokość dopłaty, którą pokrywa pacjent jest uzależniona od terminu wyjazdu i standardu pokoju, w którym zamieszka.


Podziel się: