×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Recepty już po nowemu! Sprawdź czy masz właściwy druk!

W dniu 30 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Wprowadziło ono kilka istotnych zmian, między innymi w zakresie numeracji recept. Jakie druki recept są na chwilę obecną poprawne i na co powinniśmy zwrócić uwagę wychodząc z gabinetu lekarskiego z receptą?

 a) Stare wzory recept (tj. zawierające pole „choroba przewlekła” i 20-cyfrowy numer identyfikujący receptę) mogły być wykorzystywane przez lekarzy wyłącznie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lekarze mają spore zapasy takich druków, ale w 2013 roku nie mogą już z nich korzystać. Wychodząc z gabinetu lekarskiego zwróćmy uwagę czy na naszej recepcie nie ma przypadkiem okienka „Chorób przewlekłych”. Taka recepta (wystawiona w 2013 roku) będzie już nieważna. Co innego jeśli receptę na takim druku lekarz wystawił nam jeszcze w 2012 roku. Otóż recepty wystawione na drukach zgodnych ze wzorem obowiązującym przed 1 stycznia 2012r. mogą być realizowane w aptekach w roku 2013 zgodnie z ich terminem ważności określonym w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.

b) Jeśli dwie pierwsze cyfry 22-znakowego numeru naszej recepty stanowią 01

- dopuszcza się wystawianie takich recept do dnia 31 marca 2013r.
- recepty te mogą być realizowane w aptekach również po 31 marca 2013r. zgodnie z ich terminem ważności określonym w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich
- identyfikator REGON i numer Prawa Wykonywania Zawodu osoby uprawnionej nie muszą być na recepcie w postaci kodu kreskowego

c) Jeśli dwie pierwsze cyfry 22-znakowego numeru naszej recepty stanowią 02

To najświeższe recepty i te powinny wkrótce zastąpić wcześniej wymienione druki.

Ważne:

- identyfikator REGON i numer Prawa Wykonywania Zawodu osoby uprawnionej muszą być na takiej recepcie w postaci kodu kreskowego

Zmiany dotyczą również recept dla leków o kategorii dostępności Rpw (leki narkotyczne). Recepty te mają teraz biały kolor (dotychczas recepty te miały postać różowego blankietu) i są oznaczone symbolem Rpw. Dotychczasowe recepty różowe oznaczone numerem identyfikującym rozpoczynającym się od cyfr "01" zachowują swoją ważność do dnia 31 marca 2013 r.


Podziel się: