Złamanie szyjki kości udowej – przyczyny, objawy, leczenie operacyjne, rehabilitacja. Powikłania po złamaniu szyjki kości udowej
Magdalena Chrzęszczyk

Złamanie szyjki kości udowej – przyczyny, objawy, leczenie operacyjne, rehabilitacja. Powikłania po złamaniu szyjki kości udowej

Złamanie szyjki kości udowej to poważny uraz, który najczęściej dotyczy osób w podeszłym wieku. Jego przyczyną jest przeważnie niskoenergetyczny upadek, a u młodszych osób – wypadek komunikacyjny. Główne czynniki, które znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia złamania szyjki kości udowej, to osteopenia oraz osteoporoza, które charakteryzują się obniżeniem gęstości mineralnej i osłabieniem struktury kości. Leczenie złamania biodra obejmuje operacyjne zespolenie, endoprotezoplastykę stawu biodrowego, a w wyjątkowych sytuacjach – leczenie zachowawcze.

Złamanie szyjki kości udowej – budowa i funkcje kości udowej 

Kość udowa (łac. femur) jest jedną z najdłuższych, najcięższych i najmocniejszych długich kości w ciele człowieka, a jej budowa ma wpływ na ruchomość i pozycję stabilną człowieka. Kość udową składa się z trzonu oraz końca bliższego (współtworzy staw biodrowy) i dalszego. Koniec bliższy kości udowej wraz z kulistą głową kości udowej jest częścią stawu biodrowego. Głowa łączy się z panewką miednicy, a na jej szczycie znajduje się dołek kości udowej, który jest miejscem przyczepu więzadła głowy kości udowej. Między głową a trzonem widoczna jest szyjka kości udowej, która przechodząc w trzon, tworzy dwa krętarze – większy i mniejszy. Są to miejsca przyczepów mięśni. 

Złamanie bliższego końca kości udowej może dotyczyć złamania głowy, szyjki kości udowej, złamania przezkrętarzowego, międzykrętarzowego i podkrętarzowego kości udowej. Oczywiście do złamania może dojść też w części dalszej kości udowej na różnym poziomie, a także – przy urazie – do złamania panewki stawu biodrowego. 

Złamanie szyjki kości udowej to złamanie wewnątrztorebkowe stawu biodrowego, którego najczęstszą przyczyną jest upadek na staw. Dzieli się je na złamanie podgłowowe i przezszyjkowe. 

Złamanie szyjki kości udowej – przyczyny 

Do złamania szyjki kości udowej (określanego także jako „złamanie uda”) najczęściej dochodzi u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i pozostających bez stałej opieki najbliższych. Przyczyną może być uraz, np. upadek na staw, złamanie może być również samoistne, np. w wyniku zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu biodrowego. Złamanie szyjki kości udowej u osób młodych jest raczej rzadkością, kość jest naprawdę gruba i mocna. Może jednak do tego dojść w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdzie zadziałają bardzo duże siły. 

W przypadku osób starszych, złamanie kości udowej (określanej także jako złamanie kości biodrowej) najczęściej dotyczy kobiet po 60. roku życia, co ma związek z osteoporozą i osteopenią, które pogłębiają się w wyniku zmian hormonalnych, do których dochodzi w okresie menopauzy. Dlatego też u seniorów nawet mały upadek z krzesła czy łóżka mogą mieć poważne konsekwencje. Osteoporoza prowadzi do demineralizacji kości, a występując z innymi czynnikami ryzyka może doprowadzić nawet do samoistnego złamania szyjki kości udowej. 

Przeczytaj więcej na temat złamań osteoporotycznych.

Powiązane produkty

Złamanie szyjki kości udowej – czynniki ryzyka 

Omawiając przyczyny występowania złamania kości udowej, należy wspomnieć także o czynnikach ryzyka, które mają wpływ na to złamanie. Należą do nich: 

 • osteoporoza, 
 • starszy wiek (niedołężność starcza – osłabiony wzrok, słuch, atrofia mięśni, zaburzona koordynacja i równowaga), 
 • nowotwory kości, 
 • wrodzona kruchość lub łamliwość kości, 
 • przyjmowanie różnych leków, np. sterydowych, 
 • choroby kości związane z niewydolnością nerek, 
 • choroby neurologiczne, 
 • zaburzenia gospodarki wapniowej, 
 • nieprawidłowe odżywianie się, 
 • spożywanie w nadmiernej ilości alkoholu, 
 • palenie papierosów, 
 • niskie stężenie estrogenów, 
 • ogólny zły stan zdrowia, 
 • uprawianie niebezpiecznych sportów. 

Złamanie szyjko kości udowej – klasyfikacja złamań szyjki kości udowej wg Gardena 

Istnieje kilka klasyfikacji złamań szyjki kości udowej. Jednym z najczęściej stosowanych jest klasyfikacja wg Gardena, w której określa się rodzaj uszkodzenia i stopień przemieszczenia odłamków względem siebie. 

 • I° – bez przemieszczenia (bez pełnego uszkodzenia warstwy korowej), 
 • II° – bez przemieszczenia lub śladowe przemieszczenie (pełne uszkodzenie warstwy korowej), 
 • III° – złamanie całkowite z częściowym przemieszczeniem, 
 • IV° – całkowite przemieszczenie odłamów. 

Złamanie szyjki kości udowej – objawy 

Objawy złamania szyjki kości udowej to najczęściej: 

 • ból występujący przy rotacji biernej biodra, 
 • brak możliwości obciążania kończyny dolnej, 
 • ból biodra
 • silny ból w pachwinie, 
 • tkliwość miejscowa, 
 • utykanie, 
 • obrzęk i zasinienie w okolicy stawu biodrowego, 
 • zniekształcenie obrysów stawu biodrowego, 
 • ograniczenie ruchomości kończyny dolnej, 
 • może dojść do skrócenia kończyny, 
 • charakterystyczne ustawienie kończyny dolnej w rotacji zewnętrznej. 

Złamanie szyjki kości udowej – diagnostyka 

Do rozpoznania złamania szyjki kości udowej wykorzystuje się badania obrazowe i należą do nich RTG oraz rezonans magnetyczny (jeśli obraz RTG jest niejasny). Oprócz badań, przeprowadzany jest wywiad z pacjentem i ocena jego ogólnego stanu zdrowia, co będzie później wpływało na wybór sposobu leczenia i rehabilitacji. 

Złamanie szyjki kości udowej – leczenie. Metody leczenia operacyjnego złamania szyjki kości udowej 

Leczenie pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej uzależnione jest od wieku chorego, jego ogólnego stanu zdrowia, zaawansowania procesów zwyrodnieniowych, a także tego, czy głowa kości udowej uległa przemieszczeniu. 

Lekarz może zalecić zarówno leczenie operacyjne i stabilizację złamania, jak i wstawienie endoprotezy biodra, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia operacji – leczenie zachowawcze i pozostawienie pacjenta w pozycji leżącej i unieruchomienie w gipsowym bucie derotacyjnym. Wybór leczenia zachowawczego przy złamaniu szyjki kości udowej wiąże się z powikłaniami zakrzepowo–zatorowymi, co może prowadzić do śmierci. Przy wyborze tej metody ważna jest pielęgnacja pacjenta i niedoprowadzenie do powstania odleżyn. 

Najczęstszą metodą leczenia z wyboru są zabiegi operacyjne, które prowadzą do zespolenia odłamów kości udowej dzięki śrubom i naprawiają uszkodzone naczynia krwionośne. Innym sposobem operacji jest endoprotezoplastyka stawu biodrowego częściowa (wymiana jednej części stawu) lub całościowa, czyli wymiana części kości na sztuczny element. 

Najlepsze rezultaty przynosi podjęcie interwencji chirurgicznej w okresie 12–24 godzin od urazu. 

Złamanie szyjki kości udowej – rehabilitacja 

Rehabilitacja po złamaniu szyjki kości udowej u osoby starszej, jak i tej w młodszym wieku, powinna prowadzić do jak najszybszej pionizacji pacjenta oraz do uzyskania samodzielności. Oczywiście wybór procesu terapeutycznego związany jest z dostosowaniem go do wykorzystanej metody leczenia. 

Po zabiegu operacyjnym pacjent przygotowywany jest do wykonywania ćwiczeń izometrycznych mięśnia czworogłowego uda i mięśni pośladkowych. Wprowadzane są ćwiczenia oddechowe i przeciwzakrzepowe. Ważne jest także ułożenie kończyny, szczególnie, jeśli przeprowadzona została endoprotezoplastyka. Następnie dochodzi do pionizacji pacjenta przy balkoniku lub za pomocą kul łokciowych oraz nauki chodzenia. 

Stosowane są ćwiczenia w odciążeniu (później ćwiczenia czynne) stawu biodrowego, a także ćwiczenia czynne stawu skokowego i kolanowego. Sposób chodzenia oraz tempo, w jakim dochodzi do obciążania kończyny są zawsze dobrane do wykorzystanego sposobu leczenia. Pełne obciążenie kończyny powinno nastąpić około 12 tygodnia po urazie. Proces rehabilitacji po złamaniu szyjki kości udowej powinien w całości być prowadzony przez doświadczonego fizjoterapeutę. 

Fizykoterapia wykorzystywana w złamaniu szyjki kości udowej to szczególnie zabiegi poprawiające i przyspieszające gojenie się ran, np. laserotrapia, oraz te działające przeciwbólowo, np. krioterapia. Dla usprawnienia krążenia krwi zalecane są kąpiele wodne. 

Złamanie szyjki kości udowej – powikłania 

Jeśli pacjent nie zostanie prawidłowo zdiagnozowany lub proces leczenia będzie nieodpowiedni, może dojść do pojawienia się trudnych powikłań po złamaniu szyjki kości udowej.

Często dochodzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia (mającego wpływ na łatwiejsze występowanie infekcji, np. zapalenia płuc), szybkiego rozwoju zmian zwyrodnieniowych biodra, obumarcia głowy kości udowej oraz do powikłań zakrzepowo– zatorowych. W przebiegu procesu złamania czy leczenia zdarzają się pacjenci, u których dochodzi do uszkodzenia nerwów lub naczyń krwionośnych znajdujących się w okolicy złamania, zapalenia dróg moczowych, może pojawić się ropień, przemieszczenie się implantów i odłamów czy staw rzekomy. 

Innym powikłaniem są także odleżyny powstające w wyniku długotrwałego przebywania w pozycji leżącej i unieruchomienia przy złamaniu kości udowej, a także zakażenie rany pooperacyjnej. W najgorszym przypadku może dojść do trwałej niepełnosprawności i śmierci pacjenta. Śmiertelność przy złamaniu szyjki kości udowej jest duża i wynosi u osób w podeszłym wieku ok. 25% w pierwszym roku po złamaniu. To właśnie powikłania po złamaniu, a nie samo złamanie, są najczęstszą przyczyną zgonu. 

 1. Kalewski A., Złamania szyjki kości udowej, [w:] Tylman D., Dziak A., Traumatologia narządu ruchu, t. 2, PZWL, Warszawa 1996, s. 411–475.
 2. Niedziółka J., Taktyka postępowania w złamaniach bliższego końca kości udowej u osób w wieku podeszłym, „Chir Narz Ruchu Ortop Pol” 1986, nr 51, s. 361–366. 
 3. Blacha J., Jabłoński M., Epidemiologia osteoporotycznych złamn bliższej części kości udowej, „Medycyna 2000”, nr 22, s. 35. 
 4. Baczuk L., Urazy u osób w wieku starszym, „Postępy Nauk Medycznych” 2008, nr 12, s. 793–796.
 5. Mikuła W., Danis D., Hemialloplastyka monopolarna Austin – Moore´a w leczeniu złamań szyjki kości udowej u pacjentów w wieku podeszłym – własne doświadczenia, „Medycyna Rodzinna” 2004, nr 3, s. 98–99.
 6. Sokolnicka H., Jakość życia pacjentów ze złamaniem w obrębie bliższej nasady kości udowej leczonych operacyjnie w Oddziale Urazowo–Ortopedycznym, „Nowa Medycyna” 2000, nr 9.
 7. Synder M., Bara T., Osteoporosis in the orthopaedic practice, „Przegląd Menopauzalny” 2003, nr 2, s. 62–67.
 8. Bednarenko M., Systemy klasyfikacyjne złamań krętarzowych kości udowej, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2011, nr 1, s. 1–9. 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Zatrucie pokarmowe – jak sobie pomóc? Co jeść i pić?

  Zatrucie pokarmowe i wynikające z niego objawy potrafią być bardzo uciążliwe i mogą przysporzyć wielu niedogodności. Z tego względu warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Ile trwa zatrucie pokarmowe oraz jak mu zapobiegać?

 • Kaszel palacza – objawy, co na niego stosować?

  Kaszel palacza powstaje w wyniku podrażnienia górnych dróg oddechowych przez substancje zawarte w dymie tytoniowym. Nikotynizm prowadzi do szeregu zmian zachodzących w drzewie oskrzelowym, które są reakcją na przewlekłą ekspozycję układu oddechowego na substancje toksyczne. Samo palenie jest również czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób takich jak nowotwory układu oddechowego czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 • Wszawica łonowa – jak z nią walczyć?

  Wszawicą (łac. Pediculosis) nazywamy zmiany skórne wywołane przez stawonogi – wszy ludzkie. Wyróżniamy wszawicę głowową, odzieżową i łonową. O ile głowowa dotyczy przede wszystkim dzieci (zarażenie ma miejsce w szkole i innych placówkach edukacyjnych), o tyle odmiana łonowa spotykana jest wśród dorosłych i występuje w okolicach intymnych. Charakteryzuje ją uporczywy świąd skóry, który występuje między innymi w okolicach wzgórka łonowego.

 • Choroby tropikalne – objawy, diagnostyka, szczepienia

  Choroby tropikalne pochodzą z rejonów charakteryzujących się klimatem sprzyjającym rozwojowi drobnych organizmów, czyli ciepłym i wilgotnym. W takich warunkach łatwo namnażają się zarówno chorobotwórcze bakterie, jak i wirusy. Szerzenie się chorób tropikalnych jest szczególnie łatwe w krajach o niskim poziomie higieny i słabych warunkach socjoekonomicznych. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie choroby występują w rejonie świata, do którego się wybieramy.

 • Narkolepsja – czym jest? Objawy, przyczyny

  Narkolepsja dotyka głównie ludzi młodych w wieku 15-20 oraz 30-35 lat, a napady snu w ciągu dnia z reguły występują pod wpływem silnych emocji: radości, lęku czy stresu. Leczeniem zajmują się psychiatrzy lub neurolodzy i polega ono głównie na łagodzeniu objawów. Wielu specjalistów twierdzi, że narkolepsja często jest błędnie diagnozowana przez fakt, że w obecnych czasach duża część zdrowego społeczeństwa skarży się na nadmierną senność w ciągu dnia – stąd wielkie znaczenie ma dogłębna diagnostyka i uświadamianie społeczeństwa na temat tego, czym jest narkolepsja.

 • Częste oddawanie moczu (częstomocz) – przyczyny, leczenie

  Częstomocz jest przykrym schorzeniem dotykającym zarówno mężczyzn, jak i kobiety najczęściej w podeszłym wieku, ale zdarzają się także przypadki dzieci i młodych dorosłych borykających się z tą dolegliwością. Częstomocz może się pojawić m.in. przy chorobach ginekologicznych, urologicznych, nefrologicznych, psychicznych czy nawet onkologicznych. Przez to, że wiąże się z przymusem patologicznie częstego oddawania moczu, może stać się udręką dla pacjentów i mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Mimo że nie zawsze jest oznaką poważnej choroby, to warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże rozwiązać ten problem.

 • Zespoły mielodysplastyczne (MDS) – objawy, przyczyny, leczenie

  DNA organizmów żywych – choć wspaniale zaprojektowane – jest bardzo podatne na działanie mutagennych czynników zewnętrznych. Narażenie na różnorodne substancje chemiczne (np. benzen), metale ciężkie, nawozy sztuczne, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące i fale X używane w radioterapii znacząco zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału genetycznego i zachorowania na nowotwór. W obecnych czasach unikanie czynników mutagennych jest praktycznie niemożliwe, toteż odsetek chorych na zespoły mielodysplastyczne i inne choroby nowotworowe będzie niestety coraz większy.

 • Pacjenci z migreną przewlekłą skorzystają z nowoczesnej terapii

  Dzięki staraniom, które poczyniło Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, pacjenci uzyskali dostęp do nowoczesnej terapii migreny przewlekłej z wykorzystaniem m.in. botoxu (toksyny botulinowej) i dwóch przeciwciał monoklonalnych (erenumab i fremanezumab). Leczenie tymi preparatami będzie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby wziąć udział w programie?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij