Podwójna helisa DNA w otoczeniu roślin, jako symbol leczenia biologicznego
Olaf Bąk

Leki biologiczne – czym są? Czy są skuteczne w leczeniu AZS i łuszczycy?

Leki biologiczne to skomplikowane leki produkowane na bazie substancji pochodzenia biologicznego, takich jak białka, hormony czy przeciwciała. Są one stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym chorób autoimmunologicznych, nowotworowych czy zapalnych, ale ich produkcja jest bardziej skomplikowana i kosztowna niż w przypadku typowych leków syntetycznych. W Polsce leki biologiczne są pod pewnymi warunkami refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niemniej ich cena może być zbyt wysoka dla pacjentów nieobjętych systemem refundacji. Czym są leki biologiczne? W leczeniu których chorób można je stosować?

Pierwsze użycie terminu „biotechnologia” miało miejsce w 1919 roku za sprawą węgierskiego ekonomisty i inżyniera Karla Ereky'ego. Ludzkość zna skuteczność biologicznych leków od bardzo dawna, bo już 500 lat p.n.e. Chińczycy wiedzieli chociażby o leczniczym działaniu pleśni na zakażone rany. Chociaż nie rozumieli mechanizmu jej działania, wiedzieli, że jej stosowanie pomaga. Leki biologiczne (w obecnie znanej definicji) zostały po raz pierwszy zarejestrowane za granicą w latach 80. ubiegłego wieku (a w Polsce od początku XXI wieku) i od tego czasu opracowano wiele innych produktów tego typu. Ich zastosowanie w terapiach staje się coraz bardziej powszechne.

Leki biologiczne – czym są? Jakie są ich rodzaje?

Leki biologiczne to leki produkowane na bazie substancji pochodzenia biologicznego, takich jak proteiny, hormony, przeciwciała monoklonalne (mAbs, ang. monoclonal Antibodies) czy cząsteczki antysensowne (będące odbiciem konkretnych genów, ukierunkowane na mRNA). Stąd też wzięła się ich nazwa, która wbrew pozorom nie jest tym samym co leki naturalne czy zioła, które są bezpośrednio pozyskiwane lub produkowane na bazie surowców występujących w naturze.

W odróżnieniu od leków chemicznych leki biologiczne są bardziej złożone i trudniejsze do produkcji, ale mogą być skuteczniejsze w leczeniu niektórych chorób, a nawet umożliwiać terapię schorzeń dotychczas uznanych za nieuleczalne.

Większość leków biologicznych jest wytwarzana z żywych organizmów, takich jak komórki roślinne lub zwierzęce, bakterie, wirusy i drożdże. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesne technologie, a czasem także metody modyfikacji genetycznej (molekularne). Leki biologiczne są mieszaniną różnych form tego samego białka, co sprawia, że ich budowa jest naturalnie zmienna. Z tego powodu i w przeciwieństwie do leków syntetycznych, które mają dobrze zdefiniowaną budowę chemiczną i mogą być poddane analizie składu, te biologiczne nie dają możliwości dokładnej weryfikacji ich składu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są to leki referencyjne (zatwierdzone przez Agencję ds. Leków i Żywności) czy też biopodobne (lek biologiczny podobny do innego, już wprowadzonego do obrotu w Unii Europejskiej). Naturalna zmienność tych preparatów jest jednak ściśle kontrolowana zarówno przez producentów tych leków, jak i organy regulujące, które weryfikują, czy parametry danego leku biologicznego mieszczą się w zaakceptowanych wcześniej normach.

Leki biologiczne są bardzo wrażliwe na działanie światła i zmiany temperatury, dlatego muszą być przechowywane w określonych warunkach, zazwyczaj w temperaturze od 2°C do 8°C, oraz podawane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwości fizyko-chemicznych. Najczęściej są podawane pozajelitowo lub wziewnie.

Choroby leczone metodami biologicznymi to m.in.:

 • choroby reumatyczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów – RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów czy spondyloartropatie),
 • choroby układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca),
 • choroby nowotworowe (np. rak płuc, rak piersi czy rak jelita grubego),
 • choroby zapalne jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskiego-Crohna),
 • choroby dermatologiczne (np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry (AZS), trądzik różowaty),
 • choroby układu oddechowego (np. astma oskrzelowa),
 • choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona),
 • choroby oczu (m.in. jaskra czy zaćma).

Leki biologiczne – działanie

Leki biologiczne mogą działać na organizm poprzez kilka mechanizmów:

 • zablokowanie działania substancji odpowiedzialnych za rozwój i rozmnażanie się komórek nowotworowych,
 • stymulacja układu odpornościowego do walki z chorobą poprzez zwiększenie ilości określonych substancji lub komórek, takich jak limfocyty B czy makrofagi (komórki żerne),
 • zwiększanie dostępu do tkanek np. poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych lub zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg,
 • zmniejszanie stanu zapalnego poprzez blokowanie działania substancji odpowiedzialnych za zapalenie lub modulowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Biologiczne produkty lecznicze stworzyły możliwość rozwoju medycyny spersonalizowanej i leczenia chorób, które wcześniej uważano za nieuleczalne, w tym również wielu chorób nowotworowych. Nowa generacja biofarmaceutyków pozwala na opracowanie konkretnego produktu do leczenia jednej choroby, co ma miejsce także w przypadku indywidualnego pacjenta o znanym profilu genetycznym. Umożliwia to prowadzenie terapii celowanej – indywidualnej farmakoterapii (medycyna spersonalizowana).

Sprawdź, jaką żywność specjalnego przeznaczenia medycznego znajdziesz na DOZ.pl

Powiązane produkty

Podział leków biologicznych

Istnieje kilka sposobów podziału leków biologicznych względem ich budowy.

Najbardziej podstawowy podział obejmuje trzy grupy leków biologicznych:

 • rekombinowane białka ludzkie – są odpowiednikami cząsteczek występujących naturalnie w organizmie, w tej grupie znajduje się szerokie spektrum leków;
 • białka fuzyjne – składają się z połączenia dwóch domen (jedna z nich zawiera miejsce wiążące określoną strukturę w organizmie, a druga to fragment Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG1, odpowiedzialny za stabilizację całego białka); mogą działać jako receptory dla naturalnych cytokin lub jako ligandy blokujące naturalne receptory;
 • przeciwciała monoklonalne (mAbs) – są to klonowane immunoglobuliny, które rozpoznają ten sam fragment antygenu, a ich działanie polega na blokowaniu funkcji antygenu i związanych z nim szlaków sygnałowych lub też aktywacji odpowiedzi immunologicznej, np. cytotoksyczności.

Stosunkowo nową grupą preparatów biologicznych są leki nukleotydowe, które stanowią najnowszą generację biologicznych produktów leczniczych i powodują czynne interakcje (jako materiał genetyczny), których efektem jest wytwarzanie przez żywe komórki różnych form białek stosowanych w terapii, np. w przypadku AIDS z powikłaniami prowadzącymi do zapalenia siatkówki.

Ile kosztuje terapia lekami biologicznymi?

Cena terapii lekami biologicznymi może być bardzo zróżnicowana i zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj leku, dawkowanie, czas trwania leczenia, a także kraj, w którym lek jest stosowany. W wielu przypadkach leki biologiczne są droższe od leków chemicznych ze względu na ich skomplikowaną produkcję i trudności związane z ich przygotowaniem. Średni koszt rocznej terapii może wynieść od 5000 zł do nawet 30 000 zł. Jest to o wiele więcej niż w przypadku leczenia typowymi lekami, jednak nie aż tak dużo, gdy weźmie się pod uwagę ich skuteczność oraz zapobieganie powikłaniom, które wiązałyby się z hospitalizacjami czy niezbędną rehabilitacją.

Sprawdź, jakie akcesoria rehabilitacyjne i sprzęt ortopedyczny znajdziesz na DOZ.pl

Szansą na zwiększenie dostępności terapii biologicznych jest rejestracja tańszych leków biopodobnych, które są dopuszczane do obrotu po wygaśnięciu ochrony patentowej i wyłączności danych dla referencyjnych leków biologicznych. Rejestracja ta odbywa się w procedurze centralnej, a pozwolenie na ich wprowadzenie wydaje Komisja Europejska. Producent musi udowodnić w badaniach klinicznych, że skuteczność i bezpieczeństwo jego produktu są takie same jak w przypadku leku referencyjnego. Szersze stosowanie leków biopodobnych podniosłoby dostępność tego typu terapii dla pacjentów oraz zwiększyłoby oszczędności w systemie ochrony zdrowia.

Czy leki biologiczne są refundowane przez NFZ?

W Polsce leki biologiczne są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co oznacza, że pacjenci mogą otrzymać zwrot części kosztów leczenia tymi lekami.

Refundacja leków biologicznych jest jednak uzależniona od spełnienia określonych warunków, takich jak:

 • wskazania medyczne,
 • brak możliwości zastosowania innego leku (jest to bardzo istotny warunek i umożliwia włączenie leków biologicznych dopiero wtedy, gdy zawiodą typowe protokoły leczenia) lub metody leczenia,
 • brak przeciwwskazań do stosowania danego leku.

Wymagające kryteria kwalifikacji do programów lekowych, w ramach których prowadzona jest terapia biologiczna, sprawiają, że tylko niektórzy pacjenci mogą z niej skorzystać. Ci, którzy zostaną objęci leczeniem, będą poddawani terapii jedynie przez pewien czas, co utrudnia leczenie choroby przewlekłej.

Skuteczność terapii lekami biologicznymi

Skuteczność terapii lekami biologicznymi jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj schorzenia,
 • stadium choroby,
 • indywidualne cechy pacjenta,
 • rodzaj i dawkowanie leku.

W wielu przypadkach leki biologiczne mogą być skuteczniejsze niż leki chemiczne w leczeniu niektórych chorób, szczególnie chorób autoimmunologicznych, nowotworowych i zapalnych. Należy jednak pamiętać, że skuteczność leków biologicznych może się różnić w zależności od konkretnego przypadku i niektóre leki biologiczne mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pacjentów.

Leki biologiczne a płodność

W kwestii wpływu leków biologicznych na płodność wykazano bezpieczeństwo stosowanych preparatów (badania wskazują, że leki biologiczne mają znikomy wpływ na pogorszenie płodności męskiej lub żeńskiej). Co więcej, w przypadku niektórych chorób mogą wręcz umożliwić staranie się o potomstwo. W chorobach zapalnych jelit okres rzutu choroby powoduje znaczące pogorszenie jakości nasienia, co często prowadziło do okresowej bezpłodności. Leczenie i doprowadzenie do remisji znacząco poprawiało jakość nasienia, a w jego składzie nie obserwowano pozostałości leku biologicznego.

Leki biologiczne a alkohol

W przypadku łączenia większości leków biologicznych z alkoholem nie natrafiono na poważne interakcje lub przeciwwskazania do ich stosowania. Każdy przypadek należy jednak konsultować z lekarzem lub farmaceutą, a także zapoznać się z ulotką leku, który jest stosowany. Trzeba też pamiętać, że alkohol może pogarszać samopoczucie lub wywoływać objawy w niektórych chorobach, w których stosuje się leki biologiczne – ma to szczególne znaczenie u pacjentów z WZJG – wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których alkohol jest niewskazany, a w ostrej fazie choroby nawet zakazany.

Terapia lekami biologicznymi – skutki uboczne

Jak w przypadku każdego leczenia, terapia lekami biologicznymi może powodować pewne skutki uboczne. Mogą mieć one szczególnie ważne znaczenie w przypadku nowo wprowadzonych leków biologicznych albo leków, których badania kliniczne jeszcze trwają. Istotny wpływ na wystąpienie działań niepożądanych ma rodzaj leku, jego droga podania oraz inne leki, które przyjmuje osoba chora.

Najczęstsze skutki uboczne stosowania leków biologicznych:

 • reakcje alergiczne – świąd skóry, wysypka, osutka, wyprysk kontaktowy, toksyczna nekroliza naskórka, ponadto obrzęk twarzy, krtani, języka lub gardła;
 • zaburzenia układu odpornościowego – nasilenie objawów chorób autoimmunologicznych;
 • zaburzenia układu krwiotwórczego – spadek liczby płytek krwi i białych krwinek, co może prowadzić do krwawień i infekcji, oraz rozpad krwinek czerwonych;
 • zaburzenia układu pokarmowego – biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia;
 • zaburzenia układu oddechowego – obrzęk naczynioruchowy, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, włóknienie płuc, zapalenie płuc, kaszel;
 • zaburzenia w obrębie serca – kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego;
 • zaburzenia skórne – suchość, łuszczenie się skóry, wypadanie włosów;
 • zaburzenia układu hormonalnego – zaburzenia miesiączkowania, zmiany poziomu hormonów tarczycy;
 • zaburzenia układu nerwowego – senność, zawroty głowy, bóle głowy, drżenie rąk.
Niektóre skutki uboczne leków biologicznych (szczególnie w trakcie badań) mogą być poważne i mogą wymagać natychmiastowej interwencji medycznej. Dlatego ważne jest, aby pacjenci stosujący te leki regularnie kontrolowali stan swojego zdrowia z pomocą lekarza i informowali go o wszelkich niepokojących objawach.

W przypadku reakcji nadwrażliwości na lek biologiczny przy jednoczesnej konieczności jego podania można podjąć próbę przeprowadzenia protokołu desensytyzacji – najlepiej udokumentowany jest protokół 12-stopniowy z Bostonu. Przed rozpoczęciem procedury należy odstawić lub zamienić leki nasercowe z grupy β-adrenolityków i przeciwnadciśnieniowe z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Przed podaniem leku wywołującego reakcję należy przyjąć leki blokujące receptory H1 i H2. Dawki leku biologicznego są podawane co 15 minut – każda kolejna dawka jest 2–2,5 razy większa od poprzedniej aż do osiągnięcia dawki docelowej. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości procedurę należy przerwać i leczyć reakcję zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania. W razie wystąpienia reakcji niepożądanej protokół może zostać zmodyfikowany poprzez dodanie kolejnego etapu.

Przykłady nazw leków biologicznych w Polsce

W Polsce stosowane są następujące leki biologiczne:

 • Humira (adalimumab), Remicade (infliksymab), Orencia (abatacept), Enbrel (etanercept) – w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Crohna, tocznia rumieniowatego układowego, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby Stilla;
 • MabThera (rytuksymab) – w leczeniu chłoniaków;
 • Herceptin (trastuzumab) – w leczeniu raka piersi z nadekspresją receptorów HER2;
 • Avastin (bewacyzumab) – w leczeniu raka jelita grubego, raka płuca, raka szyjki macicy;
 • Neulasta (pegfilgrastim) – w leczeniu pacjentów po chemioterapii z niedoborem białych krwinek;
 • Soliris (eculizumab) – w leczeniu choroby hemolitycznej z niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz idiopatycznej plamicy małopłytkowej.
 1. W. Palasik, Leki biologiczne w leczeniu stwardnienia rozsianego. Przegląd aktualnych osiągnięć, „Postępy Nauk Medycznych” 2013, XXVI, nr 10.
 2. Z. Gliński, A. Żmuda, Przeciwciała monoklonalne nową grupą leków biologicznych, „Życie Weterynaryjne” 2019, 94(2).
 3. E. J. Kucharz, M. Stajszczyk, B. Batko, M. Brzosko, S. Jeka, A. Kotulska, M. Majdan, W. Samborski, J. Świerkot, P. Wiland, Z. Żuber, Biopodobne leki biologiczne w reumatologii, „Forum Reumatologiczne” 2017, 3, 4, 191–204.
 4. A. Grosen, M. Bungum, L. A. Christensen, E. Cordelli, O. H. Larsen, G. Leter, M. Julsgaard, T. Vestergaard, P. Villani, C. L. Hvas, J. Kelsen, Semen Quality and Sperm DNA Integrity in Patients With Severe Active Inflammatory Bowel Disease and Effects of Tumour Necrosis Factor-alpha Inhibitors, „Journal of Crohn's and Colitis” 2019, 13, 5, 564–571.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Ospa wietrzna u dorosłych i dzieci – objawy ospy wietrznej, przebieg choroby, powikłania, szczepionka

  Ospa wietrzna, nazywana potocznie wiatrówką, jest wysoce zakaźną chorobą o etiologii wirusowej. Wywoływana jest przez wirusa Varicella-zoster virus (VZV), który jest identyczny z wirusem półpaśca. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Jak rozpoznać chorobę, ile trwa, jak ją leczyć i jakie mogą być powikłania ospy?

 • Marihuana medyczna – na czym polega leczenie konopiami?

  U schyłku okresu PRL, w 1985 roku, wprowadzono przepisy karne, które zakazały używania w Polsce marihuany. Kontrowersje wywoływał pogląd, że wykorzystanie tej substancji do celów medycznych stało się również niedostępne, a wręcz karalne. Dopiero po 32 latach (w 2017 roku) stworzono przepisy, które formalnie zezwoliły na legalne wprowadzanie marihuany do obrotu jako surowca farmaceutycznego, a także na zastosowanie jej w leczeniu i łagodzeniu objawów towarzyszących określonym chorobom. Co warto wiedzieć o marihuanie medycznej?

 • Najlepszy krem na oparzenia – alantoina? Jakie ma właściwości?

  Alantoina ze względu na silne działanie regeneracyjne, nawilżające oraz łagodzące wykorzystywana jest w licznych produktach kosmetycznych. Obecnie w przemyśle kosmetycznym stosuje się głównie alantoinę pochodzenia syntetycznego. Jest częstym składnikiem produktów do pielęgnacji skóry bardzo wrażliwej, w tym skóry niemowląt i dzieci. Występuje w balsamach, kremach do ciała oraz emulsjach do kąpieli. Preparaty z jej dodatkiem wykazują działanie regenerujące i łagodzące podrażnienia.

 • Szczepionka na grypę – kto i kiedy powinien się zaszczepić? Którą szczepionkę wybrać?

  W zależności od sezonu epidemicznego w Polsce liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę osiąga od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów. Zazwyczaj największą liczbę zachorowań odnotowuje się pomiędzy styczniem a marcem. W zależności od grupy osób szczepionych i sezonu grypowego szczepionki na grypę chronią przed infekcją grypową ok. 40–70% zaszczepionych osób oraz zabezpieczają w znacznym stopniu przed powikłaniami pogrypowymi.

 • Silikony w kosmetykach – czy są bezpieczne?

  Silikony to składniki zaliczające się do tych niesłusznie uznawanych za niebezpieczne. Przybliżamy fakty i obalamy mity z nimi związane. Podpowiadamy: jakie właściwości mają silikony? W których kosmetykach znajdziemy silikony? Czy są bezpieczne? Dla kogo kosmetyki z silikonami są wskazane, a kto powinien od nich stronić?

 • Kolagen w proszku – czym jest i jak stosować?

  https://www.doz.pl/czytelnia/a17707-Najmocniejszy_kolagen_do_picia__jaki_jest_najlepiej_przyswajalnyKolagen w proszku jest jedną z postaci suplementów diety zawierających hydrolizowany kolagen. Peptydy kolagenowe naturalnie występują w organizmie człowieka – w skórze, kościach, ścięgnach i tkankach łącznych. Kolagen pozyskiwany jest najczęściej ze źródeł zwierzęcych: skóry, kości, tkanek krów, świń, ryb. W procesie hydrolizy kolagen jest rozkładany do mniejszych peptydów, które są łatwiej wchłaniane i przyswajane przez organizm. Kolagen w proszku stanowi suplement diety rekomendowany zazwyczaj w celu poprawy stanu skóry, włosów, paznokci, stawów i kości.

 • Nadmiar antyoksydantów wywołuje raka?

  Nowe badanie wykazało, że przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i E, aktywują mechanizm stymulujący wzrost nowych naczyń krwionośnych w guzach nowotworowych, pomagając im rosnąć i dawać przerzuty. Naukowcy twierdzą, że ich odkrycia podkreślają potencjalne ryzyko przyjmowania suplementów przeciwutleniających wtedy, gdy nie są one potrzebne.

 • Jeden zastrzyk zamiast chemioterapii – nowa metoda leczenia raka

  Pierwszymi pacjentami na świecie, którzy skorzystają z terapii onkologicznej w formie zastrzyku, będą Anglicy. Jest to alternatywa dla klasycznego wlewu wykorzystywanego w leczeniu nowotworów. Na czym polega ten rodzaj leczenia? Czy pacjenci w Polsce także będą mogli uczestniczyć w takiej terapii?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij