×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Honorowo poza kolejnością,

... czyli o przywilejach Honorowych Dawców Krwi...

Prawo Honorowych Dawców Krwi do udzielania świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZHDK) lub Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U., Nr 106, poz. 681 z późn. zm.) zasłużonym honorowym dawcą krwi jest :
1) kobieta, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
2) mężczyzna, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na placówki ochrony zdrowia obowiązku wywieszania tabliczek informacyjnych informujących o uprawnieniach określonych grup świadczeniobiorców. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju informacje nie powinny być wywieszone w miejscu ogólnie dostępnym, wraz z podaną podstawa prawną.

Jeżeli placówka ochrony zdrowia związana kontraktem z NFZ, nie respektuje ww. uprawnień przy realizacji tego kontraktu, to można złożyć skargę do właściwego dla tej placówki oddziału NFZ.

Zagadnienia z obszaru Praw Pacjenta opracowuje Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej www.prawapacjenta.eu
 


Podziel się: